actueel

Wethouder Han de Jager: "Het concept positieve gezondheid maakt integrale kijk op inwoners mogelijk."

Machteld Huber en Han de Jager

De gemeente Alphen aan den Rijn en zorgverleners uit de gemeente zijn op 9 mei j.l. tijdens een werkconferentie met elkaar in gesprek gegaan over ‘Positieve Gezondheid’, naar het concept van Machteld Huber. De organisatie van de werkconferentie in Alphen aan den Rijn lag in handen van het Alphens Keten Overleg in samenwerking met Zorg en Zekerheid. Reos heeft eveneens een bijdrage geleverd in het organiseren van de conferentie. Naar aanleiding van de werkconferentie een kort vraaggesprek met Han de Jager, wethouder in Alphen aan den Rijn over zijn visie op Positieve Gezondheid. 

Wat is uw visie op Positieve Gezondheid?
Han de Jager: “Het concept positieve gezondheid maakt een integrale kijk op inwoners mogelijk. Dit sluit aan bij hoe mensen zelf gezondheid ervaren. Gezondheid is dan niet het afwezig zijn van ziekte, maar gaat veel meer over de veerkracht die mensen hebben of ontberen. Stress door bijvoorbeeld het hebben van schulden of problemen binnen het gezin hebben ook grote invloed op de gezondheid van mensen. Bij het ontbreken van een zinvolle dagbesteding kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Het gaat niet alleen om de fysieke kant. Daarom vind ik het belangrijk om vanuit de holistische visie van het concept positieve gezondheid naar de publieke gezondheidszorg te kijken. Als Gemeente zijn we immers verantwoordelijk voor de volksgezondheid vanuit de Wet Publieke Gezondheid.”

Hoe maakt u dit concreet in de gemeente Alphen aan den Rijn? Kunt u voorbeelden noemen?
“In Alphen aan den Rijn werken we bijvoorbeeld met Mobility mentoring. We proberen mensen met een veelheid aan problemen zo te helpen, dat zij minder stress ervaren en daardoor beter in staat zijn om hun problemen ook echt te gaan aanpakken. Met een kleine kopgroep van huisartsen gaan we aan de slag om het concept positieve gezondheid bij een bredere groep onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld: de huisarts vraagt niet: wat is de klacht? maar hoe gaat het met u? 

Met het inrichten van de mogelijkheid om via Zorgdomein gemakkelijk Welzijn op Recept uit te schrijven, maken we het huisartsen makkelijk om patiënten ook door te verwijzen naar het sociale domein. Bijvoorbeeld voor sociale re-activatie”. 

In onze Nota Lokaal gezondheidsbeleid hebben we het concept ook als uitgangspunt opgenomen. Daarmee is dit integraal onderdeel van ons sociale beleid. Maar daarnaast vind ik gezondheid zo’n belangrijk onderwerp dat ik binnen het college voortdurend aandacht vraag voor de gezondheidsaspecten, ook bij dossiers die niet in mijn portefeuille zitten. Overigens is het hele college ervan doordrongen dat gezondheid voor al onze inwoners een groot goed is”, aldus De Jager.
 
Wat is uw wens dat er met positieve gezondheid in Alphen aan den Rijn gaat gebeuren en wat vraagt u daarmee van de eerstelijnszorg om deze wens realiteit te maken? 
“We willen samen met de eerstelijnszorg het concept Positieve Gezondheid praktisch vormgeven. 
Uiteraard is het nodig dat de eerstelijnszorg zich inzet om het concept breder bekend te maken. We zijn nu samen met de zorgverzekeraar en Reos in gesprek over het organiseren van nascholing voor de eerstelijnszorg. Wij kunnen natuurlijk niets voorschrijven. Via het Alphens Keten Overleg, waarin Gemeente, zorgverzekeraar, GGD en eerstelijnszorg met elkaar afstemmen stimuleren we de praktische uitrol van het concept positieve gezondheid.”

Wat is Positieve Gezondheid?
Machteld Huber introduceerde in 2011 een nieuw concept van gezondheid: gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Positieve Gezondheid is een verdere uitwerking van dit concept. 

Huber deed onderzoek om dit concept verder te ontwikkelen en zij vond dat mensen met ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden. Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemde Huber 'Positieve gezondheid'. De mate van Positieve gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in het spinnenwebdiagram.

In het Alphens Keten Overleg werken partners samen om de zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Naast de gemeente Alphen aan den Rijn en Zorg en Zekerheid nemen ook Alphen op één lijn, de thuiszorgorganisaties Activite, IZO, Vierstroom en Wijdezorg, Plicare, Stichting Gezond Boskoop, de huisartsen van Rijnwoude, de GGD Hollands Midden en Tom in de buurt deel.

Lees hier het hele interview met Machteld Huber.

Top