actueel

Zorgthermometer 'De reikwijdte van de eerste lijn'

Het aantal chronisch zieken stijgt. Mensen worden steeds ouder en hebben méér en langer zorg nodig. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op het werk van de zorgverleners, op de plaats waar de zorg wordt geleverd en op de organisatie van de zorg. Vektis publiceerde de Zorgthermometer 'De reikwijdte van de eerste lijn'.

Deze Zorgthermometer gaat over de veranderende zorg en de positie van de verschillende zorgverleners daarbinnen. Met als belangrijke vraag daarbij hoe die samenwerking tussen zorgverleners met informatie kan worden ondersteund. Vektis maakt in deze publicatie inzichtelijk welke patiënten er bij de huisarts komen en ook wat zij buiten de muren van de huisartsenpraktijk aan zorg ontvangen. Door data te combineren kan een inschatting worden gemaakt van de effectiviteit van zorg.

Vektis heeft onder andere de Praktijkspiegel ontwikkeld, die in 2015 voor het eerst is ingezet. Deze geeft huisartsenpraktijken informatie over onder andere de samenstelling van de patiëntenpopulatie, de zorgvraag, het medicijngebruik en de medisch-specialistische zorg. Deze gegevens worden vergeleken met het landelijke gemiddelde aan zorggebruik van een praktijk met een vergelijkbare patiëntenpopulatie. Zo kan de huisarts ook de ‘afwijkingen’ zien ten opzichte van het gemiddeld zorggebruik in medicijn, GGZ, fysiotherapie, medisch-specialistische zorg (inclusief de belangrijkste specialisten), diagnostiek en overige. Dat kan aanleiding geven om het beleid aan te passen.

Top