over reos

Teamoverzicht

Reos is een organisatie die bestaat uit adviseurs en projectmedewerkers, een strategisch communicatieadviseur en -medewerker, een directeur-bestuurder en een ondersteunend team. Daarnaast hebben twee adviseurs taken specifiek op regio coördinatie.

Samen met de klant bespreken we welk profiel adviseur het beste past bij de klant en de opdracht. We kunnen strategisch-, programma- en projectadviseurs inzetten al naar gelang de omvang en complexiteit van de opdrachten.

Onze missie en visie om de zorg te verbeteren is toegespitst op een aantal focusthema’s.

Reos volgt de Zorgbrede Governancecode waarin uitgangspunten van goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn vastgelegd. De Raad van Toezicht ziet onder meer toe op de juiste uitvoering van deze governancecode, de continuïteit en de bestuurlijke kwaliteit van Reos.


 •  
 • Josine Hoens

  Josine Hoens

  Directeur-bestuurder a.i.

  Lees meer

  Ervaring

  Josine Hoens heeft jarenlange en brede ervaring op het terrein van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, verandermanagement en het aansturen van een grote diversiteit aan professionals. Na afronding van haar studie Gezondheidswetenschappen heeft zij veel ervaring opgedaan als consultant en als clustermanager/directeur in grote zorgorganisaties in de volle breedte van het zorgdomein. Zij werkt sinds ruim 10 jaar als zelfstandig interim-manager.

  Josine is een toegankelijke, betrokken en verbindende manager, die visie, helder en laagdrempelig leiderschap, allround-ervaring en een van nature positieve, frisse blik meebrengt. Haar passie is het maatschappelijk werkveld. 

  Rol en expertise

  Voor Reos is Josine als interim directeur-bestuurder onder andere belast met de doorontwikkeling van de organisatie na de fusie van afgelopen jaar. 

  Het team adviseurs bij Reos verbindt en inspireert professionals en organisaties in de eerste lijn, het zorg- en sociaal domein en zoekt daarbij steeds nadrukkelijker ook naar participatie van bewoners in de regio's waar Reos voor werkt. Reos levert in deze regio's een bijdrage aan de grote maatschappelijke en zorgvraagstukken van deze tijd. 

  Drijfveer

  Josine wil de impact van het mooie werk van Reos graag meer concretiseren en zichtbaar maken en daarmee de positie die Reos inneemt in haar regio's versterken.

  Sluiten

 •  
 • Monica van Papendrecht

  Monica van Papendrecht

  Programma adviseur en regiocoördinator Amstelland en Haarlemmermeer

  Lees meer

  Rol en expertise

  Monica van Papendrecht heeft veel kennis en ervaring als adviseur in de zorg. Monica is met haar enthousiasme in staat mensen verder te brengen en het beste in hen naar boven te halen. Haar kracht ligt in het persoonlijke contact, het vasthouden van de ‘rode draad’ en tegelijkertijd buiten de gebaande paden meedenken. Vanuit haar creatieve persoonlijkheid gaat ze de uitdaging met partners aan, ook al is het onzeker waar deze uitkomt.

  Voor Reos is Monica ook als regiocoördinator aanspreekpunt voor opdrachtgevers uit de zorg en sociaal domein in de regio’s Amstelland en Haarlemmermeer. Intern coacht zij daarnaast collega’s en heeft een actieve rol in de werving en selectie van nieuwe collega’s.

  Ervaring

  Monica was tien jaar werkzaam bij het Nederlands Helsinki Comite, een internationale stichting met projecten in Midden-en Oost Europa. Als projectleider leidde zij grote projecten om de toepassing van internationaal recht door advocaten, rechters en gevangenispersoneel te verbeteren. Ze deed naast haar werk een post-HBO opleiding communicatie en coaching bij Phoenix opleidingen in Utrecht en startte haar eigen praktijk ‘Baboesjka’ in coaching en begeleiding. Daarnaast werkte zij als Consultant bij Aram, een planning consultancy bureau, waar zij meerdere opdrachten in het bedrijfsleven had. Inmiddels is zij ruim twaalf jaar programma adviseur bij Reos. 

  Drijfveer

  "Meerwaarde leveren aan partners die werken aan de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en maatschappij. Dat is mijn drijfveer en dit doe ik door mijn energie in te zetten, mensen te verbinden en inspireren en hen stappen te laten maken in die transitie."

  Sluiten

 •  
 • Ariene Volmer

  Ariene Volmer

  Programma adviseur en regiocoördinator Zuid-Holland Noord en Midden-Holland

  Lees meer

  Rol en expertise

  Ariene Volmer is een energieke adviseur en een verbinder pur sang. Vanuit haar enthousiasme en scherp oog voor wat nodig is weet zij als adviseur en projectleider beweging op gang te brengen. Ariene helpt om binnen ingewikkelde processen overzicht te creëren en vandaaruit concrete resultaten te bereiken. Ze heeft veel kennis en ervaring in het adviseren op het gebied van verander- en samenwerkingsvraagstukken, o.a. in samenwerking tussen sociaal domein en eerstelijnszorg, wijksamenwerking en binnen de geboortezorg. 


  Ervaring

  Ariene heeft een achtergrond als Gezondheidspsycholoog. Ze was onder andere werkzaam als preventiedeskundige binnen de GGZ. Binnen het gemeentelijk domein fungeerde ze als coördinator van een Centrum voor Jeugd en Gezin als spil tussen beleid en uitvoering. Sinds 2021 is zij werkzaam als Programma Adviseur bij Reos. 


  Drijfveer

  "Verbinden in samenwerking staat voor mij centraal in mijn werk. Ik werk graag aan processen om die verbinding sterker te maken. Vaak kan door kleine stappen al veel impact gemaakt worden. 
  Het werken vanuit een brede blik op gezondheid vind ik belangrijk, waarbij preventie en het vergroten van regie bij inwoners kernelementen zijn."


  Sluiten

 •  
 • Geeta Ramsaransing

  Geeta Ramsaransing

  Adviseur en regiocoördinator Haaglanden

  06 126 292 97

  Lees meer

  Rol en expertise

  In 2005 kwam ik met veel plezier werken voor de ROS in regio Haaglanden. Een zeer dynamisch werkveld, ter versterking van de eerstelijnszorg en de versterking van de samenwerking van deze lijnszorg met de tweede lijn, gemeente en welzijn.

  Nu is de tijd om naast het investeren aan de kant van het aanbod (zorg en welzijn), ook tijd en aandacht te besteden aan de verbinding met de vraag kant (bewoners). Ik zet mij in voor het verbinden van deze groepen, om mijn bijdrage te leveren aan een gezonde(re) en gelukkige(re) samenleving.

  Ervaring

  Mijn opleiding Voeding en Diëtetiek, heeft mijn interesse in het breder zorglandschap vergroot. Daarom ben ik verder gaan studeren aan de universiteit in Wageningen “ Voeding en Gezondheid”.

  Na mijn studie, ben ik gelijk bij de GGD Den Haag gestart als projectmedewerker. In een klein team hebben wij een groot project uitgevoerd, namelijk (Preventie) van diabetes bij Hindoestanen. Zaken die onmogelijk leken, hebben wij mogelijk kunnen maken. Het effect en de resultaten zijn nu nog steeds zichtbaar, zoals: aanpassing zorgstandaard Diabetes.

  Door deze ervaring ben ik geïnspireerd om verder te gaan met veranderprocessen. Hoe kunnen we het met elkaar steeds beter maken?

  Daarnaast heb ik gewerkt als beleidsmaker, adviseur en projectleider in diverse zorginstellingen (waaronder thuiszorg, ouderenzorg en zorgverzekeraar).

  Drijfveer

  Ik ben een goede verbinder, wat inhoudt dat ik oog heb voor complementaire samenwerking. Diversiteit is een gegeven waarmee ik prima kan omgaan, een goede samenwerking begint bij mij met oprechte interesse voor de ander. Het veranderend gezondheidsbesef, waarbij meer beroep gedaan wordt en er vertrouwen is op co-creaties tussen professionals en burgers.

  Gelijkwaardigheid staat bij mij voorop. Een ieder draagt vanuit zijn/haar eigen kwaliteiten bij aan een “Gezond Samen Leven”.

  Met betrekking tot transitie (in de zorg), innovaties, veranderingen inspireer ik en laat ik mij graag inspiseren door anderen. Ik besef dat wij leven in “verandering van tijdperk”.

  Mijn motto is “learning by doing”.

  Sluiten

 •  
 • Jan Kamp

  Jan Kamp

  Strategisch adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  In Jan Kamp krijgen zorgprofessionals, bestuurders en gemeenten te maken met een adviseur die strategisch met hen meedenkt: Hij helpt bij het ontwikkelen van een visie op de toekomst, nieuwe zorgconcepten en strategische samenwerkingsverbanden en het innovatief oplossen van complexe vraagstukken. Ook heeft hij veel expertise als het gaat om vragen rond organisatie en bedrijfsvoering: hoe organiseren we de zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten? 

  Ervaring

  Jan Kamp heeft jarenlange ervaring als organisatieadviseur en programmamanager in de zorg en hij was initiatiefnemer van een aantal innovatieve zorgprojecten, vooral in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Zijn denkwijze en aanpak zijn waardevol voor veel bredere projecten waar Reos bij betrokken is. Hij heeft bij diverse zorgorganisaties strategische processen begeleid, innovatieve methodieken en zorgproducten ontwikkeld en geïmplementeerd. Zorgvernieuwing en het samen bouwen aan netwerken passen hem helemaal. 
  Jan is ook als strategische coach verbonden aan het programma Waardigheid & Trots.

  Drijfveer

  Samen met anderen mogelijk maken dat nu en in de toekomst ieder die het nodig heeft de beste zorg krijgt die mogelijk is. Dat is de belangrijkste drijfveer van Jan Kamp. Netwerkvorming is daarbij steeds belangrijker. Met netwerken bouw je niet aan een nieuwe zuil, maar zorg je voor flexibele knooppunten van zorg. Waardoor cliënten soepeler door alle zorg heen gaan, maar ook het werken voor professionals meer voldoening geeft en je kosten kunt besparen.

  Het leukste aan projecten in de zorg is voor hem om gezamenlijk een droom te formuleren. Wat willen we met elkaar bereiken? En vanuit die droom waarvoor iedereen gemotiveerd is, pas terug te kaderen: hoe gaan we dat doen? Wat hebben we nodig en wie hebben we nodig? 
   

  Sluiten

 •  
 • Ineke Lenssen

  Ineke Lenssen

  Strategisch adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  ​​​​​​​Ineke is een strategisch adviseur met brede kennis van en ervaring in het Onderwijs, de Zorg, het Sociaal en Gemeentelijk domein. Deze kennis en ervaring heeft zij opgedaan vanuit verschillende rollen. Onder meer vanuit directie en bestuurlijke functies.

  Ineke staat graag midden in de samenleving en wil weten wat er speelt. Niet alleen hoog over, maar ook met de spreekwoordelijke ‘pootjes in de klei’.  Naast het advieswerk is zij actief als vrijwilliger en is zij ondernemer en toezichthouder.

  Drijfveren

  "Ik geloof in het bouwen van bruggen en zoek altijd naar verbinding: tussen theorie en praktijk, tussen organisaties, tussen teams, organisatieonderdelen en domeinen en vooral tussen mensen. Verbinden en inspireren is de kern van wat ik doe.

  Sterker, beter, slimmer. Ik ben niet alleen nieuwsgierig naar hoe mensen interacteren en functioneren, maar verwonder me regelmatig over hoe zaken zijn georganiseerd. Als een ‘verbaasde kabouter’.

  Samen houden we zo nodig de meest voor de hand liggende zaken tegen het licht. Alles om het beter, eenvoudiger en leuker te maken."

  Sluiten

 •  

 •  
 • Maarten Wirtz

  Maarten Wirtz

  Programma adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als programma adviseur werkt Maarten voor Knooppunt ketenzorg binnen de werkgroep beweegapparaat aan het zorgprogramma Osteoporose en fractuurpreventie en Knieartrose (Juiste Zorg op de Juiste Plek). Op het gebied van Positieve Gezondheid is hij betrokken als projectleider bij een project in de regio Gouda en Zuidplas en schrijft hij mee aan een Masterplan om Welzijn op Recept (WOR) nog beter op de kaart te zetten binnen de provincie Zuid-Holland Noord. Daarnaast begeleidt hij in de regio Leiden de projecten Stevit en Optimale hartfalenzorg thuis.

  Ervaring

  Ruim 24 jaar geleden is Maarten begonnen als fysiotherapeut in de eerste- en tweedelijnszorg, waarbij hij ruim tien jaar geleden al innovaties en eHealth toepassingen begon te integreren in zijn werkzaamheden. Daarnaast hielp hij mee met het opzetten van scholingen en projecten ter verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen en zorgmedewerkers. Ook ontwikkelde Maarten een revalidatieplatform om de revalidatie voor mensen in de geriatrische revalidatie te ondersteunen, waar hij 2020 een innovatieprijs voor gekregen heeft. Daarnaast heeft hij in 2020 met veel genoegen de Master Integrated Care Design afgerond aan de Hogeschool Utrecht.

  Maarten is de afgelopen 6 jaar gastdocent geweest bij de opleiding Specialist Ouderengeneeskunde van het LUMC , is kerndocent voor eHealth implementatie in de generalistische zorg en is veel actief geweest op congressen en binnen instellingen met het geven van workshops, lezingen en pitches op het gebied van eHealth en zelfmanagement.

  Na 24 jaar gewerkt te hebben als fysiotherapeut en dit de laatste 10 jaar gecombineerd te hebben als innovator, projectleider en docent, vond hij het belangrijk om focus aan te brengen en zijn aandacht te richten op het innoveren van de integrale zorg. Door deze focus aan te brengen wil hij meer impact te maken en zo zijn steentje bijdragen in het verbeteren van de zorg in de regio Zuid-Holland Noord.

  Drijfveer

  Als gedreven adviseur, projectleider, aanjager of kwartiermaker zet Maarten zich altijd met veel plezier en energie in om een project te laten slagen. Belangrijke kernwoorden zijn daarin samenwerking, communicatie, proactief en goed luisteren naar de behoeften die er spelen. Het verbeteren van de zorg en bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de mens is een belangrijke drijfveer voor Maarten.

  Sluiten

 •  
 • Maaike van Eijk

  Maaike van Eijk

  Programma adviseur

  06 184 26 127

  Lees meer

  Rol en expertise

  Maaike is een enthousiaste aanjager met een brede ervaring binnen het sociaal domein.
  Zij zet haar kennis en kunde in om mensen bij elkaar te brengen, initiatieven neer te zetten en verder te helpen. Als programma adviseur bij Reos zet zij zich in om processen beter vorm te geven, verbanden op te zetten en projecten zoals Welzijn op Recept beter op de kaart te zetten.

  Maaike krijgt er energie van om mee te denken over complexe vraagstukken, stagnaties te signaleren en samen te werken aan oplossingen. Dat doet zij door mensen bij elkaar te brengen en (domein overstijgende) verbindingen te leggen. Maaike is analytisch, creatief en ontwikkelgericht.  

  Ervaring

  Naast dat Maaike eerst als begeleider met uiteenlopende doelgroepen heeft gewerkt, heeft zij zich ingezet om de positie van zorgaanbieders binnen het sociaal domein te versterken en de samenwerking tussen aanbieders en de gemeente te verbeteren.

  Daarnaast richtte Maaike zich als maatschappelijk ondernemer door het doen van onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve projecten op complexe vraagstukken, zoals armoedebestrijding en het verbeteren van beeldvorming ten aanzien van kwetsbare doelgroepen.

  Ook is zij werkzaam geweest als beleidsadviseur bij Gemeente Den Haag waar zij zich bezig hield met het beleid voor een senior vriendelijke stad. Een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden was het analyseren van onderzoeken over de seniorvriendelijkheid van de stad en het vertalen van deze resultaten naar aanbevelingen en aanpak.

  Door de verschillende rollen in het sociaal- en publieksdomein, is Maaike in staat vanuit verschillende brillen en op verschillende niveaus te denken en schakelen. Haar ervaring reikt van uitvoering tot beleid, van subsidieaanvragen tot subsidiebeoordelingen en van projectleider tot adviseur.

  Drijfveer

  “Een samenleving waarin iedereen een plek heeft om naar eigen kunnen en kracht volwaardig mee te kunnen blijven doen en mensen bewust maken van hun eigen regie, dat is wat mij drijft. Daarbij heb ik een grote affiniteit met gezondheid en leefstijl.
  Het geeft mij energie om verbindingen te leggen, gemeenschappelijke doelen samen te brengen en te blijven zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden om elkaar te versterken en deze doelen te kunnen realiseren.”

  Sluiten

 •  
 • Kirsty van der Geest

  Kirsty van der Geest

  Programma adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Kirsty werkt voor verschillende projecten en uiteenlopende thema's binnen Reos. Als projectleider bouwt ze samen met gemeente Katwijk voort op de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Ook is ze bezig met het beter op de kaart zetten van Welzijn op Recept (WOR) in provincie Zuid-Holland Noord. Daarnaast is ze projectleider Preventie Onbedoelde Zwangerschap, richt ze zich op het projectleiderschap wijkgericht werken ouderenzorg in Amstelland en ondersteunt ze samenwerkingsverbanden bij het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg. 

  Ze is gedreven om met haar energie en enthousiasme mensen in beweging te brengen. Hierin is ze altijd op zoek naar het gemeenschappelijke doel. Haar expertise ligt in het leggen van verbindingen tussen de gemeenten, sociaal domein en het medisch domein.

  Ervaring

  Als gezondheidswetenschapper heeft Kirsty gewerkt bij GGD Kennemerland als Adviseur Publieke Gezondheid. Naast accounthouder voor verschillende gemeenten, heeft zij aan diverse projecten en programma’s gewerkt, van subsidieaanvraag tot uitvoer. Hierin bekleedde zij rollen als projectleider, procesbegeleider, adviseur en coördinator. 

  Drijfveer

  "Iedereen verdient het om gezond te kunnen opgroeien en leven. Echter, is dit voor veel mensen niet vanzelfsprekend en hebben zij deze kansen ook niet. Ik ben gemotiveerd om samen met verschillende partners over domeinen heen te zoeken naar de mogelijkheden om deze kansen voor iedereen te creëren waarbij we ons focussen op gezondheid, welzijn en de werkelijke behoefte."

  Sluiten

 •  
 • Rianne Kleijn

  Rianne Kleijn

  Adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Sinds begin 2023 werkt Rianne Kleijn bij Reos. Zij werkt aan diverse projecten en is o.a. betrokken bij Gezond en Gelukkig Den Haag, Oudernetwerk Rijswijk, Nationale Diabetes Challenge. Ook houdt zij zich bezig met het wijknetwerk in Mariahoeve en met de scholing samen sterk voor het Haagse kind.

  Ervaring

  Voor haar functie bij Reos is Rianne werkzaam geweest in het sociaal domein waar zij individuele en groepsgerichte informatie, advies en ondersteuning heeft gegeven aan jongeren, ouders en professionals. Haar expertise lag op het ondersteunen en begeleiden van jonge moeders en jongeren met schulden. Daarnaast werkte zij als projectleider in een actieonderzoek om het medisch en sociaal domein beter te laten samenwerken m.b.t. onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar jong ouderschap.

  Drijfveer

  "Met elkaar bereiken wij meer en kunnen we de positie van de burger verbeteren. Mijn hart gaat sneller kloppen bij het ondersteunen en begeleiden van lokale en regionale partijen bij verandering, vernieuwing en domein overstijgend werken en denken. Samen met professionals uit het medisch en sociaal domein en mét de mensen om wie het gaat kunnen we werken aan een goede gezondheidszorg voor iedereen in de samenleving."

  Sluiten

 •  
 • Patricia Scheepers

  Patricia Scheepers

  Adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Sinds 2005 werkt Patricia Scheepers bij Reos (voorheen Lijn1). De afgelopen jaren heeft zij veel samenwerkingsverbanden begeleidt in diverse wijken van Den Haag en randgemeenten. Op dit moment begeleidt zij het samenwerkingsverband ‘Samen thuis in Bouwlust en Vrederust’ in Den Haag Zuidwest. In 2021 heeft zij de training Participatief Actieonderzoek (PAO) bij SevenSenses afgerond. In 2023 is zij nauw betrokken bij het project ‘Gezond Samen Leven’ in Leidschendam Zuid waarbij PAO ingezet gaat worden met als doel om gezond leven te stimuleren bij de wijkbewoners. In 2019 heeft Patricia de basistraining Positieve Gezondheid gevolgd bij het Institute of Positive Health (IPH). Vanaf februari 2023 is zij zelf gecertificeerd trainer bij het IPH en kan zij de introductie + training Werken met Positieve Gezondheid verzorgen.

  Drijfveer

  “Ik ben een verbinder in hart en nieren. Ik ben sociaal vaardig en communiceer gemakkelijk met verschillende doelgroepen en disciplines. Door mijn open houding, brede kennis en kijk, gedrevenheid, vasthoudendheid en enthousiasme weet ik de professionals in de wijk met elkaar samen te brengen. Ik zie mezelf als een duizendpoot die ondernemend is, makkelijk benaderbaar en sterk in samenwerking.”

  Sluiten

 •  
 • Daphne Metaal

  Daphne Metaal

  Adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Daphne is een ervaren adviseur en projectleider die mensen vanuit enthousiasme, energie en oprechte interesse in mensen, in beweging krijgt.

  “Ik breng mensen samen, inspireer, agendeer en initieer en krijg de meeste energie als ik voel dat ‘ergens muziek in zit’. Als pianiste ben ik gewend om te doen, te luisteren, te ervaren en vooral te genieten. Werkplezier hebben vind ik heel belangrijk.”

  Ervaring

  Daphne heeft als opleidingen Beleid & Management Gezondheidszorg en een master Zorgmanagement gedaan. In 2009 startte zij met diverse trajecten op het gebied van GGZ en Ouder- en Kindzorg. Ze heeft jarenlange ervaring als verbinder, aanjager en adviseur binnen regio Haaglanden t.a.v. eerstelijnszorg en wijkgericht samenwerken. Van het verbinden, inspireren, aanjagen en begeleiden van multidisciplinaire wijknetwerken en samenwerkingsverbanden, krijgt zij zelf veel energie. 

  Mooie voorbeelden van trajecten die zij nu begeleid zijn ‘Gezond & Vitaal Oud(er) worden op Scheveningen Noord’ en ‘Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid’. In beide trajecten gaat het om het begeleiden van de co-creatie tussen bewoners en professionals, ook wel community-up werken genoemd. Participatief Actieonderzoek is hierbij een goede manier om de co-creatie mogelijk te maken en een duurzaam effect van samenwerken en eigenaarschap te realiseren in de wijken.
  Een brede blik op gezondheid, kijken naar wat voor iemand belangrijk is en hoe iemand zelf in beweging kan komen. De zienswijze Positieve Gezondheid vormt in de wijken een betekenisvolle manier van anders kijken, anders denken en anders doen. Iets wat Daphne met veel passie uitdraagt en zo deze beweging in de wijken op gang brengt. Sinds februari 2023 is Daphne iPH gecertificeerd Trainer Positieve Gezondheid. 

  Daphne heeft passies voor muziek, reizen, tekenen en schilderen, natuur en persoonlijke groei.

  Drijfveer

  Gezondheid is niet vanzelfsprekend. Sinds haar jeugd is Daphne geïnteresseerd in haar eigen gezondheid en die van haar omgeving. Want wanneer ben of voel je je gezond? Wat draagt hier wel of niet aan bij? Het bewust maken van mensen hiervan – en zo het gaan versterken van de vitaliteit, veerkracht en eigen regie van professionals en bewoners, is een grote drijfveer.

  “Begin bij het versterken van je eigen gezondheid, dan kun je ook anderen tot steun zijn. Gezond Samen Leven dus!”
   

  Sluiten

 •  
 • Kim Herders

  Kim Herders

  Adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Met een brede interesse en nieuwsgierige houding vervult Kim verschillende rollen in haar werk bij Reos. Dit kan variëren van aanjager en kwartiermaker tot projectleider. 
  Kim heeft een grote rol gespeeld bij het vormen van een stevig wijksamenwerkingsverband in de Haagse wijk Bouwlust en Vrederust. Zij zal zich voor dit netwerk blijven inzetten en een pro-actieve bijdrage leveren aan actuele vraagstukken; met en voor zorg- en welzijnsprofessionals én bewoners. In de Haagse wijk Mariahoeve zal zij het bestaande wijksamenwerkingsverband verder onderhouden en uitbouwen. In beide wijken zal bewonersparticipatie een toenemende positie innemen in het werk, o.a. middels participatief actieonderzoek. 

  Daarnaast zijn er in de regio Haaglanden diverse ontwikkelingen gaande op het gebied van eerstelijnshuisvesting, Kim is hier nauw bij betrokken en behartigt de belangen van de eerstelijnsprofessionals. 

  Ervaring

  Kim heeft een brede ervaring in de gezondheidszorg. Zij heeft vele jaren gewerkt voor een wetenschappelijk oogheelkundig instituut waar zij aan de wieg stond van een gerenommeerde kliniek op het gebied van innovatieve technieken voor hoornvliestransplantaties en een onderwijsprogramma van deze technieken voor (inter)nationale oogartsen. 
  Zij zette haar carrière voort in de huisartsenzorg in de rol van praktijkmanager voor een grote huisartsenpraktijk (16.000 patiënten) in de regio Haaglanden en wijkmanager in de regio Rijnmond, waarbij onderwerpen als de juiste zorg op de juiste plek, de vorming en begeleiding van multidisciplinaire netwerken en de behandeling van domeinoverstijgende thema’s centraal stonden.
  Kim heeft zich diverse rollen eigen gemaakt, variërend van leidinggevende, projectmanager en procesbegeleider tot kwartiermaker en aanjager. Zij volgt en signaleert de diverse trends en ontwikkelingen maakt op een pragmatische wijze de vertaalslag naar haar functie als adviseur. 

  Drijfveren

  Kim richt zich vooral op de kracht van de verbinding, in de breedste zin, zoals de verbinding tussen de systeemwereld en leefwereld, de verbinding tussen het medisch en sociale domein én vooral ook de verbinding mét de bewoners. Zij neemt hierbij het grotere geheel in ogenschouw en bekijkt waar de behoefte ligt van de samenwerkingspartner(s) én de bewoners: waarin kun je elkaar versterken en hoe zet je eenieder in zijn of haar kracht? Kim toont een grote betrokkenheid om in co-creatie een bijdrage te kunnen leveren aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen in de regio. 

  Sluiten

 •  
 • Lisa Steehouwer

  Lisa Steehouwer

  Projectmedewerker

  Lees meer

  Rol en expertise

  Vanuit een Beleid- en Management Traineeship in Zorg en Welzijn bij High Select, doet Lisa in twee jaar tijd meerdere opdrachten bij diverse organisaties. Bij Reos is zij vanuit een rol als Projectmedewerker medeverantwoordelijk voor de organisatie van een informatief en inspirerend seminar over het Regioplan Haarlemmermeer. Ook biedt ze praktische ondersteuning voor de trainingen in Positieve Gezondheid. Daarnaast zal Lisa analytisch te werk gaan door het Regioplan Amstelland, het Meerjarenplan Amstelland en de Visie Eerstelijnszorg 2030 te vergelijken, gevolgd door het ophalen van kwalitatieve informatie in de wijk; wat betekenen de veranderingen voor de bewoners en zorgprofessionals zelf?


  Ervaring

  Als wo-afgestudeerde Sociologe uit Rotterdam heeft Lisa een unieke kijk op ‘de wijk’. Diverse bevolkingsgroepen, achtergronden, wensen en behoeftes; de verschillen zijn groot. In haar bachelor Sociologie en master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid heeft ze de link gelegd met de zorg. Scripties en stages over cultuursensitieve, toegankelijke Kinderpalliatieve en Neonatale Zorg hebben haar passie doen vergroten, waarna ze voor een Traineeship heeft gekozen om zich te ontwikkelen tot professional in de sector Zorg en Welzijn.


  Drijfveer

  Lisa haalt energie uit de combinatie van Sociologie en (eerstelijns)zorg. De mens, met al haar verschillen en verbindingen, ongelijkheden en saamhorigheid, vreugde en verdriet; geen emotie is voor Lisa te veel. Ze streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van alle families in de wijk.

  Haar affiniteit met kwalitatief onderzoek doen, schrijven, gestructureerd samenwerken voor een hoger doel en een dosis creativiteit neemt Lisa mee naar Reos. Ze hoopt vervolgens veel te mogen leren van de adviseurs, projecten en samenwerkingen in de eerstelijnszorg.

  Sluiten

 •  

 •  
 • Annelien Spruijt

  Annelien Spruijt

  Strategisch communicatieadviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Bij Reos is Annelien verantwoordelijk voor het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van het in- en externe communicatiebeleid. Ze is sparringpartner voor de directeur - bestuurder en collega adviseurs en geeft communicatieadvies bij innovatie- en verandertrajecten en de daaruit voortvloeiende communicatieplannen, -campagnes en -middelen. Opdrachtgevers en collega’s omschrijven Annelien als een enthousiaste projectmanager, iemand die ervoor gaat, een energieke netwerker is en haar verantwoordelijkheden neemt. 

  “Ik voel mij thuis in een baan met betekenis en vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Verbinden, verbeteren en vertrouwen, dat is waar Reos voor staat en waar ik mijn drijfveren in terugvind.”

  Ervaring

  Annelien heeft ruim 10 jaar ervaring in diverse marketing- en communicatiefuncties. Eerst in het commerciële werkveld en de laatste jaren in het zorgdomein. Haar brede ervaring met o.a. projectcommunicatie, het aansturen van externe bureau’s, huisstijl- en websitebeheer, online en social media marketing, grafisch ontwerp, arbeidsmarktcommunicatie en crisiscommunicatie maakt Annelien multi inzetbaar, zowel als adviseur op strategisch niveau, maar ook bij het tot uitvoer (laten) brengen van de operationele werkzaamheden. 

  Drijfveer

  “Onverwachts en op aanvraag helpen door te helpen door het bieden van structuur en innovatie, zowel persoonlijk als zakelijk. Als enthousiaste, proactieve en kritische senior communicatieadviseur, weet ik een gestructureerde, creatieve en praktische vertaling te maken van uiteenlopende communicatievraagstukken op verschillende niveaus binnen een organisatie.”

  Sluiten

 •  
 • Brenda van der Hel

  Brenda van der Hel

  Medewerker Communicatie

  Lees meer

  Rol en expertise

  Brenda ondersteunt in haar functie de adviseurs binnen Reos op het vlak van communicatie. Zij geeft onder andere uiting aan het communicatiebeleid van Reos. Denk hierbij aan het beheer en onderhoud van de website, huisstijlbewaking, creatief ontwerpen, opstellen, redigeren en eindcontrole van verschillende soorten communicatie uitingen en social media.

  Ervaring

  Brenda heeft ruime ervaring in het (secretarieel) ondersteunen van alle hiërarchische lagen binnen een organisatie. Ze fungeert als een spil in het web in de organisatie en is een van de verbindende en faciliterende factoren. Brenda kan snel en eenvoudig schakelen tussen complexe vraagstukken en onderwerpen. Hierbij heeft ze oog voor detail en verliest ze de belangen van de verschillende partijen niet uit het oog. Verder is ze in staat om een brei van informatie helder en duidelijk te structureren en kan ze orde op zaken stellen. Klant- en servicegerichtheid staan bij haar voorop en ze zal zich te allen tijde inzetten voor een optimaal resultaat. Door haar creativiteit kijkt ze soms anders tegen bepaalde situaties aan, waardoor soms verrassend nieuwe inzichten ontstaan. Tot slot is ze open minded en weet ze mensen te enthousiasmeren en te motiveren.

  Drijfveer

  "Werken vanuit basis, balans door stip op de horizon, (mee)bewegen en laten nadenken en ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk/beschikbaar blijft/maken die ieder nodig heeft."

  Sluiten

 •  
 • Lisette Veldkamp

  Lisette Veldkamp

  Coördinator Ondersteuningsteam

  Lees meer

  Rol en expertise

  Lisette ondersteunt in haar functie de directeur-bestuurder en houdt zich bezig met de bedrijfsvoering van de organisatie. Zij stelt onder andere diverse managementrapportages op en stuurt de financiële en salarisadministratie aan. Verder coördineert zij de taken van het ondersteuningsteam van Reos en ondersteunt zij daarnaast de Raad van Toezicht van Reos.

  Ervaring

  Lisette is sinds oktober 2010 in dienst bij Reos. Daarvoor werkte zij als Officemanager in de werving- en selectiebranche. Met haar opleiding op de Middelbare Hotelschool heeft ze een brede kennis opgedaan welke ze nu inzet in de bedrijfsvoering van de organisatie. Lisette is een kei met cijfers en stelt dan ook begrotingen en verantwoordingsrapportages op, ze is secuur en legt snel verbanden.

  Drijfveer

  "Elkaars kennis en expertise benutten en daarmee iedereen in zijn kracht zetten. Want als je in je kracht staat kun je het beste uit jezelf halen en heb je plezier in wat je doet."


  Sluiten

 •  
 • Kim Schoenmaker

  Kim Schoenmaker

  Secretaresse/Communicatiemedeweker

  Lees meer

  Rol en expertise

  Kim ondersteunt in haar functie de adviseurs binnen Reos op het vlak van communicatie en organisatie. Zij geeft onder andere uiting aan het communicatiebeleid van Reos. Denk hierbij aan het beheer en onderhoud van de website, huisstijlbewaking, creatief ontwerpen, opstellen, redigeren en eindcontrole van verschillende soorten communicatie uitingen en social media. Maar denkt ook creatief mee en biedt facilitaire ondersteuning tijdens bijeenkomsten.

  Ervaring

  Kim is in 2011 gestart als secretaresse bij Stichting Lijn1. Zij heeft een enorme groei doorgemaakt en biedt naast secretariële taken ook ondersteuning op het vlak van communicatie en organisatie van zowel fysieke als online bijeenkomsten. Met haar ‘getting things done’ mentaliteit wordt zij vaak omschreven als onmisbaar. Kim heeft een helicopterview en beschikt hierdoor over het talent van anders kijken en aanzetten tot anders doen. Haar missie is om vanuit collectiviteit en menselijkheid de wereld een nog mooiere plek te maken voor ons en alle generaties die volgen.

  Drijfveer

  "Ik ben een andere jij. Jij bent een andere ik. Wij zijn allemaal één!"

  Sluiten

 •  
 • Arenda Hoek - Jonker

  Arenda Hoek - Jonker

  Office assistent

  06 184 261 46

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als Office assistent is Arenda dé spin in het web bij Reos. Als onderdeel van het ondersteuningsteam zorgt zij dat alle zaken op de achtergrond soepel verlopen. Haar takenpakket is breed en niet in een paar woorden te omschrijven. Dit omvat namelijk managementondersteuning, agendaplanning en administratieve werkzaamheden, maar ook het op orde houden van het kantoor van Reos en ervoor zorgen dat alle kantoorartikelen en koffie aangevuld blijven. Echt onmisbaar dus!

  Ervaring

  Hiervoor heeft Arenda gewerkt bij Van Egmond Van Hirtum (Makelaardij, Verzekeringen, Hypotheken en Pensioen) in Noordwijk. Hier is zij begonnen als receptioniste en heeft daarna de stap gezet naar administratief medewerkster bij Leven en Inkomen.

  Bij Reos verzorgt Arenda ondersteuning aan de directeur-bestuurder. Daarnaast helpt zij het team met het plannen van alle complexe afspraken. Het geeft haar altijd weer voldoening als alles vlekkeloos verloopt.

  Drijfveer

  "Het geeft mij energie om met collega’s samen te werken. De kracht van informeel samenwerken en leren van elkaar resulteert in succesvolle resultaten!"

  Sluiten

Zelfstandigen voor projecten

Naast onze vaste collega's hebben wij hebben enkele zelfstandigen aan ons verbonden:

Top