over reos

Teamoverzicht

Reos is een organisatie die bestaat uit adviseurs en projectmedewerkers, een strategisch communicatieadviseur en -medewerker, een directeur-bestuurder en een ondersteunend team. Daarnaast hebben twee adviseurs taken specifiek op regio coördinatie.

Samen met de klant bespreken we welk profiel adviseur het beste past bij de klant en de opdracht. We kunnen strategisch-, programma- en projectadviseurs inzetten al naar gelang de omvang en complexiteit van de opdrachten.

Onze missie en visie om de zorg te verbeteren is toegespitst op een aantal focusthema’s.

Reos volgt de Zorgbrede Governancecode waarin uitgangspunten van goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn vastgelegd. De Raad van Toezicht ziet onder meer toe op de juiste uitvoering van deze governancecode, de continuïteit en de bestuurlijke kwaliteit van Reos.

 


 •  
 • Maurits Hesselmans

  Maurits Hesselmans

  Directeur - bestuurder

  Lees meer

  Rol en expertise

  Maurits is sinds 1 juni 2020 directeur-bestuurder bij Reos. 

  "Het opzetten en versterken van relevante en goedwerkende samenwerkingen tussen zorgpartijen, welzijn en gemeenten is belangrijk. Zodat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben die zo goed mogelijk, zo dichtbij mogelijk en betaalbaar kunnen krijgen.

  Het is een uitdaging om dit vanuit het perspectief van opdrachtgevers en over de grenzen van domeinen en organisaties heen vorm te geven; een onafhankelijke partij als Reos is daarbij van toegevoegde waarde. Het is mooi om te zien dat in de regio, in de wijken steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan, dat de eerste lijn volop bezig is om zich beter te organiseren.

  Het is mijn streven die ingeslagen richting mede vorm te geven en te versterken. Samen met de adviseurs van Reos en, uiteraard, alle netwerkpartners in de regio."

  Sluiten

 •  
 • Monica van Papendrecht

  Monica van Papendrecht

  Programma adviseur en regiocoördinator Amstelland en Haarlemmermeer

  Lees meer

  Rol en expertise

  Monica van Papendrecht heeft veel kennis en ervaring als adviseur in de zorg. Monica is met haar enthousiasme in staat mensen verder te brengen en het beste in hen naar boven te halen. Haar kracht ligt in het persoonlijke contact, het vasthouden van de ‘rode draad’ en tegelijkertijd buiten de gebaande paden meedenken. Vanuit haar creatieve persoonlijkheid gaat ze de uitdaging met partners aan, ook al is het onzeker waar deze uitkomt.

  Voor Reos is Monica ook als regiocoördinator aanspreekpunt voor opdrachtgevers uit de zorg en sociaal domein in de regio’s Amstelland en Haarlemmermeer. Intern coacht zij daarnaast collega’s en heeft een actieve rol in de werving en selectie van nieuwe collega’s.

  Ervaring

  Monica was tien jaar werkzaam bij het Nederlands Helsinki Comite, een internationale stichting met projecten in Midden-en Oost Europa. Als projectleider leidde zij grote projecten om de toepassing van internationaal recht door advocaten, rechters en gevangenispersoneel te verbeteren. Ze deed naast haar werk een post-HBO opleiding communicatie en coaching bij Phoenix opleidingen in Utrecht en startte haar eigen praktijk ‘Baboesjka’ in coaching en begeleiding. Daarnaast werkte zij als Consultant bij Aram, een planning consultancy bureau, waar zij meerdere opdrachten in het bedrijfsleven had. Inmiddels is zij ruim twaalf jaar programma adviseur bij Reos. 

  Drijfveer

  "Meerwaarde leveren aan partners die werken aan de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en maatschappij. Dat is mijn drijfveer en dit doe ik door mijn energie in te zetten, mensen te verbinden en inspireren en hen stappen te laten maken in die transitie."

  Sluiten

 •  
 • Ariene Volmer

  Ariene Volmer

  Programma adviseur en regiocoördinator Zuid-Holland Noord en Midden-Holland

  Lees meer

  Rol en expertise

  Vanuit Reos gaat Ariene de komende periode aan de slag met diverse projecten. Zo zal ze onder andere betrokken zijn bij de lokale coalitie Kansrijke Start in de gemeente Alphen aan de Rijn: vanuit lokale ‘coalities’ van betrokkenen wordt gewerkt aan het bieden van de best mogelijk start voor kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van hun leven. Daarnaast zal ze de Verloskundige Samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het nog verder optimaliseren van de kwaliteit van zorg aan moeder en kind. 

  In de regio Zuid-Holland Noord zal Ariene betrokken zijn bij de Alliantie Positieve Gezondheid, van waaruit Reos in samenwerking met andere partijen (o.a. met de GGD Hollands Midden) Positieve Gezondheid breder onder de aandacht wil brengen. 

  "Ook op het gebied van samenwerking zal ik, samen met collega-adviseurs, WSV’s begeleiden bij de uitvoering van de zelfanalyse." 

  Ervaring

  Ariene studeerde Gezondheidspsychologie en was onder andere werkzaam als preventiedeskundige binnen de GGZ. Voor haar start bij Reos werkte ze in een combinatiefunctie als beleidsmedewerker jeugd(preventie) in het gemeentelijk domein en als coördinator van een Centrum voor Jeugd en Gezin.

  Ariene is blij met de toenemende aandacht voor preventie en de bredere kijk op gezondheid.

  Drijfveer

  ​​​​​​​"Voorkomen van klachten en versterken van mensen door (werken aan) preventie. Verbinden in samenwerking. Impact/verschil maken."

  Sluiten

 •  
 • Geeta Ramsaransing

  Geeta Ramsaransing

  Adviseur en regiocoördinator Haaglanden

  06 126 292 97

  Lees meer

  Rol en expertise

  In 2005 kwam ik met veel plezier werken voor de ROS in regio Haaglanden. Een zeer dynamisch werkveld, ter versterking van de eerstelijnszorg en de versterking van de samenwerking van deze lijnszorg met de tweede lijn, gemeente en welzijn.

  Nu is de tijd om naast het investeren aan de kant van het aanbod (zorg en welzijn), ook tijd en aandacht te besteden aan de verbinding met de vraag kant (bewoners). Ik zet mij in voor het verbinden van deze groepen, om mijn bijdrage te leveren aan een gezonde(re) en gelukkige(re) samenleving.

  Ervaring

  Mijn opleiding Voeding en Diëtetiek, heeft mijn interesse in het breder zorglandschap vergroot. Daarom ben ik verder gaan studeren aan de universiteit in Wageningen “ Voeding en Gezondheid”.

  Na mijn studie, ben ik gelijk bij de GGD Den Haag gestart als projectmedewerker. In een klein team hebben wij een groot project uitgevoerd, namelijk (Preventie) van diabetes bij Hindoestanen. Zaken die onmogelijk leken, hebben wij mogelijk kunnen maken. Het effect en de resultaten zijn nu nog steeds zichtbaar, zoals: aanpassing zorgstandaard Diabetes.

  Door deze ervaring ben ik geïnspireerd om verder te gaan met veranderprocessen. Hoe kunnen we het met elkaar steeds beter maken?

  Daarnaast heb ik gewerkt als beleidsmaker, adviseur en projectleider in diverse zorginstellingen (waaronder thuiszorg, ouderenzorg en zorgverzekeraar).

  Drijfveer

  Ik ben een goede verbinder, wat inhoudt dat ik oog heb voor complementaire samenwerking. Diversiteit is een gegeven waarmee ik prima kan omgaan, een goede samenwerking begint bij mij met oprechte interesse voor de ander. Het veranderend gezondheidsbesef, waarbij meer beroep gedaan wordt en er vertrouwen is op co-creaties tussen professionals en burgers.

  Gelijkwaardigheid staat bij mij voorop. Een ieder draagt vanuit zijn/haar eigen kwaliteiten bij aan een “Gezond Samen Leven”.

  Met betrekking tot transitie (in de zorg), innovaties, veranderingen inspireer ik en laat ik mij graag inspiseren door anderen. Ik besef dat wij leven in “verandering van tijdperk”.

  Mijn motto is “learning by doing”.

  Sluiten

 •  
 • Jan Kamp

  Jan Kamp

  Strategisch adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  In Jan Kamp krijgen zorgprofessionals, bestuurders en gemeenten te maken met een adviseur die strategisch met hen meedenkt: Hij helpt bij het ontwikkelen van een visie op de toekomst, nieuwe zorgconcepten en strategische samenwerkingsverbanden en het innovatief oplossen van complexe vraagstukken. Ook heeft hij veel expertise als het gaat om vragen rond organisatie en bedrijfsvoering: hoe organiseren we de zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten? 

  Ervaring

  Jan Kamp heeft jarenlange ervaring als organisatieadviseur en programmamanager in de zorg en hij was initiatiefnemer van een aantal innovatieve zorgprojecten, vooral in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Zijn denkwijze en aanpak zijn waardevol voor veel bredere projecten waar Reos bij betrokken is. Hij heeft bij diverse zorgorganisaties strategische processen begeleid, innovatieve methodieken en zorgproducten ontwikkeld en geïmplementeerd. Zorgvernieuwing en het samen bouwen aan netwerken passen hem helemaal. 
  Jan is ook als strategische coach verbonden aan het programma Waardigheid & Trots.

  Drijfveer

  Samen met anderen mogelijk maken dat nu en in de toekomst ieder die het nodig heeft de beste zorg krijgt die mogelijk is. Dat is de belangrijkste drijfveer van Jan Kamp. Netwerkvorming is daarbij steeds belangrijker. Met netwerken bouw je niet aan een nieuwe zuil, maar zorg je voor flexibele knooppunten van zorg. Waardoor cliënten soepeler door alle zorg heen gaan, maar ook het werken voor professionals meer voldoening geeft en je kosten kunt besparen.

  Het leukste aan projecten in de zorg is voor hem om gezamenlijk een droom te formuleren. Wat willen we met elkaar bereiken? En vanuit die droom waarvoor iedereen gemotiveerd is, pas terug te kaderen: hoe gaan we dat doen? Wat hebben we nodig en wie hebben we nodig? 
   

  Sluiten

 •  

 •  
 • Eva van Steenbergen

  Eva van Steenbergen

  Programma adviseur

  Lees meer

  Na afronding van een Master klinische psychologie en een Trainersmaster binnen sociale psychologie is Eva van Steenbergen eind 2008 bij Reos komen werken. Zij begeleidt veel samenwerkingsprojecten in de eerste lijn en in de keten. Vanuit haar postmasteropleiding interventiekunde heeft zij speciale aandacht gevestigd op de groepsdynamica binnen samenwerkingsprojecten. Zij ontwikkelde onder andere een workshop samenwerking. Eva is portefuillehouder Effectief eigen regie realiseren.

  "Ik vind het motiverend om samen te werken met eerstelijnszorgverleners die gedreven zijn om de kwaliteit van hun zorg voortdurend te verbeteren en deze in samenhang met andere zorgverleners te organiseren. Mijn kracht zit in het creëren van een werkzame verbinding in de samenwerking en het oog houden voor noodzaak en het versimpelen van complexe vraagstukken binnen de projectvoering." 

  Drijfveren

  "Bijdragen aan gezondheid van ieder; ik geloof in Positieve Gezondheid door verbinding, netwerken en efficiënt kennisdelen."

  Sluiten

 •  
 • Maarten Wirtz

  Maarten Wirtz

  Programma adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als programma adviseur werkt Maarten voor Knooppunt ketenzorg binnen de werkgroep beweegapparaat aan het zorgprogramma Osteoporose en fractuurpreventie en Knieartrose (Juiste Zorg op de Juiste Plek). Op het gebied van Positieve Gezondheid is hij betrokken als projectleider bij een project in de regio Gouda en Zuidplas en schrijft hij mee aan een Masterplan om Welzijn op Recept (WOR) nog beter op de kaart te zetten binnen de provincie Zuid-Holland Noord. Daarnaast begeleidt hij in de regio Leiden de projecten Stevit en Optimale hartfalenzorg thuis.

  Ervaring

  Ruim 24 jaar geleden is Maarten begonnen als fysiotherapeut in de eerste- en tweedelijnszorg, waarbij hij ruim tien jaar geleden al innovaties en eHealth toepassingen begon te integreren in zijn werkzaamheden. Daarnaast hielp hij mee met het opzetten van scholingen en projecten ter verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen en zorgmedewerkers. Ook ontwikkelde Maarten een revalidatieplatform om de revalidatie voor mensen in de geriatrische revalidatie te ondersteunen, waar hij 2020 een innovatieprijs voor gekregen heeft. Daarnaast heeft hij in 2020 met veel genoegen de Master Integrated Care Design afgerond aan de Hogeschool Utrecht.

  Maarten is de afgelopen 6 jaar gastdocent geweest bij de opleiding Specialist Ouderengeneeskunde van het LUMC , is kerndocent voor eHealth implementatie in de generalistische zorg en is veel actief geweest op congressen en binnen instellingen met het geven van workshops, lezingen en pitches op het gebied van eHealth en zelfmanagement.

  Na 24 jaar gewerkt te hebben als fysiotherapeut en dit de laatste 10 jaar gecombineerd te hebben als innovator, projectleider en docent, vond hij het belangrijk om focus aan te brengen en zijn aandacht te richten op het innoveren van de integrale zorg. Door deze focus aan te brengen wil hij meer impact te maken en zo zijn steentje bijdragen in het verbeteren van de zorg in de regio Zuid-Holland Noord.

  Drijfveer

  Als gedreven adviseur, projectleider, aanjager of kwartiermaker zet Maarten zich altijd met veel plezier en energie in om een project te laten slagen. Belangrijke kernwoorden zijn daarin samenwerking, communicatie, proactief en goed luisteren naar de behoeften die er spelen. Het verbeteren van de zorg en bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de mens is een belangrijke drijfveer voor Maarten.

  Sluiten

 •  
 • Kirsty van der Geest

  Kirsty van der Geest

  Programma adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Kirsty werkt voor verschillende projecten en uiteenlopende thema's binnen Reos. Als projectleider bouwt ze samen met gemeente Katwijk voort op de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Ook is ze bezig met het beter op de kaart zetten van Welzijn op Recept (WOR) in provincie Zuid-Holland Noord. Daarnaast is ze projectleider Preventie Onbedoelde Zwangerschap, richt ze zich op het projectleiderschap wijkgericht werken ouderenzorg in Amstelland en ondersteunt ze samenwerkingsverbanden bij het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg. 

  Ze is gedreven om met haar energie en enthousiasme mensen in beweging te brengen. Hierin is ze altijd op zoek naar het gemeenschappelijke doel. Haar expertise ligt in het leggen van verbindingen tussen de gemeenten, sociaal domein en het medisch domein.

  Ervaring

  Als gezondheidswetenschapper heeft Kirsty gewerkt bij GGD Kennemerland als Adviseur Publieke Gezondheid. Naast accounthouder voor verschillende gemeenten, heeft zij aan diverse projecten en programma’s gewerkt, van subsidieaanvraag tot uitvoer. Hierin bekleedde zij rollen als projectleider, procesbegeleider, adviseur en coördinator. 

  Drijfveer

  "Iedereen verdient het om gezond te kunnen opgroeien en leven. Echter, is dit voor veel mensen niet vanzelfsprekend en hebben zij deze kansen ook niet. Ik ben gemotiveerd om samen met verschillende partners over domeinen heen te zoeken naar de mogelijkheden om deze kansen voor iedereen te creëren waarbij we ons focussen op gezondheid, welzijn en de werkelijke behoefte."

  Sluiten

 •  
 • Jennifer Overgaauw

  Jennifer Overgaauw

  Programma Adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  In samenwerking met Jennifer krijgen zorgprofessionals, bestuurders en gemeenten te maken met een adviseur die van nature gericht is op verbinding en innovatie. Jennifer is sterk in het signaleren van behoeften en wensen van verschillende partijen en weet dit om te zetten naar daadkrachtige verandertrajecten, waar zij iedereen aan boord krijgt en houdt.

  Ervaring

  Jennifer is ruim 16 jaar werkzaam in het sociale domein binnen de regio Haaglanden. Na de transitie in de jeugdzorg in 2015 is zij betrokken geraakt bij de jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg binnen het Centrum Jeugd en Gezin. Het vergroten van eigen kracht en het versterken van het sociale netwerken zijn hier belangrijke uitgangspunten geweest.

  Jennifer heeft bijgedragen aan de doorontwikkeling van de Integrale gezinspoli, een samenwerking tussen gemeente Den Haag, het Juliana Kinderziekenhuis en verschillende zorgpartners in het kader van de Haagse Kansrijke start. Daarnaast is zij als aanjager en verbinder belangrijk geweest in het verbeteren van communicatielijnen en samenwerking tussen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), jeugdhulp, onderwijs en welzijn gericht op jeugdpreventie en participatie.

  Jennifer weet als geen ander de samenwerking op te zoeken en te benutten door te waarderen wat er is en in te zien waar zij waarde kan toevoegen. Zij richt zich op de 'how, what and why', en weet een diepere laag te raken waardoor zij inspireert, draagvlak creëert en eigenaarschap laat ontstaan.

  Drijfveer

  Jennifer werkt met passie en gedrevenheid om het verschil te kunnen maken. Al jarenlang richt zij zich op het vergroten van de positieve gezondheid van burgers. Door haar creatieve en innovatieve ideeën verschuift zij de focus van klacht naar kracht. Zelf betekenisvol werk kunnen doen, en werken aan betekenisgeving geeft haar energie. 

  Sluiten

 •  
 • Rianne Kleijn

  Rianne Kleijn

  Adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Sinds begin 2023 werkt Rianne Kleijn bij Reos. Zij werkt aan diverse projecten en is o.a. betrokken bij Gezond en Gelukkig Den Haag, Oudernetwerk Rijswijk, Nationale Diabetes Challenge. Ook houdt zij zich bezig met het wijknetwerk in Mariahoeve en met de scholing samen sterk voor het Haagse kind.

  Ervaring

  Voor haar functie bij Reos is Rianne werkzaam geweest in het sociaal domein waar zij individuele en groepsgerichte informatie, advies en ondersteuning heeft gegeven aan jongeren, ouders en professionals. Haar expertise lag op het ondersteunen en begeleiden van jonge moeders en jongeren met schulden. Daarnaast werkte zij als projectleider in een actieonderzoek om het medisch en sociaal domein beter te laten samenwerken m.b.t. onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar jong ouderschap.

  Drijfveer

  "Met elkaar bereiken wij meer en kunnen we de positie van de burger verbeteren. Mijn hart gaat sneller kloppen bij het ondersteunen en begeleiden van lokale en regionale partijen bij verandering, vernieuwing en domein overstijgend werken en denken. Samen met professionals uit het medisch en sociaal domein en mét de mensen om wie het gaat kunnen we werken aan een goede gezondheidszorg voor iedereen in de samenleving."

  Sluiten

 •  
 • Patricia Scheepers

  Patricia Scheepers

  Adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Sinds 2005 werkt Patricia Scheepers bij Reos (voorheen Lijn1). De afgelopen jaren heeft zij veel samenwerkingsverbanden begeleidt in diverse wijken van Den Haag en randgemeenten. Op dit moment begeleidt zij het samenwerkingsverband ‘Samen thuis in Bouwlust en Vrederust’ in Den Haag Zuidwest. In 2021 heeft zij de training Participatief Actieonderzoek (PAO) bij SevenSenses afgerond. In 2023 is zij nauw betrokken bij het project ‘Gezond Samen Leven’ in Leidschendam Zuid waarbij PAO ingezet gaat worden met als doel om gezond leven te stimuleren bij de wijkbewoners. In 2019 heeft Patricia de basistraining Positieve Gezondheid gevolgd bij het Institute of Positive Health (IPH). Vanaf februari 2023 is zij zelf gecertificeerd trainer bij het IPH en kan zij de introductie + training Werken met Positieve Gezondheid verzorgen.

  Drijfveer

  “Ik ben een verbinder in hart en nieren. Ik ben sociaal vaardig en communiceer gemakkelijk met verschillende doelgroepen en disciplines. Door mijn open houding, brede kennis en kijk, gedrevenheid, vasthoudendheid en enthousiasme weet ik de professionals in de wijk met elkaar samen te brengen. Ik zie mezelf als een duizendpoot die ondernemend is, makkelijk benaderbaar en sterk in samenwerking.”

  Sluiten

 •  
 • Daphne Metaal

  Daphne Metaal

  Adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Daphne is een ervaren adviseur en projectleider die mensen vanuit enthousiasme, energie en oprechte interesse in mensen, in beweging krijgt.

  “Ik breng mensen samen, inspireer, agendeer en initieer en krijg de meeste energie als ik voel dat ‘ergens muziek in zit’. Als pianiste ben ik gewend om te doen, te luisteren, te ervaren en vooral te genieten. Werkplezier hebben vind ik heel belangrijk.”

  Ervaring

  Daphne heeft als opleidingen Beleid & Management Gezondheidszorg en een master Zorgmanagement gedaan. In 2009 startte zij met diverse trajecten op het gebied van GGZ en Ouder- en Kindzorg. Ze heeft jarenlange ervaring als verbinder, aanjager en adviseur binnen regio Haaglanden t.a.v. eerstelijnszorg en wijkgericht samenwerken. Van het verbinden, inspireren, aanjagen en begeleiden van multidisciplinaire wijknetwerken en samenwerkingsverbanden, krijgt zij zelf veel energie. 

  Mooie voorbeelden van trajecten die zij nu begeleid zijn ‘Gezond & Vitaal Oud(er) worden op Scheveningen Noord’ en ‘Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid’. In beide trajecten gaat het om het begeleiden van de co-creatie tussen bewoners en professionals, ook wel community-up werken genoemd. Participatief Actieonderzoek is hierbij een goede manier om de co-creatie mogelijk te maken en een duurzaam effect van samenwerken en eigenaarschap te realiseren in de wijken.
  Een brede blik op gezondheid, kijken naar wat voor iemand belangrijk is en hoe iemand zelf in beweging kan komen. De zienswijze Positieve Gezondheid vormt in de wijken een betekenisvolle manier van anders kijken, anders denken en anders doen. Iets wat Daphne met veel passie uitdraagt en zo deze beweging in de wijken op gang brengt. Sinds februari 2023 is Daphne iPH gecertificeerd Trainer Positieve Gezondheid. 

  Daphne heeft passies voor muziek, reizen, tekenen en schilderen, natuur en persoonlijke groei.

  Drijfveer

  Gezondheid is niet vanzelfsprekend. Sinds haar jeugd is Daphne geïnteresseerd in haar eigen gezondheid en die van haar omgeving. Want wanneer ben of voel je je gezond? Wat draagt hier wel of niet aan bij? Het bewust maken van mensen hiervan – en zo het gaan versterken van de vitaliteit, veerkracht en eigen regie van professionals en bewoners, is een grote drijfveer.

  “Begin bij het versterken van je eigen gezondheid, dan kun je ook anderen tot steun zijn. Gezond Samen Leven dus!”
   

  Sluiten

 •  
 • Marieke van Schie

  Marieke van Schie

  Projectadviseur

  Lees meer

  LinkedIn Marieke

  Inhoudelijke expertise

  Marieke heeft een groot netwerk van paramedici (vooral diëtisten en logopedisten), die ze activeert en enthousiasmeert tot samenwerking.
  Door haar rol bij het Achterstandsfonds heeft ze veel kennis van achterstandsproblematiek in de eerste lijn.

  Procesmatige expertise

  Recent:

  • Bestuursadvies en netwerkontwikkeling
  • Bestuursondersteuning
  • Coördinatie jaarplan/werkplan (o.a. Achterstandsfonds en diëtistengroep Katwijk)
  • Procesbegeleiding (expertgroepen)
  • Projectleider Logopedie en Passend Onderwijs (project samen met de GGD)
  • Coördinator  en Projectleider  (Achterstandsfonds Leiden Noord/Alphen aan den Rijn).

  Afgelopen jaren: netwerkontwikkeling diverse POH-netwerken, organisatie scholingen/bijeenkomsten zoals het Reos symposium, inspiratiebijeenkomsten voor de huisartsen van het Achterstandsfonds Leiden Noord/Alphen aan den Rijn en de praktijkaccreditatie.

  Landelijk netwerk
  Marieke is actief betrokken bij het jaarlijkse overleg van de Ros adviseurs met elkaar en de beroepsverenigingen van de diëtisten en de logopedisten. Sinds kort is er contact met het PPN (Paramedisch Platform Nederland).
  Tevens betrokken bij het landelijke Achterstandsfonds waar gezamenlijk beleid wordt bepaald en projecten worden uitgewisseld.

  Vaardigheden

  • Samenwerken en verbinden
  • Vasthouden en regisseren
  • Gericht op kansen en mogelijkheden
  • Creatief , intuïtief en betrokkenheid 

  Voorbeeldprojecten

  • Diëtistennetwerk Zuid Holland Noord
  • POH netwerk Haarlemmermeer (opgezet en overgedragen aan Haarlemmermeer Ketenzorg)
  • Platform Logopedie (Zuid-Holland Noord, Amstelland)
  • Achterstandsfonds; filmavond/Zorgcafé/projectmiddagen.

  Drijfveer

  “Samen bereik je meer dan alleen is mijn motto. Mijn passie ligt in het samenwerken, samen bouwen aan netwerken het benutten van elkaars krachten en sterke kanten. 
  Mijn kracht is dat het mij lukt om zorgprofessionals te verbinden, hen te motiveren en mijn enthousiasme over te brengen om het gezamenlijke doel te bereiken. Netwerken is mijn tweede natuur en ik vind het heerlijk om mensen aan elkaar voor te stellen zodat zij iets voor elkaar kunnen betekenen.” 

  Sluiten

 •  

 •  
 • Nina van der Voort-Rietberg

  Nina van der Voort-Rietberg

  Projectadviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als projectmedewerker staat Nina met één been in de bedrijfsvoering van Reos en met haar andere in project(management)ondersteuning. Ze zorgt samen met het ondersteuningsteam voor gestructureerde en efficiënte ondersteuning van de projecten en de strategisch adviseurs en zorgt er daarnaast d.m.v. formats, projectplanning en financieel beheer voor dat de grote projecten van Reos gestroomlijnd lopen. Innoveren om efficiëntie te bevorderen en mooie initiatieven te realiseren, daar krijgt ze energie van!

  Ervaring

  Als voormalig projectmanager voor o.a. Nespresso en Sonos neemt Nina de nodige strategische planningservaring mee. Servicegericht te werk gaan zit er van jongs af aan bij haar in en is verder ontwikkeld op de Hogere Hotelschool. Nina is binnen Reos o.a. betrokken bij de Alliantie Positieve Gezondheid, Gezonde zorg Gezonde regio (GzGr) en de zorgprogramma’s van coöperatie Rijn en Duin

  Drijfveer

  "Mooie initiatieven realiseren om gezamenlijk de zorg te verbeteren voor patiënten, hun naasten en zorgprofessionals, dat is mijn drijfveer om alles uit de projecten bij Reos te halen."

  Sluiten

 •  
 • Else Leih

  Else Leih

  Adviseur (ZZP)

  Lees meer

  Rol en expertise

  Else houdt zich bezig met de thema’s Langer thuis wonen voor ouderen, e-health en samenwerking tussen zorg en welzijn in de wijk. Zij was projectleider van het Aanmeldpunt Thuiszorg Scheveningen voor Cardia en Respect, dat begin 2023 gerealiseerd is. In 2023 is zij projectleider van het vervolgproject Transmurale Zorgbrug Scheveningen, waarbij het Aanmeldpunt samen met Saffier uitgebreid wordt met Geriatrische revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf.

  Ervaring

  Als directeur van een Wmo-welzijnsorganisatie zocht zij bij de drie decentralisaties in 2015 de samenwerking met nieuwe partners op het gebied van zorg, cultuur, sport, onderwijs en opvang. “Zo werd ik steeds weer uitgedaagd om tot nieuwe, toekomstbestendige strategieën te komen en om hiervoor een stevig draagvlak te creëren”. Else heeft een achtergrond in achtereenvolgens Bedrijfskunde, ICT en het sociaal domein. Zij heeft haar eigen bedrijf in sociale innovatie.

  Haar kennisgebieden zijn:

  • Het sociale domein en de verbinding tussen welzijn, zorg, sport, cultuur en onderwijs;
  • Innovatie en de vertaling hiervan naar praktische, effectieve en duurzame oplossing;
  • Samenwerking tussen (gemeentelijke)overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners;
  • Brede ervaring met (project)management, organisatieverandering, beleidsvorming, productinnovatie, kwaliteitstrajecten en IT-oplossingen.

  Drijfveer

  “Mijn hart ligt bij de sociale innovatie die niet vrijblijvend is, maar die mensen en organisaties mobiliseert om uit hun comfortzone te komen, samen te werken en iets voor een ander te betekenen”.

  Sluiten

 •  
 • Jonneke Gebraad

  Jonneke Gebraad

  Projectmedewerker

  Lees meer

  Ervaring

  Jonneke heeft gedurende 6 jaar als (medisch) secretaresse bij een fertiliteitskliniek en daarvoor als projectcoördinator bij een taleninstituut veel ervaring opgedaan in het plannen en in het ondersteunen van diverse afdelingen. Tevens heeft zij gewerkt als hoofd debiteurenafdeling bij een bijlesorganisatie en is zij sinds eind 2016 penningmeester van een stichting. Hierdoor heeft zij ook de nodige ervaring met financiële werkzaamheden. Met haar talenkennis na een studie Franse taal en cultuur gecombineerd met een Minor Management kan Jonneke op allerlei vlakken haar collega’s ondersteunen.

  Drijfveer

  “Een steentje bijdragen aan een betere samenwerking in de zorg. Persoonlijke samenwerking met collega’s en partners, toegankelijk om een ieder zo goed mogelijk te ondersteunen."

  Sluiten

 •  
 • Ishara Gangadin

  Ishara Gangadin

  Projectmedewerker

  Lees meer

  Rol en expertise

  Ishara vervult de rol als projectmedewerker bij Reos. Samen met het ondersteuningsteam zorgt zij voor het ondersteunen van projecten en brengt zij structuur aan. Denk hierbij aan het opstellen van draaiboeken en het organiseren van bijeenkomsten van A tot Z. Vanuit haar managementopleiding neemt zij modellen en technieken mee om op een efficiëntere manier invulling te geven aan de projecten.

  Ervaring

  Als apothekersassistente is Ishara altijd een onderdeel geweest van het zorgstelsel en neemt daardoor ervaring mee vanuit de eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en de farmaceutische industrie. Tijdens haar managementopleiding zijn er verschillende facetten van management aan bod gekomen. De passie voor projectmanagement is hierin opgebloeid en samen met Reos wil zij zich hier verder in ontwikkelen. Als projectmedewerker is zij o.a. betrokken bij de Alliantie Positieve Gezondheid.

  Drijfveer

  "In mijn rol bij Reos is mijn grootste drijfveer dat de zorg beter op elkaar aansluit en beter aansluit op de behoeften van de patiënt. Dat we dezelfde kwaliteit zorg kunnen bieden, nu en in de toekomst."

  Sluiten

 •  
 • Annelien Spruijt

  Annelien Spruijt

  Strategisch communicatieadviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Bij Reos is Annelien verantwoordelijk voor het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van het in- en externe communicatiebeleid. Ze is sparringpartner voor de directeur - bestuurder en collega adviseurs en geeft communicatieadvies bij innovatie- en verandertrajecten en de daaruit voortvloeiende communicatieplannen, -campagnes en -middelen. Opdrachtgevers en collega’s omschrijven Annelien als een enthousiaste projectmanager, iemand die ervoor gaat, een energieke netwerker is en haar verantwoordelijkheden neemt. 

  “Ik voel mij thuis in een baan met betekenis en vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Verbinden, verbeteren en vertrouwen, dat is waar Reos voor staat en waar ik mijn drijfveren in terugvind.”

  Ervaring

  Annelien heeft ruim 10 jaar ervaring in diverse marketing- en communicatiefuncties. Eerst in het commerciële werkveld en de laatste jaren in het zorgdomein. Haar brede ervaring met o.a. projectcommunicatie, het aansturen van externe bureau’s, huisstijl- en websitebeheer, online en social media marketing, grafisch ontwerp, arbeidsmarktcommunicatie en crisiscommunicatie maakt Annelien multi inzetbaar, zowel als adviseur op strategisch niveau, maar ook bij het tot uitvoer (laten) brengen van de operationele werkzaamheden. 

  Drijfveer

  “Onverwachts en op aanvraag helpen door te helpen door het bieden van structuur en innovatie, zowel persoonlijk als zakelijk. Als enthousiaste, proactieve en kritische senior communicatieadviseur, weet ik een gestructureerde, creatieve en praktische vertaling te maken van uiteenlopende communicatievraagstukken op verschillende niveaus binnen een organisatie.”

  Sluiten

 •  
 • Brenda van der Hel

  Brenda van der Hel

  Medewerker Communicatie

  Lees meer

  Rol en expertise

  Brenda ondersteunt in haar functie de adviseurs binnen Reos op het vlak van communicatie. Zij geeft onder andere uiting aan het communicatiebeleid van Reos. Denk hierbij aan het beheer en onderhoud van de website, huisstijlbewaking, creatief ontwerpen, opstellen, redigeren en eindcontrole van verschillende soorten communicatie uitingen en social media.

  Ervaring

  Brenda heeft ruime ervaring in het (secretarieel) ondersteunen van alle hiërarchische lagen binnen een organisatie. Ze fungeert als een spil in het web in de organisatie en is een van de verbindende en faciliterende factoren. Brenda kan snel en eenvoudig schakelen tussen complexe vraagstukken en onderwerpen. Hierbij heeft ze oog voor detail en verliest ze de belangen van de verschillende partijen niet uit het oog. Verder is ze in staat om een brei van informatie helder en duidelijk te structureren en kan ze orde op zaken stellen. Klant- en servicegerichtheid staan bij haar voorop en ze zal zich te allen tijde inzetten voor een optimaal resultaat. Door haar creativiteit kijkt ze soms anders tegen bepaalde situaties aan, waardoor soms verrassend nieuwe inzichten ontstaan. Tot slot is ze open minded en weet ze mensen te enthousiasmeren en te motiveren.

  Drijfveer

  "Werken vanuit basis, balans door stip op de horizon, (mee)bewegen en laten nadenken en ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk/beschikbaar blijft/maken die ieder nodig heeft."

  Sluiten

 •  
 • Lisette Veldkamp

  Lisette Veldkamp

  Coördinator Ondersteuningsteam

  Lees meer

  Rol en expertise

  Lisette ondersteunt in haar functie de directeur-bestuurder en houdt zich bezig met de bedrijfsvoering van de organisatie. Zij stelt onder andere diverse managementrapportages op en stuurt de financiële en salarisadministratie aan. Verder coördineert zij de taken van het ondersteuningsteam van Reos en ondersteunt zij daarnaast de Raad van Toezicht van Reos.

  Ervaring

  Lisette is sinds oktober 2010 in dienst bij Reos. Daarvoor werkte zij als Officemanager in de werving- en selectiebranche. Met haar opleiding op de Middelbare Hotelschool heeft ze een brede kennis opgedaan welke ze nu inzet in de bedrijfsvoering van de organisatie. Lisette is een kei met cijfers en stelt dan ook begrotingen en verantwoordingsrapportages op, ze is secuur en legt snel verbanden.

  Drijfveer

  "Elkaars kennis en expertise benutten en daarmee iedereen in zijn kracht zetten. Want als je in je kracht staat kun je het beste uit jezelf halen en heb je plezier in wat je doet."


  Sluiten

 •  
 • Kim Schoenmaker

  Kim Schoenmaker

  Secretaresse/Communicatiemedeweker

  Lees meer

  Rol en expertise

  Kim ondersteunt in haar functie de adviseurs binnen Reos op het vlak van communicatie en organisatie. Zij geeft onder andere uiting aan het communicatiebeleid van Reos. Denk hierbij aan het beheer en onderhoud van de website, huisstijlbewaking, creatief ontwerpen, opstellen, redigeren en eindcontrole van verschillende soorten communicatie uitingen en social media. Maar denkt ook creatief mee en biedt facilitaire ondersteuning tijdens bijeenkomsten.

  Ervaring

  Kim is in 2011 gestart als secretaresse bij Stichting Lijn1. Zij heeft een enorme groei doorgemaakt en biedt naast secretariële taken ook ondersteuning op het vlak van communicatie en organisatie van zowel fysieke als online bijeenkomsten. Met haar ‘getting things done’ mentaliteit wordt zij vaak omschreven als onmisbaar. Kim heeft een helicopterview en beschikt hierdoor over het talent van anders kijken en aanzetten tot anders doen. Haar missie is om vanuit collectiviteit en menselijkheid de wereld een nog mooiere plek te maken voor ons en alle generaties die volgen.

  Drijfveer

  "Ik ben een andere jij. Jij bent een andere ik. Wij zijn allemaal één!"

  Sluiten

 •  

Zelfstandigen voor projecten

Naast onze vaste collega's hebben wij hebben enkele zelfstandigen aan ons verbonden voor tijdelijke projecten.

Top