over reos

Teamoverzicht


 •  
 • Maurits Hesselmans

  Maurits Hesselmans

  Directeur - bestuurder

  Lees meer

  Rol en expertise

  Maurits is sinds 1 juni 2020 directeur-bestuurder bij Reos. 

  "Het opzetten en versterken van relevante en goedwerkende samenwerkingen tussen zorgpartijen, welzijn en gemeenten is belangrijk. Zodat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben die zo goed mogelijk, zo dichtbij mogelijk en betaalbaar kunnen krijgen.

  Het is een uitdaging om dit vanuit het perspectief van opdrachtgevers en over de grenzen van domeinen en organisaties heen vorm te geven; een onafhankelijke partij als Reos is daarbij van toegevoegde waarde. Het is mooi om te zien dat in de regio, in de wijken steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan, dat de eerste lijn volop bezig is om zich beter te organiseren.

  Het is mijn streven die ingeslagen richting mede vorm te geven en te versterken. Samen met de adviseurs van Reos en, uiteraard, alle netwerkpartners in de regio."

  Sluiten

 •  
 • Monica van Papendrecht

  Monica van Papendrecht

  Programma adviseur en regiocoördinator Amstelland/Haarlemmermeer

  Lees meer

  Rol en expertise

  Monica van Papendrecht heeft veel kennis en ervaring als adviseur in de zorg. Monica is met haar enthousiasme in staat mensen verder te brengen en het beste in hen naar boven te halen. Haar kracht ligt in het persoonlijke contact, het vasthouden van de ‘rode draad’ en tegelijkertijd buiten de gebaande paden meedenken. Vanuit haar creatieve persoonlijkheid gaat ze de uitdaging met partners aan, ook al is het onzeker waar deze uitkomt.

  Voor Reos is Monica ook als regiocoördinator aanspreekpunt voor opdrachtgevers uit de zorg en sociaal domein in de regio’s Amstelland en Haarlemmermeer. Intern coacht zij daarnaast collega’s en heeft een actieve rol in de werving en selectie van nieuwe collega’s.

  Ervaring

  Monica was tien jaar werkzaam bij het Nederlands Helsinki Comite, een internationale stichting met projecten in Midden-en Oost Europa. Als projectleider leidde zij grote projecten om de toepassing van internationaal recht door advocaten, rechters en gevangenispersoneel te verbeteren. Ze deed naast haar werk een post-HBO opleiding communicatie en coaching bij Phoenix opleidingen in Utrecht en startte haar eigen praktijk ‘Baboesjka’ in coaching en begeleiding. Daarnaast werkte zij als Consultant bij Aram, een planning consultancy bureau, waar zij meerdere opdrachten in het bedrijfsleven had. Inmiddels is zij ruim twaalf jaar programma adviseur bij Reos. 

  Drijfveer

  "Meerwaarde leveren aan partners die werken aan de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en maatschappij. Dat is mijn drijfveer en dit doe ik door mijn energie in te zetten, mensen te verbinden en inspireren en hen stappen te laten maken in die transitie."

  Sluiten

 •  
 • Martine Jongboer

  Martine Jongboer

  Programma adviseur en regio coördinator Zuid-Holland Noord en Midden-Holland

  Lees meer

  Rol en expertise

  Martine Jongboer heeft veel kennis en ervaring als adviseur in de zorg. Martine krijgt energie van verandering en vernieuwing. Ze is nieuwsgierig van aard, denkt in mogelijkheden en zoek altijd naar creatieve oplossingen. Ze is gedreven, durft verantwoordelijkheid te nemen en gaat voor resultaat. Haar kracht is mensen en processen te verbinden door betrokken te zijn en echt te luisteren.

  Voor Reos is Martine ook als regiocoördinator aanspreekpunt voor opdrachtgevers uit de zorg en sociaal domein in de regio’s Zuid Holland Noord en Midden-Holland.

  Ervaring

  Martine heeft een achtergrond in Facility Management met sturing aan meerdere projecten zoals verhuizingen, gebouwen inrichten en afbreken. Daarna is ze als leidinggevende werkzaam geweest bij Zilveren kruis Achmea waar ze ruim 6 jaar heeft gewerkt bij de afdeling operations; de backoffice waar alle declaratieprocessen en poliprocessen voor de zorgverzekeraar bij elkaar komen. Als leidinggevende was zij verantwoordelijk voor het stroomlijnen van processen tussen de backoffice en bijvoorbeeld zorginkoop. Hierbij maakte zij gebruik van verschillende Lean methodieken. Inmiddels is zij ruim vijf jaar programma adviseur bij Reos.

  Drijfveer

  "Een bijdrage leveren, samen met partners, aan verandering in de zorg.  Dat is mijn drijfveer en dit doe ik door bewustwording en beweging te laten ontstaan bij mensen en teams, te inspireren, te enthousiasmeren en gezamenlijk resultaat te behalen."

  Sluiten

 •  
 • John Hoenen

  John Hoenen

  Strategisch adviseur

  Lees meer

  John Hoenen begeleidt zorggroepen die Zelfmanagement vaart willen geven en hij helpt bij het opzetten van inspirerende systemen om zorgkwaliteit te benchmarken. Partijen die samen beter Wijkgericht willen werken, brengt hij bij elkaar. In debat gaan over regionale basis GGZ en de ontwikkeling van de POH GGZ functie? Hij leidt het debat en zorgt dat er afspraken gemaakt worden. Multidisciplinaire ketens die beter willen samenwerken, kunnen op hem rekenen. Hij houdt van complexe vraagstukken en kwesties die bijna vast lijken te zitten. 

  In vorige functies werkte hij bij de concernstaf Kwaliteit en Veiligheid van het Radboudumc, waar hij de zorgkwaliteit van ziekenhuisafdelingen in kaart bracht en verbetertrajecten begeleidde. Daarvoor werkte hij onder andere bij het kenniscentrum van zorgverzekeraar Achmea, bij adviesbureaus in de zorg, voor landelijke beroepsorganisaties zoals NHG en Verenso en als docent bij de huisartsopleiding van het AMC. Hoenen begeleidde in vorige functies visietrajecten in de zorg, hielp bij de implementatie van richtlijnen voor multidisciplinaire samenwerking en het benchmarken van zorgkwaliteit.

  “Ik wil zorggebruikers graag vroegtijdig mee laten denken over zorginnovaties. Door hen in een vroeg stadium te betrekken worden doelen relevanter. Het zorgt voor resultaten die beter beklijven."

  Sluiten

 •  
 • Jan Kamp

  Jan Kamp

  Strategisch adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  In Jan Kamp krijgen zorgprofessionals, bestuurders en gemeenten te maken met een adviseur die strategisch met hen meedenkt: Hij helpt bij het ontwikkelen van een visie op de toekomst, nieuwe zorgconcepten en strategische samenwerkingsverbanden en het innovatief oplossen van complexe vraagstukken. Ook heeft hij veel expertise als het gaat om vragen rond organisatie en bedrijfsvoering: hoe organiseren we de zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten? 

  Ervaring

  Jan Kamp heeft jarenlange ervaring als organisatieadviseur en programmamanager in de zorg en hij was initiatiefnemer van een aantal innovatieve zorgprojecten, vooral in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Zijn denkwijze en aanpak zijn waardevol voor veel bredere projecten waar Reos bij betrokken is. Hij heeft bij diverse zorgorganisaties strategische processen begeleid, innovatieve methodieken en zorgproducten ontwikkeld en geïmplementeerd. Zorgvernieuwing en het samen bouwen aan netwerken passen hem helemaal. 
  Jan is ook als strategische coach verbonden aan het programma Waardigheid & Trots.

  Drijfveer

  Samen met anderen mogelijk maken dat nu en in de toekomst ieder die het nodig heeft de beste zorg krijgt die mogelijk is. Dat is de belangrijkste drijfveer van Jan Kamp. Netwerkvorming is daarbij steeds belangrijker. Met netwerken bouw je niet aan een nieuwe zuil, maar zorg je voor flexibele knooppunten van zorg. Waardoor cliënten soepeler door alle zorg heen gaan, maar ook het werken voor professionals meer voldoening geeft en je kosten kunt besparen.

  Het leukste aan projecten in de zorg is voor hem om gezamenlijk een droom te formuleren. Wat willen we met elkaar bereiken? En vanuit die droom waarvoor iedereen gemotiveerd is, pas terug te kaderen: hoe gaan we dat doen? Wat hebben we nodig en wie hebben we nodig? 
   

  Sluiten

 •  

 •  
 • Sabine Mira Ferrer

  Sabine Mira Ferrer

  Programma adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als programma adviseur begeleid Sabine klanten in Zuid-Holland Noord bij programma’s op het gebied van eHealth/ICT, slim gebruik van data en technologie, ketenzorg en kwaliteit.

  Voorbeelden zijn Gezonde zorg Gezonde Regio (GzGr), Knooppunt Ketenzorg en de ZorgAppZHN.

  De begeleiding bestaat uit strategisch advies over de programma’s, zoals bijvoorbeeld bij de regionale eerstelijns ICT-overlegtafel. Alsook procesbegeleiding bij uitvoer van de programma’s.

  Zij heeft expertise rondom ‘zorg op de juiste plek’ en substitutie projecten, bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten en osteoporose. Sabine stemt belangen en afspraken af over implementatie en resultaten. De innovatie pilots van Gezonde Zorg, Gezonde Regio, die zij adviseert, zijn ter verbetering van gezondheid, kwaliteit van zorg, lagere kosten, betrokken patiënten en goed gefaciliteerde professionals. Tenslotte begeleidt ze Knooppunt Ketenzorg bij het beheer en de doorontwikkeling.

  Ervaring

  Sabine heeft ervaring met klantbeheer, het geven van strategisch advies, indienen van projectaanvragen, projectmanagement, interne coördinatie en regio coördinatie. Ook is zij ervaren in het geven van bestuursadvies, advies bij netwerkvorming, en het organiseren van scholing.

  Drijfveer

  “Gezondheid, welzijn en leren zijn kostbare ervaringen die we met elkaar opdoen. Dit is een uitdaging met zoveel mensen, specialismen en onze complexe maatschappij. Mensen met een sociaal beroep zijn hun eigen instrument. Er schuilt winst in het verhogen van je persoonlijke effectiviteit en goed samenwerken. Ik adviseer (zorg)professionals bij samenwerking over de lijnen heen."

  Sluiten

 •  
 • Eva van Steenbergen

  Eva van Steenbergen

  Programma adviseur | Effectief eigen regie realiseren

  Lees meer

  Na afronding van een Master klinische psychologie en een Trainersmaster binnen sociale psychologie is Eva van Steenbergen eind 2008 bij Reos komen werken. Zij begeleidt veel samenwerkingsprojecten in de eerste lijn en in de keten. Vanuit haar postmasteropleiding interventiekunde heeft zij speciale aandacht gevestigd op de groepsdynamica binnen samenwerkingsprojecten. Zij ontwikkelde onder andere een workshop samenwerking. Eva is portefuillehouder Effectief eigen regie realiseren.

  "Ik vind het motiverend om samen te werken met eerstelijnszorgverleners die gedreven zijn om de kwaliteit van hun zorg voortdurend te verbeteren en deze in samenhang met andere zorgverleners te organiseren. Mijn kracht zit in het creëren van een werkzame verbinding in de samenwerking en het oog houden voor noodzaak en het versimpelen van complexe vraagstukken binnen de projectvoering." 

  Drijfveren

  "Bijdragen aan gezondheid van ieder; ik geloof in Positieve Gezondheid door verbinding, netwerken en efficiënt kennisdelen."

  Sluiten

 •  
 • Ariene Volmer

  Ariene Volmer

  Programma adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Vanuit Reos gaat Ariene de komende periode aan de slag met diverse projecten. Zo zal ze onder andere betrokken zijn bij de lokale coalitie Kansrijke Start in de gemeente Alphen aan de Rijn: vanuit lokale ‘coalities’ van betrokkenen wordt gewerkt aan het bieden van de best mogelijk start voor kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van hun leven. Daarnaast zal ze de Verloskundige Samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het nog verder optimaliseren van de kwaliteit van zorg aan moeder en kind. 

  In de regio Zuid-Holland Noord zal Ariene betrokken zijn bij de Alliantie Positieve Gezondheid, van waaruit Reos in samenwerking met andere partijen (o.a. met de GGD Hollands Midden) Positieve Gezondheid breder onder de aandacht wil brengen. 

  "Ook op het gebied van samenwerking zal ik, samen met collega-adviseurs, WSV’s begeleiden bij de uitvoering van de zelfanalyse." 

  Ervaring

  Ariene studeerde Gezondheidspsychologie en was onder andere werkzaam als preventiedeskundige binnen de GGZ. Voor haar start bij Reos werkte ze in een combinatiefunctie als beleidsmedewerker jeugd(preventie) in het gemeentelijk domein en als coördinator van een Centrum voor Jeugd en Gezin.

  Ariene is blij met de toenemende aandacht voor preventie en de bredere kijk op gezondheid.

  Drijfveer

  ​​​​​​​"Voorkomen van klachten en versterken van mensen door (werken aan) preventie. Verbinden in samenwerking. Impact/verschil maken."

  Sluiten

 •  
 • Maarten Wirtz

  Maarten Wirtz

  Programma adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als programma adviseur werkt Maarten voor Knooppunt ketenzorg binnen de werkgroep beweegapparaat aan het zorgprogramma Osteoporose en fractuurpreventie en Knieartrose (Juiste Zorg op de Juiste Plek). Op het gebied van Positieve Gezondheid is hij betrokken als projectleider bij een project in de regio Gouda en Zuidplas en schrijft hij mee aan een Masterplan om Welzijn op Recept (WOR) nog beter op de kaart te zetten binnen de provincie Zuid-Holland Noord. Daarnaast begeleidt hij in de regio Leiden de projecten Stevit en Optimale hartfalenzorg thuis.

  Ervaring

  Ruim 24 jaar geleden is Maarten begonnen als fysiotherapeut in de eerste- en tweedelijnszorg, waarbij hij ruim tien jaar geleden al innovaties en eHealth toepassingen begon te integreren in zijn werkzaamheden. Daarnaast hielp hij mee met het opzetten van scholingen en projecten ter verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen en zorgmedewerkers. Ook ontwikkelde Maarten een revalidatieplatform om de revalidatie voor mensen in de geriatrische revalidatie te ondersteunen, waar hij 2020 een innovatieprijs voor gekregen heeft. Daarnaast heeft hij in 2020 met veel genoegen de Master Integrated Care Design afgerond aan de Hogeschool Utrecht.

  Maarten is de afgelopen 6 jaar gastdocent geweest bij de opleiding Specialist Ouderengeneeskunde van het LUMC , is kerndocent voor eHealth implementatie in de generalistische zorg en is veel actief geweest op congressen en binnen instellingen met het geven van workshops, lezingen en pitches op het gebied van eHealth en zelfmanagement.

  Na 24 jaar gewerkt te hebben als fysiotherapeut en dit de laatste 10 jaar gecombineerd te hebben als innovator, projectleider en docent, vond hij het belangrijk om focus aan te brengen en zijn aandacht te richten op het innoveren van de integrale zorg. Door deze focus aan te brengen wil hij meer impact te maken en zo zijn steentje bijdragen in het verbeteren van de zorg in de regio Zuid-Holland Noord.

  Drijfveer

  Als gedreven adviseur, projectleider, aanjager of kwartiermaker zet Maarten zich altijd met veel plezier en energie in om een project te laten slagen. Belangrijke kernwoorden zijn daarin samenwerking, communicatie, proactief en goed luisteren naar de behoeften die er spelen. Het verbeteren van de zorg en bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de mens is een belangrijke drijfveer voor Maarten.

  Sluiten

 •  
 • Marieke van Schie

  Marieke van Schie

  Projectadviseur

  Lees meer

  LinkedIn Marieke

  Inhoudelijke expertise

  Marieke heeft een groot netwerk van paramedici (vooral diëtisten en logopedisten), die ze activeert en enthousiasmeert tot samenwerking.
  Door haar rol bij het Achterstandsfonds heeft ze veel kennis van achterstandsproblematiek in de eerste lijn.

  Procesmatige expertise

  Recent:

  • Bestuursadvies en netwerkontwikkeling
  • Bestuursondersteuning
  • Coördinatie jaarplan/werkplan (o.a. Achterstandsfonds en diëtistengroep Katwijk)
  • Procesbegeleiding (expertgroepen)
  • Projectleider Logopedie en Passend Onderwijs (project samen met de GGD)
  • Coördinator  en Projectleider  (Achterstandsfonds Leiden Noord/Alphen aan den Rijn).

  Afgelopen jaren: netwerkontwikkeling diverse POH-netwerken, organisatie scholingen/bijeenkomsten zoals het Reos symposium, inspiratiebijeenkomsten voor de huisartsen van het Achterstandsfonds Leiden Noord/Alphen aan den Rijn en de praktijkaccreditatie.

  Landelijk netwerk
  Marieke is actief betrokken bij het jaarlijkse overleg van de Ros adviseurs met elkaar en de beroepsverenigingen van de diëtisten en de logopedisten. Sinds kort is er contact met het PPN (Paramedisch Platform Nederland).
  Tevens betrokken bij het landelijke Achterstandsfonds waar gezamenlijk beleid wordt bepaald en projecten worden uitgewisseld.

  Vaardigheden

  • Samenwerken en verbinden
  • Vasthouden en regisseren
  • Gericht op kansen en mogelijkheden
  • Creatief , intuïtief en betrokkenheid 

  Voorbeeldprojecten

  • Diëtistennetwerk Zuid Holland Noord
  • POH netwerk Haarlemmermeer (opgezet en overgedragen aan Haarlemmermeer Ketenzorg)
  • Platform Logopedie (Zuid-Holland Noord, Amstelland)
  • Achterstandsfonds; filmavond/Zorgcafé/projectmiddagen.

  Drijfveer

  “Samen bereik je meer dan alleen is mijn motto. Mijn passie ligt in het samenwerken, samen bouwen aan netwerken het benutten van elkaars krachten en sterke kanten. 
  Mijn kracht is dat het mij lukt om zorgprofessionals te verbinden, hen te motiveren en mijn enthousiasme over te brengen om het gezamenlijke doel te bereiken. Netwerken is mijn tweede natuur en ik vind het heerlijk om mensen aan elkaar voor te stellen zodat zij iets voor elkaar kunnen betekenen.” 

  Sluiten

 •  
 • Annelien Spruijt

  Annelien Spruijt

  Strategisch communicatieadviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Bij Reos is Annelien verantwoordelijk voor het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van het in- en externe communicatiebeleid. Ze is sparringpartner voor de directeur - bestuurder en collega adviseurs en geeft communicatieadvies bij innovatie- en verandertrajecten en de daaruit voortvloeiende communicatieplannen, -campagnes en -middelen. Opdrachtgevers en collega’s omschrijven Annelien als een enthousiaste projectmanager, iemand die ervoor gaat, een energieke netwerker is en haar verantwoordelijkheden neemt. 

  “Ik voel mij thuis in een baan met betekenis en vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Verbinden, verbeteren en vertrouwen, dat is waar Reos voor staat en waar ik mijn drijfveren in terugvind.”

  Ervaring

  Annelien heeft ruim 10 jaar ervaring in diverse marketing- en communicatiefuncties. Eerst in het commerciële werkveld en de laatste jaren in het zorgdomein. Haar brede ervaring met o.a. projectcommunicatie, het aansturen van externe bureau’s, huisstijl- en websitebeheer, online en social media marketing, grafisch ontwerp, arbeidsmarktcommunicatie en crisiscommunicatie maakt Annelien multi inzetbaar, zowel als adviseur op strategisch niveau, maar ook bij het tot uitvoer (laten) brengen van de operationele werkzaamheden. 

  Drijfveer

  “Onverwachts en op aanvraag helpen door te helpen door het bieden van structuur en innovatie, zowel persoonlijk als zakelijk. Als enthousiaste, proactieve en kritische senior communicatieadviseur, weet ik een gestructureerde, creatieve en praktische vertaling te maken van uiteenlopende communicatievraagstukken op verschillende niveaus binnen een organisatie.”​​​​​​​

  Sluiten

 •  
 • Brenda van der Hel

  Brenda van der Hel

  Medewerker Communicatie

  Lees meer

  Rol en expertise

  Brenda ondersteunt in haar functie de adviseurs binnen Reos op het vlak van communicatie. Zij geeft onder andere uiting aan het communicatiebeleid van Reos. Denk hierbij aan het beheer en onderhoud van de website, huisstijlbewaking, creatief ontwerpen, opstellen, redigeren en eindcontrole van verschillende soorten communicatie uitingen en social media.

  Ervaring

  Brenda heeft ruime ervaring in het (secretarieel) ondersteunen van alle hiërarchische lagen binnen een organisatie. Ze fungeert als een spil in het web in de organisatie en is een van de verbindende en faciliterende factoren. Brenda kan snel en eenvoudig schakelen tussen complexe vraagstukken en onderwerpen. Hierbij heeft ze oog voor detail en verliest ze de belangen van de verschillende partijen niet uit het oog. Verder is ze in staat om een brei van informatie helder en duidelijk te structureren en kan ze orde op zaken stellen. Klant- en servicegerichtheid staan bij haar voorop en ze zal zich te allen tijde inzetten voor een optimaal resultaat. Door haar creativiteit kijkt ze soms anders tegen bepaalde situaties aan, waardoor soms verrassend nieuwe inzichten ontstaan. Tot slot is ze open minded en weet ze mensen te enthousiasmeren en te motiveren.

  Drijfveer

  "Werken vanuit basis, balans door stip op de horizon, (mee)bewegen en laten nadenken en ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk/beschikbaar blijft/maken die ieder nodig heeft."

  Sluiten

 •  
 • Lisette Veldkamp

  Lisette Veldkamp

  Coördinator Ondersteuningsteam

  Lees meer

  Lisette Veldkamp heeft een achtergrond in de hotelwereld. Daar is zij vanuit een managementfunctie doorgegroeid naar de Sales binnendienst. Haar secretariële ervaring heeft ze opgedaan als Office Manager bij een werving- en selectiebureau. Sinds 2010 is zij werkzaam als secretaresse bij Reos, zij ondersteunt de directie en adviseurs. 

  “Voordat ik bij Reos kwam werken had ik alleen ervaring met de zorg als patiënt. Nu ondersteun ik adviseurs van Reos bij hun werkzaamheden om de zorg te organiseren. Zodat de zorg voor de patiënt uiteindelijk beter wordt.”

  Sluiten

 •  

 •  
 • Nina van der Voort-Rietberg

  Nina van der Voort-Rietberg

  Projectmedewerker

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als projectmedewerker staat Nina met één been in de bedrijfsvoering van Reos en met haar andere in project(management)ondersteuning. Ze zorgt samen met het ondersteuningsteam voor gestructureerde en efficiënte ondersteuning van de projecten en de strategisch adviseurs en zorgt er daarnaast d.m.v. formats, projectplanning en financieel beheer voor dat de grote projecten van Reos gestroomlijnd lopen. Innoveren om efficiëntie te bevorderen en mooie initiatieven te realiseren, daar krijgt ze energie van!

  Ervaring

  Als voormalig projectmanager voor o.a. Nespresso en Sonos neemt Nina de nodige strategische planningservaring mee. Servicegericht te werk gaan zit er van jongs af aan bij haar in en is verder ontwikkeld op de Hogere Hotelschool. Nina is binnen Reos o.a. betrokken bij de Alliantie Positieve Gezondheid, Gezonde zorg Gezonde regio (GzGr) en de zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg. 

  Drijfveer

  "Mooie initiatieven realiseren om gezamenlijk de zorg te verbeteren voor patiënten, hun naasten en zorgprofessionals, dat is mijn drijfveer om alles uit de projecten bij Reos te halen."
   

  Sluiten

 •  
 • Jonneke Gebraad

  Jonneke Gebraad

  Projectmedewerker

  Lees meer

  Ervaring

  Jonneke heeft gedurende 6 jaar als (medisch) secretaresse bij een fertiliteitskliniek en daarvoor als projectcoördinator bij een taleninstituut veel ervaring opgedaan in het plannen en in het ondersteunen van diverse afdelingen. Tevens heeft zij gewerkt als hoofd debiteurenafdeling bij een bijlesorganisatie en is zij sinds eind 2016 penningmeester van een stichting. Hierdoor heeft zij ook de nodige ervaring met financiële werkzaamheden. Met haar talenkennis na een studie Franse taal en cultuur gecombineerd met een Minor Management kan Jonneke op allerlei vlakken haar collega’s ondersteunen.

  Drijfveer

  “Een steentje bijdragen aan een betere samenwerking in de zorg. Persoonlijke samenwerking met collega’s en partners, toegankelijk om een ieder zo goed mogelijk te ondersteunen."

  Sluiten

Zelfstandigen voor projecten

Naast onze vaste collega's hebben wij hebben enkele zelfstandigen aan ons verbonden voor tijdelijke projecten.

Top