over reos

Teamoverzicht


 •  
 • Marie-Fleur Lobry

  Marie-Fleur Lobry

  Directeur-bestuurder

  Lees meer

  Rol en Expertise

  Marie-Fleur Lobry is bekend met vraagstukken op het snijvlak van het sociaal domein (bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, onderwijs, WMO) en de zorg. Zij heeft in haar loopbaan zowel leiding gegeven aan inhoudelijk gedreven adviseurs als young professionals. Zij heeft ervaring met het ontwerpen of verbeteren van de bedrijfsvoeringprocessen binnen organisaties, zodat professionals optimaal hun werk kunnen doen. 

  Ervaring

  Zij startte als snel na het afronden van haar studie met een leidinggevende functie; de laatste tien jaar heeft zij bij adviesorganisaties gewerkt. Naast haar werk heeft zij in 2013 een studie bedrijfskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) afgerond. Op dit moment schrijft zij aan een artikel over governance en organisatiecultuur, als onderdeel van een promotie. 

  Drijfveer

  Marie-Fleur draagt graag bij aan de individuele ontwikkeling van de mensen in een team en draagt zorg voor de aansluiting hiervan op de organisatiemissie. Zij bereikt hiermee het  inslaan van een nieuwe richting of het verder versterken van de organisatie als geheel.
   

   

  Sluiten

 •  
 • Monica van Papendrecht

  Monica van Papendrecht

  Programma adviseur en regiocoördinator Amstelland/Haarlemmermeer

  Lees meer

  Rol en expertise

  Monica van Papendrecht heeft als programma adviseur ruime ervaring met advisering van professionals bij veranderingstrajecten in zorg en sociaal domein. Haar kracht ligt in het verbinden van professionals. ‘Het geeft mij energie om hen te adviseren bij het opzetten van nieuwe initiatieven en de samenwerking daarbij’. Monica is sterk in het bieden van structuur in een proces van verandering en kan tegelijkertijd buiten de gebaande paden meedenken. Voor Reos is Monica als regiocoördinator aanspreekpunt voor opdrachtgevers uit de zorg en sociaal domein in Amstelland en Haarlemmermeer. Intern verbindt zij de collega’s werkzaam in deze regio, zodat zij van elkaar weten wat ze doen. 

  Ervaring

  Monica van Papendrecht was tien jaar projectleider bij een internationale stichting en leidde grote projecten om de toepassing van internationaal recht door advocaten, rechters en gevangenispersoneel in Midden-en Oost Europa te verbeteren. Na haar post-HBO opleiding communicatie en coaching bij Phoenix in Utrecht had zij gedurende een paar jaar haar eigen praktijk in coaching en begeleiding. Al snel werkte zij daarnaast als consultant bij een planning consultancy bureau, waar zij meerdere opdrachten in het bedrijfsleven had. Inmiddels is zij al acht jaar programma adviseur bij Reos en heeft uiteenlopende projecten gedaan, zoals het opzetten van multidisciplinaire ketensamenwerking op COPD en CVA en het helpen vormen van Geïntegreerde Eerstelijnszorgcentra. Sinds twee jaar focust zij zich op het thema ouderenzorg en is als Preventiecoalitie regisseur betrokken bij de pilot op valpreventie in Amstelland. 

  Sluiten

 •  
 • Maaike van Weering

  Maaike van Weering

  Programma adviseur en regiocoördinator Midden-Holland

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als programma adviseur heeft Maaike van Weering veel ervaring met het adviseren van opdrachtgevers bij verander- en samenwerkingsvraagstukken. Hierbij wordt de verbinding gelegd tussen het sociaal domein en de eerste lijn. Maaike maakt de hiaten en verbeterpunten zichtbaar, krijgt de belangen boven tafel en komt samen met de opdrachtgever(s) tot een gemeenschappelijke visie naar een gestroomlijnde samenwerking. Van advies tot een juiste aanpak tot het implementeren en het komen tot het juiste resultaat. Maaike is coördinator van de programma’s ‘verbinden zorg, welzijn en preventie in de wijk’ en ‘gezond en waardig ouder worden’.  

  Maaike is enthousiast, open, doel- en resultaatgericht. Een sparringpartner die graag meedenkt tijdens de procesvorming, adviseert over verschillende oplossingen en voorbeelden deelt uit de regio. Zij weet waar partijen tegenaan lopen in de samenwerking tussen het sociaal domein en de eerste lijn. Netwerken zit in haar DNA en met haar energieke en spontane persoonlijkheid weet zij de mensen in haar omgeving mee te krijgen in een succesvolle samenwerking.

  Maaike participeert in het landelijke Ros-ouderennetwerk.

  Ervaring

  Maaike heeft een brede ervaring binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld als kwartiermaker sociale teams en projectleider binnen het gehele sociaal domein. Ze heeft ruime ervaring met verandermanagement in complexe omgevingen. Zo heeft zij naar aanleiding van een fusie van drie gemeenten een LEAN werkwijze geïmplementeerd voor de beleidsafdeling van het sociaal domein betreffende subsidies. Ook heeft zij integrale regiosamenwerkingsverbanden opgezet met diverse organisaties (o.a. regiogemeenten, wijkteams, welzijnsorganisaties, CJG, GGZ). Andere voorbeelden zijn het opzetten van een sociaal team, formulierenbrigade en budgetwinkel. Het implementeren van nieuwe wetgeving in de schuldhulpverlening en het invoeren van LEAN werkwijzen- en processen. 

  Drijfveer

  De komende jaren komt er heel veel op ons af, vraagstukken worden complexer en hangen met elkaar samen. De toename van het aantal ouderen, het langer thuis wonen, mensen met (licht)psychische klachten, mensen met lage gezondheidsvaardigheden, de invloed van een gezonde leefstijl en de toenemende druk in de jeugdzorg vraagt om goede afstemming, verbinding en samenwerking. 

  Ik vind het belangrijk dat iedereen de juiste zorg en ondersteuning krijgt. Hiervoor is het nodig dat zorg en ondersteuning goed op elkaar is afgestemd. Dat is niet alleen prettig voor de patiënt of inwoner, ook voor diens netwerk en voor de (zorg)professionals.

  Als ik iets belangrijk vind in mijn werk is dat het hebben van een frisse blik, zodat we samen tot nieuwe ideeën en inzichten kunnen komen. Die bijdragen aan de groei en ontwikkeling die nodig is. Ik ben een voorstander van samenwerken en slim organiseren, daarmee kun je elkaar versterken en tot gestroomlijnde zorg en dienstverlening komen. 

  Sluiten

 •  
 • Hanneke Zandbergen

  Hanneke Zandbergen

  Strategisch adviseur en regiocoördinator Zuid-Holland Noord

  Lees meer

  Rol en expertise

  Als strategisch adviseur heeft Hanneke Zandbergen volop ervaring met het adviseren van klanten bij samenwerkingstrajecten. Van eerste verkenning tot uitvoering. Van idee tot concrete resultaat. “Juist nu is het essentieel om samen te werken aan kwalitatieve goede ondersteuning en zorg aan patiënten. De veranderingen in het zorgstelsel maken dat welzijns- en zorgorganisaties samen moeten optrekken. Ik merk de bereidheid om dat te doen. Tegelijkertijd zijn klanten vaak nog zoekende met wie en hoe ze dit concreet en werkbaar vorm kunnen geven.” Dankzij haar ruime ervaring kan zij zorgbestuurders en bestuurders uit het sociaal domein hierin goed adviseren.”

  Hanneke is een prima gesprekspartner op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zij is zeer toegankelijk, samenwerkings- en doelgericht. Zij denkt mee met haar klanten - vaak samenwerkingsverbanden - en maakt helder wat zij willen realiseren. Zij adviseert hen over de aanpak. Als programmamanager begeleidde zij verschillende samenwerkingsprocessen, altijd met aandacht voor de inhoud en het proces. “Zorgbestuurders willen vaak Triple Aim realiseren: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van inwoners en het verlaging van de kosten. Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid sluit daar mijn inziens. goed op aan en zorgt ervoor dat we deze drie doelen waarmaken rekeninghoudend met de daadwerkelijke behoeften van inwoners/patiënten.”

  Ervaring

  Hanneke Zandbergen adviseerde vanuit consultancybureau PwC not-for-profit organisaties; veelal in samenwerkings- en fusietrajecten. Ook als beleidsadviseur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties begeleidde zij samenwerkingsinitiatieven van haar leden en met de gemeenten waar deze actief waren. Met haar advieswerk bij Reos heeft ze het afgelopen decennium brede kennis en ervaring opgebouwd in het adviseren van lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven in de zorg en het sociale domein. Voorbeelden zijn de programmaleiding van de VWS-proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio, strategisch advies bij de oprichting en start van de regionale Stichting Knooppunt Ketenzorg, advies aan en procesbegeleiding van verschillende lokale geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden (GES). Voor Reos is zij als regiocoördinator aanspreekpunt voor professionals en bestuurders uit de zorg en sociaal domein uit de regio Zuid-Holland Noord.

  Sluiten

 •  
 • John Hoenen

  John Hoenen

  Strategisch adviseur

  Lees meer

  John Hoenen begeleidt zorggroepen die Zelfmanagement vaart willen geven en hij helpt bij het opzetten van inspirerende systemen om zorgkwaliteit te benchmarken. Partijen die samen beter Wijkgericht willen werken, brengt hij bij elkaar. In debat gaan over regionale basis GGZ en de ontwikkeling van de POH GGZ functie? Hij leidt het debat en zorgt dat er afspraken gemaakt worden. Multidisciplinaire ketens die beter willen samenwerken, kunnen op hem rekenen. Hij houdt van complexe vraagstukken en kwesties die bijna vast lijken te zitten. 

  In vorige functies werkte hij bij de concernstaf Kwaliteit en Veiligheid van het Radboudumc, waar hij de zorgkwaliteit van ziekenhuisafdelingen in kaart bracht en verbetertrajecten begeleidde. Daarvoor werkte hij onder andere bij het kenniscentrum van zorgverzekeraar Achmea, bij adviesbureaus in de zorg, voor landelijke beroepsorganisaties zoals NHG en Verenso en als docent bij de huisartsopleiding van het AMC. Hoenen begeleidde in vorige functies visietrajecten in de zorg, hielp bij de implementatie van richtlijnen voor multidisciplinaire samenwerking en het benchmarken van zorgkwaliteit.

  “Ik wil zorggebruikers graag vroegtijdig mee laten denken over zorginnovaties. Door hen in een vroeg stadium te betrekken worden doelen relevanter. Het zorgt voor resultaten die beter beklijven."

  Sluiten

 •  
 • Sabine Mira Ferrer

  Sabine Mira Ferrer

  Programma adviseur

  Lees meer

  "Mijn passie is om professionals te ondersteunen bij het realiseren van goede zorg voor hun patiënten. Gezondheid is een kostbaar bezit. Hoe blijven we uitstekende, maar ook realistische zorg organiseren, dicht bij de mens? Ervaren we nog steeds plezier in de zorg? Welke visie is de basis van ons doen en laten tijdens ons werk? En vooral, hoe kunt u elkaar daarin versterken? Deze vragen zijn mijn motivatie om u te helpen. Ik luister en analyseer. Schets met u een beeld van de realiteit. Raak de kern, en onderzoek met u de te zetten stappen naar realisatie van ideeën."
   

  Inhoudelijke expertise
  Sabine Mira Ferrer heeft hart en ervaring in zorgverbetering en kwaliteit van leven, door samenwerking met zorgprofessionals en instanties in de eerste-en tweede lijn. Zij begeleidt diverse projecten bij Reos en is regiocoördinator voor Midden-Holland.Tijdens haar studie was zij werkzaam in gehandicaptenzorg en thuiszorg.

  Recente projecten gaan inhoudelijk over:
  •    CVRM/hartfalen (in opdracht van Knooppunt Ketenzorg, Gezonde zorg, Gezonde regio, Huisartsenvereniging Rijnland.
  •    Oncologie (NOFy + o.a. contacten eerste, tweede lijn en partners zoals IKNL)
  •    Thematiek achterstandswijken (Achterstandsfonds Leiden en Alphen aan den Rijn).

  Afgelopen jaren: diabetes, geboortezorg, functieontwikkeling POH-S, omgaan met veranderingen BGGZ kinder- en jeugd, populatie in de wijk

  Procesmatige expertise

  • Bestuursadvies en netwerkontwikkeling (NOFy)
  • Bestuursondersteuning (Dagelijks Bestuur Knooppunt Ketenzorg)
  • Coördinatie jaarplan/werkplan (o.a. Knooppunt Ketenzorg, Reos)
  • Procesbegeleiding (pilotgroep GZGR, werkgroep CVRM/hartfalen Knooppunt)
  • Projectleider substitutie samenwerking (optimale ketenzorg chronisch HF regio Leiden)
  • Projectleider (Achterstandsfonds).

  Afgelopen jaren: netwerkontwikkeling POH-netwerk en BGGZ jeugd netwerk, organisatie scholing o.a. geboortezorg, populatieanalyses.

  Landelijk netwerk
  Eerder was Sabine aangesloten bij het ROS-netwerk voor omgevingsanalyses.

  Vaardigheden:

  • Analytisch vermogen, snelle denker
  • Creatief, heeft ideeën
  • Op samenwerking gericht
  • Sensitief, intuïtief
  • Zelfbewust, zelfreflectie, lerende oriëntatie.

  En belangrijk vind ze betrouwbaarheid, snel kunnen schakelen, snel in te werken.

  Voorbeeldprojecten

  • Gezonde Zorg, Gezonde Regio; pilotgroep CVRM/hartfalen
  • Knooppunt Ketenzorg; werkgroep CVRM/hartfalen, ondersteuning DB
  • HVR; project 'optimale ketenzorg chronisch hartfalen regio Leiden’
  • Samenwerking oncologie; o.a. opstart NOFy
  • Achterstandsfonds; voorlichting eigen taal DMII / tolkentelefoon / zorgcafé

  LinkedIn Sabine

  Sluiten

 •  
 • Eva van Steenbergen

  Eva van Steenbergen

  Programma adviseur | Effectief eigen regie realiseren

  Lees meer

  Na afronding van een Master klinische psychologie en een Trainersmaster binnen sociale psychologie is Eva van Steenbergen eind 2008 bij Reos komen werken. Zij begeleidt veel samenwerkingsprojecten in de eerste lijn en in de keten. Vanuit haar postmasteropleiding interventiekunde heeft zij speciale aandacht gevestigd op de groepsdynamica binnen samenwerkingsprojecten. Zij ontwikkelde onder andere een workshop samenwerking. Eva is portefuillehouder Effectief eigen regie realiseren.

  "Ik vind het motiverend om samen te werken met eerstelijnszorgverleners die gedreven zijn om de kwaliteit van hun zorg voortdurend te verbeteren en deze in samenhang met andere zorgverleners te organiseren. Mijn kracht zit in het creëren van een werkzame verbinding in de samenwerking en het oog houden voor noodzaak en het versimpelen van complexe vraagstukken binnen de projectvoering." 

  Sluiten

 •  
 • Conny Moons

  Conny Moons

  Programma adviseur | Goed leven met een chronische aandoening. 

  Lees meer

  Rol en expertise

  Conny richt zich binnen Reos op het programma goed leven met een chronische aandoening. Zij heeft ervaring met programma management voor een eerstelijns multidisciplinair zorgnetwerk in de hele regio Zuid-Holland Noord. Het ontwikkelen en actualiseren van zorgprogramma`s voor mensen met een chronische aandoeningen is een belangrijk onderdeel van haar werk waarbij zij focus houdt op toegevoegde waarde voor de patiënt, praktische ondersteuning voor de zorgverlener en afspraken die eerste en tweede lijn verbinden. Tenslotte is zij aanjager en coördinator in de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Hierin wordt gewerkt aan het aanbieden van goede, toegankelijke en betaalbare zorg op de juiste plek.

  Ervaring

  Conny weet als oud-verpleegkundige goed de verbinding te maken tussen de dagelijkse werkelijkheid van de zorgverlener en belangen van beleidsmakers en bestuurders. Zij is werkzaam geweest als adviseur voor de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Binnen deze organisatie was zij verantwoordelijk voor  thematieken als zinnig registreren, kwaliteitsindicatoren en patiëntveiligheid. Tijdens haar werk voor de polikliniek infectieziekten aan het LUMC bevorderde zij therapietrouw en een gezonde leefstijl bij patiënten met HIV. 
   
  Conny is een betrokken, nieuwsgierige adviseur met hart voor zorgprofessionals en de patiënt of inwoner. Zij beschikt over een groot netwerk en veel kennis van de landelijke ontwikkelingen en belangen omtrent kwaliteit van zorg. Zij is er van overtuigd dat  beleid effectiever is als je dit vormgeeft met oog voor de praktijk. Conny zorgt voor de wisselwerking tussen beide. Strategie, lobby, diplomatieke processen en ook het professioneel leren en verbeteren komen terug in alle facetten van haar werk.

  Drijfveer: 

  “Werk doen dat echt zinnig is en bijdraagt aan betere zorg vandaag en morgen, dat maakt dat ik met plezier werk aan de vraagstukken. Opdrachten die complex en veelzijdig zijn en waarbij praktijk, beleid en strategie elkaar raken geven mij energie om aan de slag te gaan.”

  Sluiten

 •  
 • Judith Ruijs

  Judith Ruijs

  Projectadviseur

  Lees meer

  LinkedIn Judith

  Inhoudelijke expertise
  De afgelopen 10 jaar heeft Judith zich bij Reos vooral bezig gehouden met het opzetten van kwaliteitssystemen in huisartsenpraktijken (NHG-praktijkaccreditatie), andere eerstelijns praktijken (HKZ-certificering) en voor GES-sen (HKZ-certificering). Verder heeft ze veel ervaring opgedaan in het opzetten van coöperaties en netwerken voor diverse beroepsgroepen en ontwikkeld ze graag workshops. In 2009 en 2010 heeft Judith bijvoorbeeld het jaarlijkse Reos symposium georganiseerd. Ook heeft ze diverse zorgcafé’s georganiseerd, waarbij de nadruk ligt op interactieve kennisuitwisseling en netwerken.

  Verder houdt Judith zich sinds anderhalf jaar bezig met LEAN als methode om processen efficiënter te krijgen. Hiervoor heeft zij een traject begeleid in huisartsenpraktijk De Graaf- Strukowska. Uitlopende spreekuren, slecht beheerde voorraadkasten en slechte telefonische bereikbaarheid zijn voorbeelden die met LEAN in kaart worden gebracht en opgelost. Ook processen binnen samenwerkingsverbanden/ afspraken kunnen onder de loep worden genomen, zoals de doorlooptijd binnen een ketenzorgprogramma.

  Tenslotte heeft ze ervaring met het samenvoegen van praktijken en associatie van zorgverleners.

  Procesmatige expertise

  • Snel opzetten van samenwerkingsverbanden
  • Opzetten kwaliteitssystemen
  • LEAN werken.

  Landelijk netwerk
  Judith is aangesloten bij het netwerk voorkomen van zorg.

  Vaardigheden

  • Structuur aanbrengen in veranderproces
  • Het vertalen van missie, visies en modellen naar de praktische alledaagse praktijk
  • Zorgverleners nieuwe perspectieven bieden voor doorgroeien van hun praktijk of eigen kwaliteiten
  • Creëren van draagvlak bij zorgverleners om gezamenlijk doel (bv bevalcentrum, versterking richting andere partijen) te verwezenlijken
  • Ontwikkelen vanuit de praktijk, niet vanuit een model.

  Voorbeeldprojecten

  • Bevalcentrum Hoofddorp
  • Accreditatie van meer
  • Coöperatie Psy MH Midden-Holland
  • Samenvoegen fysiotherapiepraktijken naar Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk Leiderdorp
  • Lean in huisartsenpraktijk in Hoofddorp
  • HKZ Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk Leiderdorp
  • Associatie huisartsenpraktijk Ijzer en De Graaf.

  “Het geeft mij energie om zorgverleners te helpen bij het organiseren van hun praktijk of samenwerkingsverband, zodat zij hun vak met passie kunnen blijven uitvoeren. Een gelukkige professional in een goed georganiseerde praktijk, kan met aandacht zijn patiënten helpen.”

  Sluiten

 •  
 • Marieke van Schie

  Marieke van Schie

  Projectadviseur

  Lees meer

  LinkedIn Marieke

  Inhoudelijke expertise
  Marieke heeft een groot netwerk van paramedici (vooral diëtisten en logopedisten), die ze activeert en enthousiasmeert tot samenwerking.
  Door haar rol bij het Achterstandsfonds heeft ze veel kennis van achterstandsproblematiek in de eerste lijn.

  Procesmatige expertise

  Recent:

  • Bestuursadvies en netwerkontwikkeling
  • Bestuursondersteuning
  • Coördinatie jaarplan/werkplan (o.a. Achterstandsfonds en diëtistengroep Katwijk)
  • Procesbegeleiding (expertgroepen)
  • Projectleider Logopedie en Passend Onderwijs (project samen met de GGD)
  • Coördinator  en Projectleider  (Achterstandsfonds Leiden Noord/Alphen aan den Rijn).

  Afgelopen jaren: netwerkontwikkeling diverse POH-netwerken, organisatie scholingen/bijeenkomsten zoals het Reos symposium, inspiratiebijeenkomsten voor de huisartsen van het Achterstandsfonds Leiden Noord/Alphen aan den Rijn en de praktijkaccreditatie.

  Landelijk netwerk
  Marieke is actief betrokken bij het jaarlijkse overleg van de Ros adviseurs met elkaar en de beroepsverenigingen van de diëtisten en de logopedisten. Sinds kort is er contact met het PPN (Paramedisch Platform Nederland).
  Tevens betrokken bij het landelijke Achterstandsfonds waar gezamenlijk beleid wordt bepaald en projecten worden uitgewisseld.

  Vaardigheden

  • Samenwerken en verbinden
  • Vasthouden en regisseren
  • Gericht op kansen en mogelijkheden
  • Creatief , intuïtief en betrokkenheid 

  Voorbeeldprojecten

  • Diëtistennetwerk Zuid Holland Noord
  • POH netwerk Haarlemmermeer (opgezet en overgedragen aan Haarlemmermeer Ketenzorg)
  • Platform Logopedie (Zuid-Holland Noord, Amstelland)
  • Achterstandsfonds; filmavond/Zorgcafé/projectmiddagen.

  “Samen bereik je meer dan alleen is mijn motto. Mijn passie ligt in het samenwerken, samen bouwen aan netwerken het benutten van elkaars krachten en sterke kanten. 
  Mijn kracht is dat het mij lukt om zorgprofessionals te verbinden, hen te motiveren en mijn enthousiasme over te brengen om het gezamenlijke doel te bereiken. Netwerken is mijn tweede natuur en ik vind het heerlijk om mensen aan elkaar voor te stellen zodat zij iets voor elkaar kunnen betekenen.” 

  Sluiten

 •  
 • Gert-Jan Smit

  Gert-Jan Smit

  Projectadviseur

  Lees meer

  Gert-Jan Smit was als organisatieadviseur werkzaam voor verschillende soorten organisaties, Hij heeft brede kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, kwaliteits- en procesmanagement, missie-visie en beleidsvorming, samenwerkingsvraagstukken en het opzetten van vernieuwingsprojecten. Bij Reos heeft hij onder meer ketenzorgprojecten (CVA) en regionale netwerken (MS) Beweegkuur opgezet. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het opzetten van prettig werkende kwaliteitsmanagementsystemen (HKZ) en het ad-hoc adviseren van praktijken.

  “Wat ik boeiend vind aan eerstelijnszorgverleners is hun passie om topzorg te willen verlenen. Daarbij hebben zij elkaar en andere partijen nodig, en dat kan soms knap ingewikkeld zijn met verschillende belangen en ingewikkelde financieringsstromen. Ik zie het als mijn job om hiervoor praktische en effectieve oplossingen te helpen vinden waar iedereen beter van wordt. Mijn kracht ligt  in een aanpak die creatief, praktisch en doelgericht is. En ook in het geven van ad hoc advies. Ik kijk tevreden terug op een werkdag als mede dankzij mijn advies mijn klant weet wat hem te doen staat."

  Sluiten

 •  
 • Neline van Toor

  Neline van Toor

  Projectadviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Projectadviseur Neline van Toor is thuis in thema’s op het gebied van integrale samenwerking in de zorg, het betrekken van patiënten bij (het verbeteren van) de zorg en netwerkvorming. Als sociale- en organisatiepsycholoog heeft zij oog voor de procesmatige kant van samenwerking. Met haar projectmatige aanpak worden grote opgaven opgeknipt in overzichtelijke stukken om zo stap voor stap verder te komen. Daarin speelt Neline de rol van onafhankelijk adviseur, aanjager, proces- en projectbegeleider.

  Ervaring

  Als adviseur heeft Neline zich de laatste jaren voornamelijk gefocust op geboortezorg en GGZ. Beide zorgthema’s maken roerige tijden door en staan voor grote gezamenlijke opgaven. Binnen deze aandachtsgebieden heeft Neline van Toor ervaring met advisering bij uiteenlopende projecten. Voorbeelden daarvan zijn vraagstukken in het kader van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, kwetsbare zwangere vrouwen, integrale voorlichting en regionale samenwerking. En het verbeteren van zorg samen met de patiënt.

  Drijfveer

  Werken aan een gezamenlijk belang zonder de afzonderlijke belangen uit het oog te verliezen, dat is waar Neline heen wil. Het bepalen van een gezamenlijk doel en daar aan werken met elkaar, dat geeft energie. Heldere afspraken en concrete doelstellingen maken het mogelijk om resultaten te evalueren en te vieren. Met als ultieme doelstelling een wereld waarin professionals ieder op het juiste moment vanuit eigen bekwaamheid een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan wat patiënten nodig hebben. 
   

  Sluiten

 •  
 • Annemarie van der Stee

  Annemarie van der Stee

  Adviseur Reos (zelfstandige) | Van eerstelijnsverloskunde naar integrale geboortezorg

  Lees meer

  Annemarie van der Stee is adviseur geboortezorg en financiering voor Reos. Zij werkt als zelfstandig adviseur en coach in de zorg. Naast haar ervaring met het werken voor een ROS, zij richtte onder andere Lijn 1 (Haaglanden) op, heeft zij veel expertise op het gebied van geboortezorg.

  Meer dan tien jaar geleden was zij directeur a.i. voor het KNOV-regiokantoor Zuid-Holland. Daarna heeft zij veel opdrachten uitgevoerd voor de eerste lijn en op het gebied van geboortezorg. De afgelopen vierenhalf jaar heeft zij in opdracht van het RIVM opdrachten uitgevoerd voor de programma’s prenatale screening op down en de 20 weken echo en de neonatale hielprikscreening. Zij heeft ervaring met het uitvoeren van complexe verandertrajecten waarbij de samenwerking met zorgverleners centraal staat. Annemarie van der Stee: “Door samen op te trekken in veranderingen krijg je de meest positieve resultaten; goede afspraken, meer begrip voor elkaar en er vindt werkelijk innovatie plaats. Ik wil hier graag een bijdrage aan leveren in het werkgebied van Reos.”

  Annemarie van der Stee is verantwoordelijk voor het programma Van eerstelijnsverloskunde naar integrale geboortezorg.

  Sluiten

 •  
 • Piet Overduin

  Piet Overduin

  Adviseur Reos (zelfstandige) | Naar regionaal goed afgestemde GGZ

  Lees meer

  Rol en expertise:
  Piet Overduin is vanaf mei 2017 werkzaam voor Reos. Hij werkte ruim twintig jaar in diverse sectoren van de gezondheidszorg (verslavingszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg), voornamelijk in management en directiefuncties. Sinds 2001 heeft hij een eigen adviespraktijk als organisatieadviseur. Hij heeft ruime ervaring met het adviseren bij complexe strategische- en verandervraagstukken in de zorg.

  Ervaring:
  Overduin heeft een breed profiel. Zo werkt hij onder andere aan besturings-, verander- en strategievraagstukken, leiderschapsprogramma’s, samenwerking en effectiviteitsvragen. De ontwikkeling naar netwerken vraagt nu veel aandacht. Piet Overduin is gecertificeerd voor het gebruik van diverse instrumenten, zoals de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), de TEIQ (over emotionele intelligentie) en Energy Drives. Hij werkt in diverse rollen zoals (proces)adviseur, veranderkundige, coach, trainer en toezichthouder.

  Piet Overduin werkt binnen Reos aan het programma Naar goed afgestemde GGZ.

  Vanuit zijn oorspronkelijk kennisdomein als klinisch pedagoog en ontwikkelingspsycholoog combineert Overduin deze expertise met aandacht voor de diepere drijfveren, emoties en gedragingen van mensen. Hij opereert bij voorkeur op het snijvlakken van mens en organisatie en theorie en praktijk.

  Piet Overduin: “In de zorg maken mensen het verschil. Voor hen is het belangrijk dat zij goed functioneren en plezier hebben in hun werk. De zorg maakt momenteel ingrijpende en complexe veranderingen door, die logischerwijs een grote impact hebben op hen. Bij organisatorische veranderingen is aandacht voor de onderstromen nieuw, maar oh zo nuttig; gevoelens van verlies en onzekerheid spelen een rol en werpen belemmeringen op om veranderingen succesvol te doorlopen. Deze onderstromen herkennen en bewerken, is een belangrijke succesfactor bij  verandering.”

  Sluiten

 •  
 • Nelleke Wouters

  Nelleke Wouters

  Adviseur Reos (zelfstandige)

  Lees meer

  Rol en expertise

  Nelleke Wouters is sinds 2016 als zelfstandig adviseur aan Reos verbonden. Zij werkt ruim dertig jaar als adviseur en projectleider in diverse sectoren van de zorg. Met een accent op projecten in de eerste lijn. Daarnaast heeft ze uitgebreide ervaring opgedaan als praktijkmanager voor verschillende huisartspraktijken. “Die combinatie helpt mij een goede verbinding te leggen tussen beleid, vernieuwingen en de dagelijkse praktijk van de zorgverlener”. 

  In haar rol als projectleider heeft ze onder andere gewerkt op de volgende terreinen: organisatieontwikkeling, ketenvorming, kwaliteitsontwikkeling, beleidsontwikkeling en implementatie, protocol ontwikkeling en implementatie.

  Ervaring

  Nelleke richt zich binnen Reos op diverse programma’s; goed leven met een chronische aandoening, verbinden zorg, welzijn en preventie in de wijk, en projecten op het gebied van de GGZ. Door haar ervaring als praktijkmanager in een achterstandspraktijk kan zij deze expertise goed inzetten voor projecten vanuit het Achterstandsfonds.

  Drijfveer

  Nelleke heeft als motto: 'Verbinding is de sleutel tot vernieuwing'. "Als netwerker werk ik graag aan projecten die gericht zijn op vernieuwingen in de gezondheidszorg. Het samen met zorgverleners en zorgorganisaties ontwikkelen van samenwerkingsverbanden om zo knelpunten in de zorg op te lossen inspireert mij. Mijn kennis en ervaring als samenwerkingsdeskundige kan ik hierin toepassen."

  Sluiten

 •  

 •  
 • Martine Jongboer

  Martine Jongboer

  Adviseur Reos (zelfstandige)

  Lees meer

  Martine Jongboer werkt bij Reos als zelfstandig adviseur. Zij heeft ruime ervaring in de zorgsector en met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen. Ook heeft zij gewerkt met de uitrol van LEAN processen. Martine: “Energie krijg ik van verandering en vernieuwing, ik ben dan ook nieuwsgierig van aard.”  

  Martine Jongboer richt zich op het programma Goed leven met een chronische aandoening.  

  Sluiten

 •  
 • Marloes Drost

  Marloes Drost

  Communicatie adviseur

  Lees meer

  Rol en expertise

  Marloes Drost is communicatieadviseur en verantwoordelijk voor de communicatie vanuit Reos. Daarnaast adviseert zij diverse zorgnetwerken bij hun strategische communicatie, positionering en het uitdragen van hun boodschap. 

  Ervaring

  Marloes heeft een achtergrond in de journalistiek en meer dan tien jaar ervaring in het communicatievak. Zij adviseerde profit en non-profit organisaties bij hun Public Relations, positionering en strategische communicatie. Deze ervaring neemt zij mee in haar werk voor Reos en voor opdrachtgevers. Zo adviseert zij het zorgsamenwerkingsverband Gezonde zorg, Gezonde regio bij hun positionering en het uitdragen van hun verhaal. Zij gaf workshops over LinkedIn en Content creatie. Zij volgde recent de opleidingen Marketing Management en Online Communicatie ter verrijking van haar vakkennis.

  Marloes is een gedreven en resultaatgerichte doener, positief kritisch met oog voor detail. Een rustig persoon met een luisterend oor. Zij maakt zich een vraagstuk snel eigen en stelt daar goede vragen ter verheldering over. In haar aanpak is zij vernieuwend en ze geeft haar opdrachtgevers handvatten voor communicatie gericht op hun doelgroep. Een opdrachtgever: “Je kunt een klus aan Marloes overdragen en het in feite loslaten; je weet dat het goed komt (en dat ze aan de bel trekt als het niet zo is). Dat maakt het samenwerken heel prettig.”

  Drijfveer

  “Ik vind het mooi om met communicatie te bouwen aan merken. Een merk met een ziel; dat het verhaal als het ware vanzelf vertelt. In de gezondheidzorg en het sociaal domein zijn veel mooie verhalen. Deze hebben betekenis en zijn waardevol om verder te vertellen. Om te inspireren, te informeren en tot actie aan te zetten.”
   

  Sluiten

 •  
 • Lisette Veldkamp

  Lisette Veldkamp

  Directiesecretaresse

  Lees meer

  Lisette Veldkamp heeft een achtergrond in de hotelwereld. Daar is zij vanuit een managementfunctie doorgegroeid naar de Sales binnendienst. Haar secretariële ervaring heeft ze opgedaan als Office Manager bij een werving- en selectiebureau. Sinds 2010 is zij werkzaam als secretaresse bij Reos, zij ondersteunt de directie en adviseurs. 

  “Voordat ik bij Reos kwam werken had ik alleen ervaring met de zorg als patiënt. Nu ondersteun ik adviseurs van Reos bij hun werkzaamheden om de zorg te organiseren. Zodat de zorg voor de patiënt uiteindelijk beter wordt.”

  Sluiten

 •  

 •  
Top