actueel

Alliantie PG | 6e Leeratelier

15:00 - 17:00 uur

Er worden veel initiatieven ontwikkeld. Hoe kunnen we elkaar versterken? En die initiatieven gebruiken als vliegwiel om collega’s en buurtgenoten te stimuleren die bredere blik op gezondheid toe te toepassen in het dagelijkse werk en leven? 

Deelnemers kunnen zich tijdens de leerateliers laten inspireren door goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de regio, van elkaar leren en ervaring met elkaar delen. Door van elkaar te leren kunnen we elkaar versterken. En het gedachtegoed verder brengen zodat steeds meer mensen ermee gaan werken! In de spreekkamer of huiskamer, in de wijk en op managementniveau. 

Lees meer over de leerateliers in de terugblikken:

Het leeratelier wordt drie keer per jaar georganiseerd en vindt afhankelijk van het thema digitaal of live plaats. De leerateliers zijn toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Door je aan te melden mailinglijst word je op de hoogte gehouden van de data en thema’s van de volgende leeratelier. Per leeratelier kun je je vervolgens aanmelden.

Meld je aan voor de leeratelier mailinglijst

Gedurende het jaar organiseert de Alliantie PG Zuid-Holland Noord diverse bijeenkomsten. Naast leerateliers die toegankelijk zijn voor het brede publiek, vinden er ook bewonersbijeenkomsten, bestuurdersbijeenkomsten en gangmakers platforms plaats. Voor een overzicht van alle geplande activiteiten bekijk de Reos agenda.

Top