thema's

Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

Gezondheid en welzijn gaat om veel meer dan de aanwezigheid van een medische aandoening. Het gaat om het voorkomen van ziekte. Om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Over weten hoe je gezondheid zelf kunt beïnvloeden en daar ook de vaardigheden voor te ontwikkelen.

Gezondheid is niet meer alleen het domein van de zorgprofessional, maar gaat veel breder. Het vraagt een andere blik en aanpak. Reos kan daar op veel verschillende manieren bij helpen. Bijvoorbeeld bij de implementatie van het concept Positieve Gezondheid. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Vaak gaat veel aandacht uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid in Zuid-Holland Noord

De Alliantie Positieve Gezondheid (PG) Zuid-Holland Noord vormt een beweging: van ziekte en zorg -> gezondheid en gedrag -> mens en maatschappij. Met een brede blik op gezondheid, vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid, werkt de Alliantie met haar partners aan vitale en veerkrachtige inwoners en een toekomstbestendige zorg en ondersteuning. De Alliantie Positieve Gezondheid in de regio Zuid Holland Noord heeft de ambitie om in 2030 de meest positief gezonde regio te worden. Lees meer over de Alliantie PG Zuid-Holland Noord en over het aansluiten als partnerorganisatie onderaan deze pagina. Of neem contact op met de trekkers van de Alliantiebeweging programmamanagers Eva van Steenbergen (Reos) of Ellen van Steekelenburg (GGD Hollands Midden) via evansteenbergen@reos.nl of evansteekelenburg@ggdhm.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

De activiteiten van de Alliantie PG Zuid-Holland Noord

Gedurende het jaar organiseert de Alliantie PG Zuid-Holland Noord diverse bijeenkomsten. Naast leerateliers die toegankelijk zijn voor het brede publiek, vinden er ook sessies met inwonersinitiatieven, bestuurdersbijeenkomsten en gangmakers platforms plaats die alleen voor deelnemers van de Alliantie toegankelijk zijn. Voor een overzicht van alle geplande activiteiten bekijk de Reos agenda.

Leerateliers

In de regio Zuid-Holland Noord is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid al goed doorgedrongen. Er worden veel initiatieven ontwikkeld. Hoe kunnen we elkaar versterken? En die initiatieven gebruiken als vliegwiel om collega’s en buurtgenoten te stimuleren die bredere blik op gezondheid toe te toepassen in het dagelijkse werk en leven? Deze en andere onderwerpen komen aan bod tijdens de interactieve leerateliers. De leerateliers zijn voor iedereen uit de regio toegankelijk en vindt ongeveer drie keer per jaar plaats.

Aanmelden genodigdenlijst Leeratelier
Let op: de aanmeldbevestiging kan in de SPAM map terecht komen; wij raden aan deze map te controleren. 

Lees meer over de leerateliers in de terugblikken:

Gangmakerplatform

Het gangmakerplatform (voor de gangmakers van de Alliantie PG Zuid-Holland Noord en een collega) is voor organisaties en initiatieven die aanhaken bij de Alliantie. Belangrijk is dat een brede blik onderdeel is van de organisatievisie en manier van werken. Aanhaken betekent ook meedoen, namelijk menskracht inzetten om acties en projecten op te pakken en het eigen netwerk benutten. Het gangmakerplatform vindt ongeveer vier keer per jaar plaats. 

Sessies met inwonersinitiatieven

In de regio Zuid-Holland Noord zijn er veel inwonerinitiatieven bezig met gezondheid. Thema's wij zij zich mee bezig houden zijn o.a.: hoe kunnen we als inwoners elkaar versterken? En hoe kan de Alliantie die initiatieven gebruiken als vliegwiel om inwoners, buurtgenoten en collega’s te stimuleren die bredere blik op gezondheid toe te toepassen in het dagelijkse leven en leven? Tijdens de sessies die door de Alliantie PG Zuid-Holland Noord voor inwoners uit de regio worden georganiseerd kunnen deelnemers zich laten inspireren door te delen wat werkt in de samenwerking met onder andere de gemeente, wat lastig is en krijgen zij door voorbeelden te horen hoe je meerdere inwoners betrekt om echt een community te worden. De sessies voor inwoners vinden vier keer per jaar digitaal plaats.

Bestuursbijeenkomsten

De bestuurders van de bij de Alliantie PG Zuid-Holland Noord aangesloten organisaties ontmoeten elkaar één à twee keer per jaar fysiek. TIjdens deze dagdelen wordt terug- en vooruitgeblikt op de ontwikkelingen: wat werkt en wat niet? En wat hebben we samen te doen om op alle niveau’s de genoemde ambities in de pledge te bereiken?

Alle geplande bijeenkomsten

Meer informatie over de Alliantie PG Zuid-Holland Noord?

Of neem contact op met programmamanagers Eva van Steenbergen (Reos) of Ellen van Steekelenburg (GGD Hollands Midden) via evansteenbergen@reos.nl of evansteekelenburg@ggdhm.nl

Ook partnerorganisatie worden?

Met jouw organisatie aansluiten bij de Alliantie PG Zuid-Holland Noord? Nieuwe partners zijn altijd welkom! Aan de deelname zitten geen kosten verbonden, er wordt wel een actieve bijdrage verwacht om de Alliantie verder in de regio de kaart te zetten.

Meld je vrijblijvend aan voor een oriëntatiegesprek


Gerelateerde nieuwsberichten


Deelnemende partnerorganisaties 

(Laatste update: maart 2022.)

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top