actueel

Alliantie PG | Bewonersbijeenkomst

10:00 - 12:00 uur

Er zijn al veel inwonersinitiatieven bezig met gezondheid. Hoe kunnen we zij elkaar versterken? En hoe kan de Alliantie die initiatieven gebruiken als vliegwiel om buurtgenoten en collega’s te stimuleren die bredere blik op gezondheid toe te toepassen in het dagelijkse werk en leven? 

Deelnemers kunnen zich tijdens de bewonersbijeenkomsten laten inspireren door goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de regio, van elkaar leren en ervaring met elkaar delen. Door van elkaar te leren kunnen we elkaar inspireren en leren van successen en mislukkingen. Het doel van de bijeenkomsten is om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid binnen de regio verder te verspreiden.

De bewonersbijeenkomst wordt vier keer per jaar georganiseerd en vindt digitaal plaats. De bijeenkomsten zijn bestemt voor ieder inwonerinitiatief dat zich bezig houdt of wil houden met een brede blik op gezondheid in de regio Zuid-Holland Noord.

Ben je betrokken bij een inwonersinitiatief ter bevordering van gezondheid van inwoners? Of denk je graag mee over nieuwe kansen en initiatieven? Meld je vrijblijvend aan voor een oriëntatiegesprek voor participatie bij het inwonersplatform.

Meld je vrijblijvend aan voor een oriëntatiegesprek

Gedurende het jaar organiseert de Alliantie PG Zuid-Holland Noord diverse bijeenkomsten. Naast leerateliers die toegankelijk zijn voor het brede publiek, vinden er ook bewonersbijeenkomsten, bestuurdersbijeenkomsten en gangmakers platforms plaats. Voor een overzicht van alle geplande activiteiten bekijk de Reos agenda.

Top