actueel

Alliantie PG ZHN Leeratelier

15:00 - 17:00 uur

Georganiseerd door de leden van de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN

In de regio Zuid-Holland Noord is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid al goed doorgedrongen. Er worden veel initiatieven ontwikkeld. Hoe kunnen we elkaar versterken? En die initiatieven gebruiken als vliegwiel om collega’s en buurtgenoten te stimuleren die bredere blik op gezondheid toe te toepassen in het dagelijkse werk en leven? Deze en andere onderwerpen komen aan bod tijdens de interactieve leerateliers. De leerateliers zijn voor iedereen uit de regio toegankelijk en vindt ongeveer drie keer per jaar plaats.

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord vormt een beweging. Met een brede blik op gezondheid, vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid, werkt de Alliantie met haar partners aan vitale en veerkrachtige inwoners en een toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Gedurende het jaar organiseert de Alliantie PG Zuid-Holland Noord ook diverse bijeenkomsten. Naast leerateliers die toegankelijk zijn voor het brede publiek, vinden er ook bewonersbijeenkomsten, bestuurdersbijeenkomsten en gangmakers platforms plaats. Meer informatie over de Alliantie PG Zuid-Holland Noord.

Top