actueel

Alliantie Positieve Gezondheid - Bestuurdersbijeenkomst

De bestuurders van de bij de Alliantie PG Zuid-Holland Noord aangesloten organisaties ontmoeten elkaar één à twee keer per jaar fysiek. TIjdens deze dagdelen wordt terug- en vooruitgeblikt op de ontwikkelingen: wat werkt en wat niet? En wat hebben we samen te doen om op alle niveau’s de genoemde ambities in de pledge te bereiken?

Top