actueel

Bewonersbijeenkomst - Alliantie Positieve Gezondheid

Gezondheid en welzijn gaat om veel meer dan de aanwezigheid van een medische aandoening. Het gaat om het voorkomen van ziekte. Om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Over weten hoe je gezondheid zelf kunt beïnvloeden en daar ook de vaardigheden voor te ontwikkelen.

 

Sessies met inwonersinitiatieven

In de regio Zuid-Holland Noord zijn er veel inwonerinitiatieven bezig met gezondheid. Thema's wij zij zich mee bezig houden zijn o.a.: hoe kunnen we als inwoners elkaar versterken? En hoe kan de Alliantie die initiatieven gebruiken als vliegwiel om inwoners, buurtgenoten en collega’s te stimuleren die bredere blik op gezondheid toe te toepassen in het dagelijkse leven en leven? Tijdens de sessies die door de Alliantie PG Zuid-Holland Noord voor inwoners uit de regio worden georganiseerd kunnen deelnemers zich laten inspireren door te delen wat werkt in de samenwerking met onder andere de gemeente, wat lastig is en krijgen zij door voorbeelden te horen hoe je meerdere inwoners betrekt om echt een community te worden. De sessies voor inwoners vinden vier keer per jaar digitaal plaats.

Agenda Inwonersinitiatieven 2024 Donderdag 21 maart 2024 10:00 - 11:30  
  Donderdag 13 juni 2024 15:00 - 18:00  
  Donderdag 26 september 2024 10:00 - 11:30  
  Donderdag 5 december 2024 10:00 - 11:30

Locatie:

Wijkvereniging Merenwijk

Top