actueel

Breed overleg Gezond en Gelukkig Den Haag

Het volgende Breed Overleg vindt plaats op 30 mei. Het thema is Gezond Opgroeien: samenwerken in de wijk, om het kind heen. Deze bijeenkomst organiseren we vanuit de Alliantie Onderwijs en de Alliantie Gezondheid en Vitaliteit van het Nationaal Programma Zuidwest.

 

We richten ons op de samenwerking tussen ouders, scholen, gezondheid, bewonersinitiatieven, zorg en ondersteuning in de wijken, voor het jonge kind (0-12 jaar). We starten met een plenair deel met enkele presentaties en interviews en gaan daarna uiteen in workshops. In de workshops bespreken we onder andere initiatieven om jonge kinderen tijdig in beeld te krijgen en gaan we in op voorbeelden van gezamenlijke inzet zoals de brugfunctionaris, ouderbetrokkenheid, de peuterconsulent en peutercafé. Ook bespreken we de samenwerking tussen artsen en scholen bij kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten en kijken we verder naar activiteiten gericht op gezondheid en scholen.

Tijd: tussen 16:00 en 20:00 uur, waarbij we ook voor eten zorgen. 

Locatie: Sportcampus Zuiderpark

Iedereen is welkom, stuur deze save the date vooral door aan mensen waarvan je denkt dat ze (ook) geïnteresseerd zijn.

Meer informatie volgt. 

Top