actueel

Digitale sessie WMO Bouwlust/Vrederust

Graag nodigen wij eerstelijnszorg- en welzijnsprofessionals in Bouwlust en Vrederust uit voor een digitale voorlichtingssessie over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de Gemeente Den Haag op 18 juni van 12.30-13.30 uur. 

Tijdens deze sessie zal Monique Hoogma meer vertellen over de Wmo, haar rol als Wmo casemanager, het gemeentelijk beleid, de wet- en regelgeving en de samenwerking met ketenpartners. 

Deze voorlichting is erop gericht om informatie te geven over hulpvragen voor de Wmo en de afhandeling van deze hulpvragen. Daarnaast beantwoorden we ook graag de vragen vanuit jullie als professionals. Welke hulpvragen passen bij de Wmo? Welke hulpvragen kunnen in het voorliggend veld worden opgelost? Hoelang duurt de afhandeling? 

Een paar Haagse cijfers
Den Haag telde in 2022 80.000 ouderen (het aantal mensen boven de 65 jaar). In 2040 is de voorspelling dat dit aantal zal stijgen naar 120.000. Daarbij zal de gemiddelde leeftijd van de ouderen die thuis wonen ook stijgen.

Met de vergrijzing die alleen toeneemt, is het belangrijk dat we als gemeente en ketenpartners uit eerstelijnszorg en welzijn samenwerken om de Haagse inwoners zo goed en snel mogelijk te helpen. 

Deze voorlichting is een stap in het versterken van deze samenwerking en het efficiënt afhandelen van hulpvragen binnen de Wmo. Met als doel bij te dragen aan een betere dienstverlening voor de inwoners van Den Haag.

Bekijk hier de uitnodiging

Top