actueel

Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord "met het netwerk krijgen we meer voor elkaar dan als diëtist alleen"

Op 19 september staat de zorg van de diëtist centraal tijdens de Dag van de Diëtist. Reos zet de diëtisten in Zuid-Holland Noord alvast in het zonnetje. Binnen een paar jaar hebben zij zich verenigd om de regionale positie van de diëtist en dieetadvisering in de eerste lijn te versterken. Reos begeleidde dit proces. Janna Goessens (voorzitter) en Marja Haak (bestuurslid) over de ontwikkelingen die het diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord heeft doorgemaakt en over de meerwaarde die het netwerk oplevert.

“Doordat we als diëtisten een netwerk vormen krijgen we meer voor elkaar dan als diëtist alleen. We spreken nu namens een beroepsgroep regionaal. Dat maakt ons een interessante gesprekspartner voor andere disciplines in de eerste lijn en daarbuiten en voor bijvoorbeeld de zorgverzekeraar”, vertelt Janna Goessens (voorzitter sinds maart 2016). “Zo staat er twee keer per jaar een overleg tussen de Zorg en Zekerheid en de diëtisten gepland. Tijdens deze gesprekken krijgen we zicht op het beleid van de zorgverzekeraar en wat hen bezighoudt. Dit biedt ons de mogelijkheid in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.”

Dieetadvisering bij zorgprogramma’s
“We zijn als netwerk ook betrokken bij Knooppunt Ketenzorg die regionaal multidisciplinaire zorgprogramma’s maakt. Bij nagenoeg elk zorgprogramma is een diëtist betrokken. Expertgroepen leveren hun specialistische bijdrage aan de regionale zorgprogramma’s via die diëtist. Bij elke chronische aandoening is dieetadvisering een onderdeel van de te leveren zorg. Dit resulteert in beter afgestemde regionale zorg voor de patiënt.” 

Janna: “Ik werkte voorheen op een eiland en van samenwerking was geen sprake, laat staan van georganiseerde samenwerking.”

Voorheen werkten diëtisten naast elkaar in plaats van met elkaar. Janna Goessens: “Als diëtist werk je eigenlijk op een eilandje. Van samenwerking met andere diëtisten was geen sprake, laat staan van georganiseerde samenwerking. Toen in 2011 de uitnodiging van Reos kwam om na te denken over het vormen van een netwerk liet Janna zich dat geen twee keer zeggen. “Naast dat ik mij als diëtist beter kan profileren richting externen heeft een netwerk ook als voordeel dat je aan kennisuitwisseling en intervisie kan doen.” Reos adviseur Marieke van Schie informeerde destijds de diëtisten over de voordelen van het vormen van een netwerk en peilde of er belangstelling was om daadwerkelijk een netwerk op te zetten. Die belangstelling was er, de noodzaak ook. Destijds dreigde dieetadvisering uit de basisverzekering gezet te worden. Vele diëtisten sloten zich aan bij het netwerk. Het diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord heeft nu een dekking van meer dan 80 procent. 

Regionaal stevig netwerk
 “Inmiddels staat het netwerk, heeft het zijn plek in de regio verkregen en biedt het diëtisten uit de regio een platform om kennis met elkaar uit te wisselen, inhoudelijke input te leveren aan andere beroepsgroepen en als gesprekspartner met mandaat naar buiten te treden. Diëtisten weten elkaar inmiddels te vinden en weten ook wie wat doet. Er is geen sprake van concurrentiestrijd. Integendeel je kunt elkaar inhoudelijk om advies vragen of vragen stellen. Het voelt niet meer zo alleen”, vertelt Marja Haak. “Voor onze intervisiegroep hebben we een whatsapp groep aangemaakt. Als ik een vraag heb zet ik het op de app en direct krijg ik van collega’s antwoord. Dat had ik vier jaar geleden niet durven dromen.” Inmiddels zijn er 3 intervisiegroepen binnen het netwerk actief.

Van ad hoc naar lange-termijn
De afgelopen jaren zijn het bestuur en de leden van het netwerk vooral bezig geweest met het opzetten van het netwerk. Janna: “Het kost ons diëtisten naast ons ‘gewone werk’ veel tijd en energie om een goed functioneel netwerk neer te zetten. Marieke van Schie, adviseur Reos heeft ons hierbij geweldig geholpen. Zij vervult echt een verbindende rol. “Zij is voor ons de ogen en oren in het veld. Ze volgde ontwikkelingen voor ons op de voet. Zodra zij signalen vanuit het veld, andere beroepsgroepen of de zorgverzekeraar hoort, zet zij deze aan ons door zodat we direct actie kunnen ondernemen. Dat heeft ons gebracht waar we nu staan. Daarnaast had zij ook een aanjaagfunctie”, vervolgt Janna. “Zodat het netwerk daadwerkelijk uitvoerde wat zij zich ten doel had gesteld.” 

Korte tijd bevond het netwerk zich in een stormachtige fase en werd er geen energie gevonden om het netwerk naar een hoger niveau te tillen. Hoe ziet het netwerk nu de toekomst? Janna Goessens hoeft niet lang na te denken over het antwoord: “Nu het netwerk staat en de verbindingen onderling zijn gelegd wordt het tijd om meer vanuit een lange-termijn-planning te gaan denken. We hebben veel gedaan de afgelopen tijd maar waren ook erg ad hoc bezig.  De beleidsmiddag voor het bestuur heeft daar verandering in gebracht. Het uitdenken van een lange-termijn-beleid heeft ons weer nieuwe energie gegeven. De prioriteiten worden begin dit najaar afgestemd met de leden.”

Wilt u meer weten over het Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord kijk dan ook eens op de website http://www.dietistennetwerkzhn.nl/ of volg het netwerk via twitter.

Meer informatie over het vormen van een netwerk? Neem dan contact op met Marieke van Schie.

Top