actueel

Een gezamenlijke stem voor de eerstelijnszorg

Samenwerking is essentieel wanneer het aankomt op het opkomen voor de belangen van de eerstelijnszorg. Plannen worden gesmeed om de zorg de komende jaren toegankelijk te houden. Hiervoor is het belangrijk om met alle spelers in de zorg afspraken te maken. Dit gebeurt onder andere in het kader van IZA en GALA. 

 

Door gezamenlijk op te trekken en hun expertise te bundelen, kunnen Zorggroep Haarlemmermeer, Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer (HVH) en de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) een krachtige stem laten horen in het overleg rondom het regioplan Haarlemmermeer. 
Door verschillende partijen aan tafel te betrekken en gezamenlijke belangen te identificeren, streven zij ernaar om ervoor te zorgen dat de eerstelijnszorg een belangrijke rol speelt in de uiteindelijke uitrol van het regioplan.

"Elkaar vinden in een gedeeld belang: de beste zorg voor de Haarlemmermeer" - Stefan Fiselier (Directeur-bestuurder Zorggroep Haarlemmermeer)

Regioplan Haarlemmermeer

In het kader van het IZA en GALA heeft de regio Haarlemmermeer een gezamenlijk regioplan gemaakt. De acute zorg valt onder het regioplan Kennemerland plus. Het regioplan Haarlemmermeer is opgesteld met als doel om in de regio onderlinge afspraken te maken zodat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven. En daarnaast de zorg toegankelijk te houden in een zorglandschap dat de komende jaren zal worden gekenmerkt door een toenemende discrepantie tussen groei aanbod van patiënten en tekort aan zorgverleners.

Het plan bevat diverse strategieën en projecten op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, duurzaamheid en sociale voorzieningen, om zo de leefbaarheid en economische groei van de regio te bevorderen. Aan thematafels komen verschillende belanghebbenden en stakeholders bij elkaar om regionale vraagstukken vanuit het regioplan te bespreken, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan de ontwikkeling en uitvoering.

Haarlemmermeer Coördinerend Centrum (HCC) overleg

Onder de werktitel Haarlemmermeer Coördinerend Centrum (HCC) is een periodiek overleg gestart met als doel om de belangen van de eerstelijnszorg te behartigen en een krachtige stem te laten horen. Door samen te werken en gezamenlijk op te komen voor de belangen van de eerstelijnszorg, streven de betrokken partijen naar een impactvolle rol in de besluitvorming rondom de zorg en ondersteuning in de regio. De deelnemende partijen hebben elk hun eigen expertise en perspectief op de zorg en ondersteuning. Door deze verschillende invalshoeken samen te brengen in het overleg, kunnen effectieve maatregelen worden genomen die aansluiten bij de behoeften van de verschillende doelgroepen.

“We hebben een maatschappelijke opgave en dat moeten we samen doen.” - Johanneke Mostert (Directeur-bestuurder St. Gezondheidscentra Haarlemmermeer & HuisArtsenPost Haarlemmermeer)

Thematafels

Het HCC-overleg richt zich op het afstemmen van de standpunten en prioriteiten van de eerstelijnszorg in de regio. Aan de thematafels van de regioplannen worden thema's als preventie, ouderen en mentale gezondheid besproken. Onderwerpen die hieruit voortkomen worden vervolgens meegenomen naar het HCC-overleg. Tijdens dit overleg worden standpunten bepaald en acties afgesproken om de zorg en ondersteuning in de regio te verbeteren. Vervolgens wordt dit teruggekoppeld aan de thematafels.

“Samen aan tafel voor passende patiëntenzorg en behoud werkplezier huisarts en zijn werkveld.” - Martine Verwijs (Voorzitter Huisarts Vereniging Haarlemmermeer)

Betrokken organisaties

  • Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie waarin eerstelijns zorgverleners samenwerken. Ze ondersteunen eerstelijnsprofessionals in de Haarlemmermeer om te komen tot de beste zorg dicht bij huis. Dit doen ze door het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg.
  • De Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer is een organisatie die de belangen behartigt van alle huisartsen in de regio Haarlemmermeer. Zij zetten zich in voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en de samenwerking tussen huisartsen en hun zorg-ketenpartners.
  • Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) is een organisatie die zich inzet voor de gezondheid en welzijn van de inwoners van de Haarlemmermeer. Zij bieden diverse medische en paramedische diensten aan, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie en farmaceutische zorg. Daarnaast valt de Huisartsenspoedpost onder de stichting. Het doel van de stichting is om laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden, waarbij de patiënt centraal staat.

Meer informatie of verder praten?

Wil je meer informatie over dit onderwerp of wil je verder praten over mogelijke oplossingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met: Johanneke Mostert, Martine Verwijs of Stefan Fiselier. Samen kunnen we tot een goed resultaat komen!

Save the date: versterkende conferentie. De praktijk van de toekomst. Samen kunnen we het!

Op donderdag 30 mei vindt er van 13.00 tot 20.00 uur een conferentie plaats bij Fort 5 in Vijfhuizen. We gaan interactief samenwerken aan thema's als Preventie, Ouderen, Mentale Gezondheid en Digitalisering. Sprekers als Pim Valentijn, Marijke Roskam en inhoudsdeskundigen delen best practices uit het land, met op de achtergrond feestelijke muziek en culinaire voorzieningen. De praktijk van de toekomst, samen kunnen we het!

 

 

Top