actueel

Huisartsenregio's en hun activiteiten in kaart

Structurele samenwerking tussen huisartsen in de regio, krijgt overal in het land vorm. Een nieuwe interactieve regiokaart op de website hechtehuisartsenzorg.nl brengt dat in beeld. Hiermee helpen LHV, NHG en InEen huisartsen en huisartsenorganisaties om elkaar te vinden en te inspireren. Tegelijkertijd is voor regionale en landelijke partners zichtbaar wat er in de regio’s gebeurt en wie voor hen het aanspreekpunt is.

In alle regio’s bestaat veel energie om samen plannen te ontwikkelen en invulling te geven aan deze bouwstenen. Op de nieuwe regiokaart van de website hechtehuisartsenzorg kunnen regio’s die een volgende stap willen zetten zien of elders al iets is ontwikkeld. 

Visie en bouwstenen

Samenwerken is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen die op de huisartsenzorg afkomen. Die samenwerking krijgt bij voorkeur vorm binnen één regionale huisartsenorganisatie. Dat is het uitgangspunt van de visie van LHV, NHG en InEen op structurele samenwerking in de regio, die eind 2019 werd vastgesteld in een gezamenlijke ledenvergadering. De huisartsen kunnen daarbij aanspraak maken op een basisniveau van dienstverlening, dat is uitgewerkt in zes bouwstenen:

  1. Opstellen van een regioplan
  2. Ondersteuning van het automatiserings- en informatiebeleid
  3. Gemandateerde samenwerkingsafspraken maken
  4. Ondersteuning bij arbeidsmarktproblematiek
  5. Ontzorging en facilitering van de bedrijfsvoering
  6. Ondersteuning bij vormgeving van het zorgaanbod en kwaliteitsbeleid

Wat kan Reos voor u betekenen?
Reos adviseurs kunnen u helpen, bijvoorbeeld bij het opzetten van een netwerk of bij het opstellen van een regioplan. Wilt u meer weten? Neem contact op met Monica van Papendrecht of 06 184 255 59.

Top