actueel

Mamapluspoli HagaZiekenhuis: “Medische en sociale problemen hangen vaak samen”

De Mamapluspoli van het HagaZiekenhuis begeleidt zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. Medisch maatschappelijk werkers Kim Scholten en Ingrid de Bruijn zien de grote impact van financiële onzekerheid en de samenhang tussen sociale en medische problemen: “We moeten samenwerken om passende ondersteuning te bieden".

Vrouwen met medische problemen tijdens hun zwangerschap, komen via de 1e lijn in het ziekenhuis terecht. Daarbij kunnen sociale problemen een rol spelen, die vaak nauw zijn verbonden met het medische stuk. Ingrid licht toe: “Mensen komen hier met een indicatie, maar die hangt vaak samen met bijvoorbeeld geldzorgen of problemen met passende huisvesting.”

Daarom zien de medisch maatschappelijk werkers de vrouwen tijdens een gecombineerd spreekuur bij de gynaecoloog of verloskundige. “Op die manier is er geen drempel om naast hun bezoek aan de arts naar een aparte afspraak met ons te gaan, en is het lijntje meteen gelegd,” licht Kim toe. “Samen met de medisch specialist kunnen wij de diepte in en elkaar aanvullen. Wij kijken vanuit een helikopterview en vragen de situatie uit.”

Grote impact
Natuurlijk met als doel om mensen toe te leiden naar passende ondersteuning. Financiële problemen klinken vaak in hun spreekkamer. De impact daarvan is enorm, vertelt Ingrid: “Geldzorgen geven heel veel stress. Ook werkt gebrek aan financiële middelen door in andere gebieden. Als mensen in een slechte situatie zitten, komen ze daar nog lastiger uit.”

Ingrid en Kim proberen mensen op de juiste plek te krijgen voor hulp en ondersteuning. Als er te weinig geld is om babyspullen te kopen, kunnen zij bijvoorbeeld een aanvraag doen bij de BabyBullenBank. Soms kan ook de Helpdesk Geldzaken van Gemeente Den Haag iets betekenen, als blijkt dat mensen recht hebben op bepaalde tegemoetkomingen.

Verbinding
Goede contacten met de verschillende partijen die ondersteuning kunnen bieden, zijn dus heel belangrijk. Om nieuwe hulptrajecten op te starten, of om bij al lopende hulp contact te leggen met de betrokken personen en instanties en die met elkaar te verbinden.

Dat is niet altijd gemakkelijk, vertelt Ingrid. “Vaak zijn er veel partijen betrokken, met ieder verantwoordelijkheid voor hun eigen stukje. Om daarin de zorg af te stemmen én alle informatie goed over te dragen, kan soms best uitdagend zijn. Voor ons is dit al een zoektocht, laat staan voor mensen die al kampen met stress en problemen.”

Een mooie ontwikkeling die professionals helpt om op de juiste plek terecht te komen, noemen zij de pilot Maatwerkverbinders van Gemeente Den Haag. Via een groepsapp komen zij nu sneller bij de juiste casusregisseur terecht.

Warme overdracht

Kim en Ingrid zien de vrouwen natuurlijk maar voor een relatief korte periode. Vaak zijn zij al gevorderd in de zwangerschap als ze in het ziekenhuis terechtkomen. Na de bevalling proberen zij altijd een warme overdracht te doen naar het consultatiebureau en de kraamzorg.

Ingrid: “Het is belangrijk om informatie over de bevalling over te dragen. Daarom sluit het consultatiebureau en Kraamzorg regelmatig aan bij onze overleggen. CJG heeft bijvoorbeeld ook het programma Stevig Ouderschap, waarbij gezinnen in een kwetsbare situatie een meer intensieve vorm van ondersteuning kunnen krijgen.”

Voorlichting en passende ondersteuning

Ingrid en Kim ontmoeten op hun poli ook vrouwen die ongepland of ongewenst zwanger zijn. Ingrid noemt goede voorlichting daarover erg belangrijk. Kim licht toe: “We bespreken het onderwerp en helpen hen bewuste keuzes te maken. Wat waren of zijn drempels voor anticonceptie? Bij financiële drempels werken we samen met Nu Niet Zwanger. Maar ook: wat betekent wel of niet doorgaan met de zwangerschap? Wat wil en kan iemand na de geboorte van het kindje? En welke ondersteuning is daarbij nodig of mogelijk? Wat ons betreft is op dit vlak nog veel te winnen.”

Top