actueel

Meld je nu aan voor het opleidingsprogramma Healthcare Potentials III (HCP III)

In 2020 ontwikkelde het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, in samenwerking met Zorg en Zekerheid en Reos, het opleidingsprogramma Healthcare Potentials. Het doel: toekomstige (zorg)bestuurders voorzien van een vernieuwend antwoord op actuele eerstelijnszorgvraagstukken. Na het succes van de eerste twee edities staat nu de aanmelding voor Healthcare Potentials III open.

Een Innovatief opleidingsprogramma voor toekomstige bestuurders

Dit bijzondere opleidingsprogramma is inmiddels een begrip in de regio. In een tijd waarin zorgvragen steeds complexer worden, zijn zorgverleners en -bestuurders nodig die over de grenzen van hun discipline kijken. HCP helpt toekomstige (zorg)bestuurders een vernieuwend antwoord te vinden op actuele vraagstukken in de eerstelijnszorg.

Na het succes van de eerste twee edities ligt in deze derde editie de focus vooral op een gezamenlijke veranderopgave voor de regio. HCP III is specifiek gericht op zowel regionale ontwikkelingen, zoals binnen de Regionale Organisaties (RO's), als op landelijke ontwikkelingen, waaronder het Integraal Zorgmodel (IZA). In vergelijking met voorgaande jaren wordt de noodzaak voor verbinding en samenwerking in de regio's sterker benadrukt. Dit past bij de versterking van de eerste lijn en regionale samenwerking die herhaaldelijk wordt genoemd in het IZA.

 

Een uitnodiging voor diverse professionals in de eerstelijnszorg en sociaal Domein

De derde editie van HCP sluit aan bij de landelijke visie over de versterking van de eerste lijn en een betere verbinding met de tweede lijn, welzijn en het sociaal domein. Daarom staat het opleidingsprogramma open voor een bredere groep deelnemers in. Naast huisartsen, eerstelijnsprofessionals/(para)medici, apothekers en verpleegkundigen worden ook beleidsmedewerkers, coördinatoren of managers in de zorg, medewerkers vanuit gemeenten, GGD, patiëntenverenigingen of zorgverzekeraars aangemoedigd zich aan te melden.

De totale groep bestaat uit maximaal achttien deelnemers werkzaam in de regio's Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland. De programmaleiding van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur besluit over de definitieve deelname. Hierbij letten ze op geschiktheid en een gevarieerde samenstelling van de groep wat betreft achtergrond en ervaring. De selectiegesprekken hiervoor vinden plaats op 6, 13 en 15 februari bij Zorg en Zekerheid in Leiden.

 

Programmaopzet en praktische informatie

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten van 24 uur (van woensdag 16:00 uur tot donderdag 16:00 uur, inclusief overnachting) en een tweedaagse binnenlandse studiereis. In het programma worden verschillende werkvormen gebruikt: interactieve colleges, presentaties, analyse-instrumenten van het eigen functioneren, intervisie en bijvoorbeeld literatuur. De eerste bijeenkomst is op 24 april 2023. Lees meer praktische informatie over Healthcare Potentials III op de website van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

 

Eerdere ervaringen: oud loslaten en nieuw leiderschap

De eerste groep Healthcare Potentials, die eind 2020 afstudeerde, heeft inmiddels laten zien het lef te hebben het oude los te laten en zich als leiders op te stellen. De tweede groep Healthcare Potentials vertelt in deze film over hun plannen in de regio, gericht op ouderenzorg, mentaal welbevinden en mono- en multidisciplinaire samenwerking binnen preventie.

 

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor Healthcare Potentials III kan tot en met 19 januari 2024 via de website van Erasmus Centrum voor  Zorgbestuur. Heb je vragen? Stuur deze dan naar de programmacoördinator Claire de Bruijn-Nefkens via nefkens@eshpm.eur.nl.

 

Top