actueel

Oproep: Word lid van de Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland

Donderdag 18 februari heeft het voormalig Departement Leiden van de apothekers definitief een doorstart gemaakt. De nieuwe naam van de vereniging is “Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland”. De vereniging heeft tot nu toe 22 leden verwelkomd en doet daarom een oproep aan alle eerstelijns apothekers in de regio Rijnland om zich aan te melden als lid. 

De vereniging wil een regionaal aanspreekpunt namens de regionale farmacie zijn. De apothekers behartigen regionale thema’s als ketenzorg, medicatieoverdracht en thuiszorg nu via de vereniging, waarbij de vereniging het mandaat geeft om namens de apothekers met partijen te spreken. De grootste veranderingen in de nieuwe statuten zijn die van het lidmaatschap en het stemrecht. Alleen werkzame apothekers in openbare apotheken en politheken kunnen lid zijn. En elke praktijk heeft een stem onafhankelijk hoeveel apothekers werken in de apotheek. Met deze nieuwe vereniging willen de apothekers drie zaken bereiken: 

  • Gemandateerde afvaardiging van collega's in regionale overlegstructuren
  • Gestructureerde terugkoppeling  over regionale thema's
  • Een aanspreekpunt namens de regionale farmacie

Om de organisatie ‘licht’ te houden is gekozen voor een klein, driekoppig bestuur dat de eerstkomende tijd bestaat uit Kirsten Kouwen (voorzitter), Roelof Kok (secretaris) en Thomas Kanis (penningmeester). Monica van Papendrecht, adviseur Reos adviseert het bestuur van de apothekers bij de groei van de vereniging.

Kirsten Kouwen-Lubbers, voorzitter van de VER, zegt: “Ik ben erg blij met het feit dat de apothekers zich verenigd hebben. Ik weet nu zeker dat de vertegenwoordiging van de apothekers in de regio goed geregeld is. Je doet zelf een klein stukje en de rest wordt geborgd door een collega.”

Wilt u meer weten? Neem contact op met Monica van Papendrecht. 


Top