actueel

Optimale zorg voor ‘Leidse’ hartpatiënten

Zorgaanbieders uit de Leidse regio gaan nauw samenwerken om patiënten met hartfalen nog beter te helpen. Vertegenwoordigers van huisartsen en cardiologen uit Zuid-Holland-Noord en verzekeraar Zorg en Zekerheid hebben als eerste in Nederland concrete afspraken gemaakt om een nieuwe vorm van hartfalenzorg mogelijk te maken.

Hartfalen is een veelvoorkomende aandoening: landelijk hebben ongeveer 130.000 mensen er last van en dit aantal stijgt. Patiënten met hartfalen hebben langdurig zorg nodig en regelmatig moeten zij in het ziekenhuis worden opgenomen. Door de huisarts in te schakelen bij de controles van deze patiënten kan er sneller worden ingegrepen bij verslechtering en kunnen er opnames in het ziekenhuis worden voorkomen. 

Zorg dichtbij en zorg op maat
Op dit moment is de cardioloog meestal verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten met hartfalen. Door de samenwerking kan de huisarts een groot deel van de hartfalenzorg overnemen. Dit heeft voor patiënten een aantal concrete voordelen:

  1. Een hogere frequentie van zorg; in plaats van een jaarlijks bezoek aan de cardioloog zorgt de huisartsenpraktijk voor begeleiding op maat.
  2. De huisartsenpraktijk kent (het totaalbeeld van) de patiënten en kan dus beter inspelen op de specifieke behoeften en klachten.
  3. De huisartsenpraktijk kan meer tijd aan de patiënten besteden.
  4. Patiënten krijgen zorg dicht bij huis en hoeven niet meer naar het ziekenhuis (dat vaak niet in de eigen woonplaats ligt).

Vanaf volgende maand worden er scholingen voor alle huisartsen in de regio georganiseerd. Daarna wordt gestart met terugverwijzen van patiënten, waarbij huisarts en cardioloog optimaal met elkaar blijven samenwerken. 
Omdat het hier een nieuwe wijze van zorg betreft, is door de zorgaanbieders en de zorgverzekeraar afgesproken dat door metingen in het ziekenhuis en bij de huisarts gekeken wordt naar wat er in de zorg verandert. Hierdoor wordt duidelijk wat het precieze effect voor de patiënt is van deze wijze van werken. Om dit zo goed mogelijk te meten zal samengewerkt worden met de universitaire afdeling huisartsgeneeskunde van het LUMC (PHEG). 

Primeur voor Leiden
Leiden is de eerste regio in Nederland waar concrete financieringsafspraken zijn gemaakt, in dit geval met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, om deze nieuwe vorm van hartfalenzorg mogelijk te maken. Deze regio heeft hiermee de primeur. Andere regio’s zullen naar verwachting in een later stadium volgen.
Reos adviseur Sabine Mira Ferrer adviseert de samenwerkingspartners binnen dit project over de nieuwe werkwijze en de daarvoor benodigde randvoorwaarden. Komende periode houdt zij met de partners zicht op de voortgang van de scholing, een opzet van het resultaatonderzoek en draagvlak bij de achterban.

Top