actueel

Ouderen Netwerk Rijswijk: tien jaar onderweg

Het Ouderen Netwerk Rijswijk bestaat tien jaar en staat stevig op de kaart. Een mooie aanleiding om de balans op te maken. We kijken terug én vooruit met huisarts Annette Bader en wijkcoördinator Brenda Mol van Hadoks.

Een aantal gedreven huisartsen uit Rijswijk wilden tien jaar geleden de zorg voor hun oudere thuiswonende patiënten verbeteren. Ze hadden te maken met veel acute situaties in de praktijk en zagen in dat bredere samenwerking nodig was. Met ondersteuning van adviseurs van Reos (toen nog Stichting Lijn1 Haaglanden), die aan een wijkgerichte aanpak werkten, kwam een breed netwerk van de grond.

Annette Bader, huisarts bij Praktijk de Hof en betrokkene van het eerste uur, vertelt: “Het is een gezamenlijke inspanning om oudere patiënten zo lang mogelijk op een goede manier thuis te kunnen laten wonen. Je hebt huisartsen en verpleegkundigen nodig, maar ook welzijn, gemeente, praktijkondersteuners en een specialist ouderengeneeskunde. Al deze mensen draaien nu mee in ons netwerk. Die brede blik is de kracht.”

Domeinoverstijgende samenwerking op wijkniveau: een voorbeeld voor de toekomst

Waar je nu geen beleidsplan open kan slaan zonder te lezen over domeinoverstijgende samenwerking op wijkniveau, was dit in de beginjaren nog lang niet zo vanzelfsprekend. Brenda Mol, recent gestart als wijkcoördinator vanuit Hadoks, noemt het netwerk hiermee een voorbeeld voor wat vanuit akkoorden als het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) op steeds grotere schaal gaat gebeuren: “Dit netwerk is een mooi voorbeeld van domeinoverstijgend werken in de wijk. Tien jaar geleden was er duidelijk een vooruitziende blik bij de zorgverleners en adviseurs.”

Het is Brenda’s rol om domeinen nog beter met elkaar te verbinden en ontwikkelingen vanuit het netwerk te verbinden met opgaven van bijvoorbeeld de gemeente. Want, zo stelt ze: “We hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.” Een mooi voorbeeld hiervan is het zorgpad Valpreventie. Vanuit zorgakkoorden IZA en GALA krijgen nu ook gemeenten de taak hier een protocol voor te ontwikkelen. Binnen het netwerk is al een zorgpad gemaakt. “Nu kunnen we ervoor zorgen dat we samen één beleid maken. Dat is een mooie ontwikkeling,” stelt Annette.

Uitbreiding en versterking van het zorgnetwerk: van lokaal naar gemeentebreed

Het netwerk is gedurende de jaren flink gegroeid. Van lokaal in Oud Rijswijk naar de hele gemeente en met steeds meer betrokken partijen. Iets waar je een aantal jaar voor nodig hebt, stelt Annette. En waarbij een gedeelde visie heel belangrijk is: “Reos heeft geholpen deze gemeenschappelijke visie scherp te krijgen en op te stellen”, vertelt ze. “Ook bieden de adviseurs ondersteuning bij de organisatie van halfjaarlijkse themabijeenkomsten. Die zijn heel relevant om vanuit de inhoud bij elkaar te komen. Zo ontstaan contacten en korte lijntjes.”

Inmiddels zijn zo’n 120 professionals verenigd in een Siilo app, een soort beveiligde WhatsApp voor zorgprofessionals, waarin nog laagdrempeliger informatie kan worden uitgewisseld. Over specifieke casussen, maar ook over de in het netwerk ontwikkelde zorgpaden.

Betere zorgkwaliteit

Natuurlijk zijn er nog wensen voor de toekomst. Duurzame financiering is er daar zeker één van. “Versterken van samenwerking voor betere zorgkwaliteit levert veel op, maar om dat goed te doen is afstemming en coördinatie nodig. Dat moet een stabiele factor zijn en niet afhangen van personen die een stapje extra willen doen,” stelt Annette.

Ook is het belangrijk om te blijven investeren in betrokkenheid van partijen uit de wijk en het netwerk goed zichtbaar te maken. Annette: “Reos speelt daar een belangrijke rol in, met nieuwsbrieven en verslagen van onze bijeenkomsten.” Hoewel er dus nog ruimte voor verbetering is, doet dat niks af aan het belangrijkste resultaat, stelt Annette. “We hebben veel minder brandjes te blussen in de praktijk. Dat maakt voor mij overduidelijk dat we onze thuiswonende patiënten nu veel betere zorgkwaliteit bieden.”

Bekijk de infographic 

Bijdrage van Reos

Geeta Ramsaransing, adviseur Reos: “Onze rol begon tien jaar terug echt bij de basis, met het überhaupt om tafel krijgen van de betrokken partijen. Door onze onafhankelijke rol en kennis over de domeinen heen, konden we hen ervan bewust maken hoe belangrijk dit is.

Onze rol verschoof van kwartiermaker, bouwer van het netwerk en coördinatie naar advisering. Nu zijn we sparringpartner, vanuit onze ervaring met positieve gezondheid en inwonersparticipatie. Onze inzet is dus geen eenmalig traject, maar een dynamisch en langdurige samenwerking. Wij pakken daarin de rol die op dat moment nodig is.”

Rianne Kleijn, adviseur Reos: “Ik ben nu als sparringpartner betrokken bij het netwerk. Het is heel fijn dat vanuit Hadoks nu een wijkcoördinator aan boord is, waarmee ik dat samen kan doen. Het Ouderen Netwerk Rijswijk is een mooi voorbeeld van hoe een samenwerking zich kan ontwikkelen en verstevigen. Het is mooi om te zien hoe de oudere thuiswonende bewoners van Rijswijk daar nu de vruchten van plukken.”

Aan de slag met domeinoverstijgende samenwerking op wijkniveau?

Wil je ook aan de slag om domeinoverstijgende samenwerking op wijkniveau te verstevigen en verdiepen? Onze adviseurs denken graag met je mee.

Top