actueel

Preventie Onbedoelde Zwangerschap: samenwerking en integrale aanpak in VSO en MBO

In de regio Hollands Midden is 10% van de nieuwe moeders (zeer) jong. Met name laag opgeleide jongeren en jongeren met een etnische achtergrond hebben meer risico op ongeplande zwangerschap. Ook leerlingen in het VSO en MBO hebben een verhoogd risico. Preventie en het versterken van de seksuele weerbaarheid is daarom wenselijk onder deze doelgroep. Het project "Preventie Onbedoelde Zwangerschap op VSO en MBO in Hollands Midden" heeft belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een integrale aanpak op scholen en een structurele samenwerking met partners om onbedoelde zwangerschappen onder jongeren te voorkomen. 

Het doel van het project is om het verhoogde risico op ongeplande zwangerschappen onder (zeer) jonge moeders in de regio Hollands Midden aan te pakken. Met speciale aandacht voor laag opgeleide jongeren en jongeren met een etnische achtergrond, evenals leerlingen in het VSO en MBO. Met subsidie van ZonMw werken verschillende scholen (Leystede, Prisma VSO, Rijnstroom college en MBO Rijnland locatie Leiden en Alphen aan den Rijn) samen met leerlingen, ervaringsdeskundigen, GGD, TNO, interventie-eigenaren, gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn en Reos, stapsgewijs toe naar een integrale aanpak ter voorkoming van onbedoelde zwangerschap in het VSO en MBO.

Een belangrijk aspect van dit project is de versterkte samenwerking tussen scholen en gezondheidsinstanties. Deze verbeterde samenwerking heeft geresulteerd in gestructureerde en geïntegreerde aanpakken op de scholen. Wat een positieve impact heeft op het verminderen van risico's en het vergroten van de weerbaarheid van specifieke doelgroepen.

Projectfasen en toekomstvisie

Het project omvat vier projectfasen:

  • FASE 1 – Ontwikkeling en uitvoering integrale aanpak (12 maanden)
  • FASE 2 – Verbeteringscyclus 1 (12 maanden)
  • FASE 3 – Verbeteringscylus 2 (12 maanden)
  • FASE 4 – Uitkomstevaluatie, oplevering toolbox (12 maanden)

De integrale aanpak omvat de vier pijlers van de Gezonde School-aanpak, namelijk educatie, omgeving, signalering en beleid. Deze pijlers bieden scholen de mogelijkheid om gestructureerd te werken aan het thema Relaties en Seksualiteit. Het implementeren van spreekuren op school en het opnemen van dit thema in het schoolbeleid zijn enkele voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan de integrale aanpak. De volgende fase omvat vier jaarcycli waarin evidence- en practice-based interventies worden geïmplementeerd en geëvalueerd. Participatief actieonderzoek zal een centrale rol spelen in het identificeren van successen en verbeterpunten. Gericht op implementatie, samenwerking en borging. Het project streeft ernaar een gedragen, uitvoerbare, en geborgde aanpak te ontwikkelen die de doelgroep effectief ondersteunt.

Succes en uitdagingen van een project

Het succes van het project blijkt uit de behaalde resultaten in de eerste twee jaar. De structurele samenwerking tussen scholen en de GGD is aanzienlijk verbeterd, resulterend in de uitvoering van meer activiteiten en een groter bereik onder leerlingen. Bovendien is er nu een dieper inzicht in de specifieke behoeften van elke school en doelgroep, waardoor het programma effectiever kan worden aangepast.

Ondanks deze successen is er echter een belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen: de externe bekendheid van de inspanningen blijft achter. De komende periode zal daarom gericht zijn op het intensiveren van communicatie om de betrokkenheid te vergroten en de behaalde resultaten breder bekend te maken. Het nieuwe beeldmerk is een mooie eerste stap. Waarin het omgedraaide vraagteken staat voor het vragende karakter én voor een persoon met buik. Ook de pijlers van de Gezonde School aanpak komen terug in het beeldmerk. Het vraagteken staat voor de pijlers signalering en educatie. Het hart staat voor samen, voor ondersteuning en voor sociale/fysieke omgeving. De stip staat voor stip op de horizon, voor kaders/beleid en schoolsetting.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

In eerdere nieuwsbrieven werden de resultaten van het project in het eerste jaar gedeeld. En ook in het tweede projectjaar zijn er positieve ontwikkelingen te zien. Voor meer informatie over dit project en de voortgang ervan, nodigen wij uit om contact op te nemen met Kirsty van der Geest, de programma-adviseur, via kvandergeest@reos.nl of om aan te melden voor de nieuwsbrief

Meer lezen

Top