actueel

Programma Organisatiegraad biedt financiële hulp voor samenwerken

Naast een drukke agenda of andere verplichtingen vraagt samenwerken in de regio extra inspanning van paramedici. Het programma Organisatiegraad biedt daarvoor tijdelijke financiële ondersteuning aan.

De kernteams van de regio’s die deelnemen aan het programma kunnen deze ondersteuning aanvragen. Dit betreft een eenmalige financiële tegemoetkoming van maximaal € 3.000,-. Het is een voorziening die wordt gebruikt voor het uitvoeren van een plan van aanpak of bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, de kosten van communicatie of inhuur van externe expertise. Naast deze financiering is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor gemaakte notariskosten.

Om de ondersteuning mogelijk te maken heeft het programma een fonds ‘Regionale ondersteuningsgelden’ opgericht, met behulp van bijdragen van Zorgverzekeraars Nederland en de landelijke beroepsorganisaties NVD, EN, NVLF, NVH, VvOCM, SKF en KNGF. Met de financiële bijdrage komt het programma tegemoet aan zorgverleners die zich, naast hun werk, inzetten voor samenwerkingsverbanden en netwerken in de regio.

Daarnaast onderzoekt het programma of paramedici die zich inspannen voor het organiseren van samenwerking structureel kunnen worden ondersteund. 

Bekijk de voorwoorden en aanvraagprocedure

Top