actueel

Reos helpt met tweede mogelijkheid subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 29 november 2023 gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw voor het versterken van de eerstelijnszorg in de regio. ZonMw stelt een projectsubsidie van maximaal €150.000,00 beschikbaar. Reos helpt op verschillende manieren met de subsidieaanvraag.


Voorbereidingssubsidie

Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren, kunnen regio’s een voorbereidingssubsidie aanvragen om mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij te spelen. Daar wordt al goed gebruik van gemaakt volgens ZonMw: het totale aantal subsidieaanvragen dat in de 1e subsidieronde is ingediend, omvat al ongeveer 2/3e van Nederland!  Deze 2e mogelijkheid om een voorbereidingssubsidie aan te vragen, is uitsluitend bedoeld voor regio’s die tijdens de 1e subsidieronde géén subsidieaanvraag hebben ingediend of waarvan de subsidieaanvraag niet is gehonoreerd. 

Weet u niet zeker of er uit uw regio al een subsidieaanvraag is ingediend? Neem dan contact op met ZonMw. Heeft u in de 1e subsidieronde een subsidieaanvraag ingediend? Dan ontvangt u medio oktober bericht of uw subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Deze voorbereidingssubsidie sluit naadloos aan op de maatschappelijke opdracht van alle ROS’en om de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners in de eigen regio. Om die zorg voor de inwoner te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

De voorbereidingssubsidie is bedoeld voor het:

  • samenbrengen en waar nodig uitbreiden van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio.
  • aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken.
  • anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, regiobeelden en regioplannen.

Welke partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen?

Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens minimaal de volgende partijen:

  • 1 of meerdere regionale huisartsenorganisaties 
  • minimaal 2 regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van wijkverpleging en/of Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT-)organisaties 
  • de marktleider zorgverzekeraar 

Daarnaast worden bij de subsidieaanvraag en uitvoering van het project ook een apothekersorganisatie en een paramedische organisatie actief betrokken.

Bekijk hier de ZonMw subsidieoproep Regionale versterking eerstelijnszorg.

Waar kan Reos uw zorgorganisaties bij helpen?

De ROS kan u op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van de behoeften van gezamenlijke partijen, advies geven over de opzet van de aanvraag of helpen met het indienen van de aanvraag. Neem contact op met Ariene Volmer of Monica van Papendrecht van Reos. Tel: 071 566 1818

Data informatiebijeenkomsten

Kom naar één van de digitale informatiebijeenkomsten van ZonMw of vragenuurtjes. Een vertegenwoordiging van het ROS-netwerk zal hier ook aanwezig zijn om de rol van de ROS toe te lichten en vragen te beantwoorden.  

Informatiebijeenkomsten (over de subsidieoproep)
•    Maandag 25 september 2023 van 15.00-16.00 uur
•    Dinsdag 17 oktober 2023 van 16.00-17.00 uur

Vragenuurtjes (voor vragen bij het schrijven van een subsidieaanvraag)
•    Donderdag 9 november 2023 van 11.00-11.30 uur
•    Woensdag 15 november 2023 van 11.00-11.30 uur

Top