actueel

Lijn1 in een verandering van tijdperk, jaarverslag 2022

Ook in 2022 heeft het team van Lijn1 koers gehouden met de inzet t.a.v. trajecten gericht op (het versterken van) Gezond Samen Leven. De ingezette weg van 2021 is voortgezet: verbindingen en samenwerking realiseren tussen bewoners en professionals (en hun organisaties). 

 

Verbinding medisch en sociaal domein

De verbinding tussen het medisch en sociaal domein heeft veel meer vorm gekregen, ook met name vanuit onze inzet bij Gezond en Gelukkig Den Haag. Daarnaast zijn onze relaties en samenwerking met de (georganiseerde) eerste lijn doorontwikkeld.

Verbinding met burgers

De verbinding met de burgers en wijken kreeg bijvoorbeeld vorm door het verblijden met een kerstondersteuning.

IZA en GALA

2022 stond ook in het teken van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het gezond en actief leven (GALA) akkoord en de voorbereidingen van de fusie met Reos per 1 april 2023 (zie ook verder in ons jaarverslag), Zowel de akkoorden als de fusie steunen bij het verder werken aan gezond samen verder leven.

In dit jaarverslag nemen we jullie verder mee in ons beleefde avontuur van 2022. Met dank aan inwoners, professionals, samenwerkpartners, verzekeraars en al die partijen in het veld met wie we ons avontuur mochten beleven!

Wij wensen je veel leesplezier! Lees hier het volledige jaarverslag 2022

Top