actueel

Start uitrol pilot ouderenzorg in Haarlemmermeer na succesvolle pilot

Ilja van Dam, wijkverpleegkundige in pilot ouderenzorg Haarlemmermeer

Twee nieuwe locaties zijn gestart met de uitrol van het project ouderenzorg in Haarlemmermeer. Dit zijn de praktijken Rohling, Smaal en Ouwendijk in Nieuw-Vennep en het Medisch Centrum in Zwanenburg. Na de succesvolle pilot ouderenzorg die Reos in Haarlemmermeer in 2015 afrondde, introduceren deze samenwerkende praktijken nu ook de werkwijze van het Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO). 

In dit maandelijkse overleg bespreken de belangrijkste professionals in zorg en welzijn kwetsbare ouderen met complexe problematiek. De zorg voor ouderen blijkt sterk verbeterd te zijn door de betere samenwerking en afstemming in het GPO. 

In een gestructureerd periodiek overleg zijn tenminste een huisarts, een praktijkondersteuner ouderen, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur betrokken. Zij maken afspraken wie het beste de zorg kan leveren die op dat moment nodig is voor de kwetsbare oudere. Door de betere samenwerking in het GPO blijkt dat zowel de instroom van patiënten als de behandelfase efficiënter verloopt. Dubbeltaken zoals een dubbele screening worden voorkomen. En zorgprofessionals zetten sneller de juiste actie in. Omdat zij preventief ingrijpen, kunnen escalaties en dure ziekenhuisopnames worden voorkomen. Er is ook nauwe samenwerking met een consulent van het Ondersteuningsteam van de gemeenten waardoor indicering van Wmo-voorzieningen sneller verloopt. 

Zorg en Zekerheid en de Gemeente Haarlemmermeer financieren beiden de helft van de uitrol vanhet project ouderenzorg in Haarlemmermeer. Reos begeleidt samen met kaderhuisartsen ouderengeneeskunde Jacobine van der Dussen en Birgitta Cloosterman vier bijeenkomsten voor betrokkenen om een goede introductie van het Gestructureerd Periodiek Overleg mogelijk te maken.

Wilt u meer weten over de uitrol van de pilot ouderenzorg in Haarlemmermeer? Neem contact op met Monica van Papendrecht

Lees de factsheet over uitrol project ouderenzorg in Haarlemmermeer ​

Top