actueel

Stichting Gezond Boskoop: “Een gedragen meerjarenplan brengt ons WSV ‘next level´”

Stichting Gezond Boskoop wil een gedragen meerjarenplan. Een plan dat duidelijk richting geeft aan de toekomst en tegelijkertijd het draagvlak en zichtbaarheid van de stichting vergroot. Om dit traject grondig aan te pakken, zocht Gezond Boskoop  samenwerking met Reos. Marja Lambregts, manager Stichting Gezond Boskoop: “Een gedragen meerjarenplan brengt ons WSV naar een next level.”

Het wijksamenwerkingsverband Stichting Gezond Boskoop bevordert de samenwerking binnen de eerste lijn en tussen de eerste lijn en het sociaal domein.  Naast het ondersteunen van de vijf ketens, diabetes, COPD, HVZ, ouderen en GGZ  inititieert Gezond allerlei andere initiatieven zoals Welzijn op Recept, de gecombineerde leefstijl interventie en positieve gezondheid.  Alles in het WSV is erop gericht dat de zorg voor de inwoner op de juiste plek terecht komt. Het afgelopen jaar werkte het WSV aan een meerjarenplan. In 2022 wordt dit plan afgerond.


Wat is de aanleiding om een beter meerjarenplan te formuleren?

Marja: Als bureau - manager, kwaliteitsmedewerker en management assistente - ervaren we al langere tijd dat onze focus is versnipperd. Bij ieder ‘ballonnetje’ wat binnen het WSV opkomt is de vraag ‘kan Gezond Boskoop hier niet wat mee’? Maar wanneer is het antwoord ‘ja’ en wanneer ‘nee’? We hebben behoefte aan richting voor deze keuzes. Daarnaast blijkt uit de Wijkscan dat het WSV weinig zichtbaar is bij aangesloten praktijken en zorgverleners. En  het WSV moet van ons allemaal worden, in plaats van alleen het bureau. Een goed meerjarenplan voorziet in deze behoeftes. ”


Hoe hebben jullie het aangepakt?

“Op de website van Reos zag ik een mooie praatplaat in de vorm van een infographic. In het midden stonden de doelstellingen, daarboven de thema’s en daaromheen landelijke en regionale ontwikkelingen. Het sprak tot de verbeelding. Dit wil ik ook voor Gezond Boskoop, dacht ik. Ik legde contact met Reos en samen maakten we een plan van aanpak. Tegelijkertijd vormden we in het WSV een gelegenheidswerkgroep Beleid met elf mensen die ook een mooie multidisciplinaire afspiegeling vormen van het WSV.”


Wat hield het traject in?

“In een eerste bijeenkomst formuleerden we samen een omgevingsanalyse en ontwierpen acht persona’s. Deze persona’s komen allemaal bij de huisarts zonder duidelijke medische vraag. Vanuit deze persona’s benoemden we thema’s die de zorg voor deze persona’s invult, namelijk verbinding tussen medisch en sociaal domein; positieve gezondheid; zorg voor kwetsbare groepen en eigen regie & zelfmanagement. In onze volgende beleidsavond formuleerden we op basis van deze thema’s doelstellingen en resultaten.”


Wat maakte het tot een succes?

“De persona’s maken het beleid relevant, persoonlijk en dichtbij. Iedere zorgverlener herkent de persona’s als zijn of haar patiënten. Zonder duidelijke medische vraag kunnen zij hen niet verder helpen, maar met dit meerjarenplan zetten we daarin stappen. Het meerjarenplan verbetert op vier thema’s de zorg en ondersteuning voor deze groepen. Echter was die stap – van patiëntenniveau naar beleidsniveau – wel taai. Het is namelijk ook abstracte materie. Reos’ begeleiding tijdens de derde bijeenkomst met het bestuur hielp ons daarin goed op weg.”


Hoe ontving het wijksamenwerkingsverband dit traject?

“Met Reos halen we externe expertise binnen waardoor het interne draagvlak veel groter is geworden. Iedereen is enthousiast, want we geven samen het beleid vorm. De lead ligt nu niet langer meer bij mij als manager, maar bij de professionals binnen het WSV. Zij moeten uiteindelijk dit beleid gaan uitdragen. Ook de speciale bijeenkomst voor het bestuur en binnenkort nog een laatste bijeenkomst voor de grotere groep over de concrete invulling van de thema’s bieden meerwaarde in het vergroten van die betrokkenheid. Door dit traject op deze manier te doorlopen brengen we ook het bestuur in positie.”


Zijn er nog vragen voor de toekomst?

“Hoewel het traject nog niet is afgelopen, ben ik al meer dan tevreden met de vastgestelde vier thema’s. Voor deze thema’s staat Gezond Boskoop en hierop kunnen wij bevraagd worden. Onze prioriteiten zijn duidelijk en het bestuur draagt dat. Het meerjarenplan vormgegeven als infographic maakt het geheel af, dus daar kijk ik erg naar uit. Deze plaat biedt in één oogopslag onze thema’s en doelstellingen als antwoord op de landelijke en regionale ontwikkelingen. Het traject vervult onze behoeftes betreffende een meerjarenplan dat gedragen wordt door zorgprofessionals, richting geeft aan beleid en zichtbaarheid bij aangesloten praktijken en zorgverleners vergroot. Het brengt simpelweg ons WSV naar een next level.”

Top