actueel

Vereniging Eerstelijnsapotheken Rijnland is een feit!

Kirsten Kouwen-Lubbers, voorzitter Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland

Donderdag 18 februari heeft het voormalig Departement Leiden van de apothekers definitief een doorstart gemaakt. De nieuwe naam van de vereniging is “Vereniging Eerstelijnsapothekers Rijnland”. Daarmee is de vereniging een regionaal aanspreekpunt namens de regionale farmacie. Tot voor kort behartigden apothekers regionale thema’s als ketenzorg, medicatieoverdracht en thuiszorg op persoonlijke titel, waarbij het onduidelijk was wie mandaat had om namens de apothekers te spreken met externe partijen. Monica van Papendrecht, adviseur Reos adviseerde de apothekers bij de oprichting van de vereniging. 

De dertig apothekers die donderdag 18 februari aanwezig waren, keurden de nieuwe statuten van de vereniging goed. De grootste veranderingen zijn die van het lidmaatschap en het stemrecht. Alleen werkzame apothekers in openbare apotheken en politheken kunnen lid zijn. En elke praktijk heeft een stem onafhankelijk hoeveel apothekers werken in de apotheek. Met deze nieuwe vereniging willen de apothekers drie zaken bereiken: 

  • Gemandateerde afvaardiging van collega's in regionale overlegstructuren;
  • Gestructureerde terugkoppeling  over regionale thema's;
  • Een aanspreekpunt namens de regionale farmacie

Om de organisatie ‘licht’ te houden is gekozen voor een klein, driekoppig bestuur dat de eerstkomende tijd bestaat uit Kirsten Kouwen (voorzitter), Roelof Kok (secretaris ) en Thomas Kanis (penningmeester). 

Kirsten Kouwen-Lubbers, voorzitter van de VER, zegt: “Ik ben erg blij dat de apothekers zich verenigd hebben. Ik weet nu zeker dat de vertegenwoordiging van de apothekers in de regio goed geregeld is. Je doet zelf een klein stukje en de rest wordt geborgd door een collega.”

Wilt u meer weten? Neem contact op met Monica van Papendrecht

Top