actueel

Vijf nieuwe netwerken in Midden-Holland

Dertien zorgverlenerspraktijken in Midden-Holland gaan aan de slag om de samenwerking te verbeteren. Multidisciplinaire afspraken worden gemaakt over neurologische aandoeningen, chronische pijn en vermoeidheid, depressie en angststoornissen, obesitas en oncologische revalidatie. De praktijken van de eerstelijnszorgverleners uit Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel willen wijkgerichte netwerken vormen waarin zij de multidisciplinaire samenwerking uitvoeren.

Bernt Hellmann, psycholoog en trekker van het project: “De eerstelijnszorg verandert, zowel qua vraag als aanbod. Ouderen blijven langer thuiswonen. Het aantal mensen met een chronische aandoening stijgt fors. Het verzorgingshuis bestaat niet meer. Mensen met een chronische aandoening worden grotendeels in de eerste lijn behandeld. De huisarts heeft een groter aandeel in de zorg voor mensen met psychische klachten en heeft een POH GGZ in dienst om deze groep te begeleiden”. Aanleiding om gezamenlijk de punten op de i te zetten en betere afspraken te maken over overdracht, verwijzing, rapportage.

De werkgroep Oncologische revalidatie wordt voorgezeten door Willy Velsink, fysiotherapeut: “Met de huisartsen uit Krimpen en verschillende andere zorgprofessionals hebben wij een aantal jaren geleden een netwerk opgezet voor oncologische revalidatie. Wij houden MDO’s waarin gezamenlijke patiënten worden besproken, hebben een voorlichtingsfolder en een expertisekaart ontwikkeld. Deze samenwerking heeft voor mij zijn meerwaarde bewezen, waardoor ik eenzelfde netwerk ook graag in deze regio opzet”.

Vijf werkgroepen buigen zich over de te maken afspraken en borging hiervan in netwerken. Reos adviseurs begeleiden de werkgroepen. VGZ financiert het project vanuit gelden uit de beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling.

Top