actueel

Webinar Oncologiezorgnetwerken als afsluiting van project Netwerkvorming Oncologie

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met de diagnose kanker of hebben deze in het verleden gehad. Velen genezen, maar leven met de gevolgen van de ziekte en behandeling. Netwerken kunnen helpen deze ‘last’ te dragen. Maar wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk precies voor patiënten, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je de netwerken vinden? Tijdens het gratis webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld komen deze en andere vragen aan bod.

Zoals de kwaliteit borgen van oncologiezorgnetwerken, hoe de oncologienetwerken worden bekostigd en op welke manier de netwerken in verbinding staan binnen het zorglandschap. Arie Jongejan spreekt namens het ROS-netwerk over de landelijke dekking en ondersteuning oncologiezorgnetwerken door de ROS’en.

Praktische informatie over het webinar

Het webinar vindt plaats op 20 juni van 16.30 – 18.00 uur. Het is online en gratis. Alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken, en verwijzers; bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen; onderzoekers en beleidsmakers; vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en andere geïnteresseerden zijn welkom. Meld je aan!

Afsluiting Netwerkvorming Oncologie

Het webinar is de afsluiting van het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project heeft IKNL namens de Taskforce Cancer Survivorship Care samen met diverse beroepsgroepen, de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), oncologiezorgnetwerken en Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en) - zoals Reos - gewerkt aan een professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken. 

Vanuit het ROS-netwerk is er dan ook een ROS-netwerk coalitie oncologie zorgnetwerken. Hierin participeren adviseurs van de ROS’en en ook het IKNL. Voorzitter van dit netwerk is Riky de Veth, adviseur bij Robuust en Arie Jongejan, bestuurder Proscoop is vanuit de ROS-directies portefeuillehouder. 

Oncologiezorgnetwerk

Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk met voornamelijk eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over afstemming van zorg. 

Top