actueel

Welzijn op recept ontlast huisarts bij psychosociale klachten

Door de coronacrisis zullen huisartsen de komende tijd veel meer mensen zien met psychosociale klachten. De coronacrisis zorgt voor veel (extra) stress, angst en zorgen. Dat blijkt onder andere uit een onderzoek van het Trimbosinstituut. ‘Welzijn op recept’, dat de afgelopen twee jaar in de hele regio is opgezet met Reos en lokale welzijnsorganisaties als projectleiders, kan hierbij van grote waarde zijn. 
 

Huisartsen kunnen met Welzijn op recept verwijzen naar sociale wijkteams en welzijnscoaches. Op steeds meer plaatsen in de regio kan dat zelfs rechtstreeks via Zorgdomein waarmee huisartsen ook naar medisch specialisten doorverwijzen. In Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem kan dat ook al, in Leiden vanaf 26 mei.

Vertrouwde ingang

Angelique Meskers, is huisarts in Leiden en lid de projectgroep die vanuit het Stedelijk Overleg Welzijn op Recept implementeert.

‘Eenzaamheid, onzekerheid, financiële problemen en rouw hebben grote impact op mensen. Het is fijn dat wij als huisartsen een vertrouwde ingang kunnen zijn voor deze mensen bij deze problemen. Vaak zorgen deze problemen ook voor medische klachten of bestaande klachten verergeren daardoor. 
Als huisarts is het belangrijk dat je niet alleen naar die medische kant kijkt, want dat lost het onderliggende probleem niet op. Wij kunnen niet helpen bij het oplossen van financiële problemen of eenzaamheid verhelpen. Het is waardevol dat we als huisartsen naar een sociaal wijkteam of welzijnscoach kunnen verwijzen met Welzijn op recept.’

Judith Ruijs, projectleider vanuit Reos is in deze coronacrisis extra blij met de stevige basis die de afgelopen twee jaar is gelegd. ‘Daar kunnen huisartsen nu de vruchten van plukken. De regio Leiden staat in Zuid-Holland al aan kop als het om angst- en stemmingsstoornissen gaat (Gezondheidspeiling, kerncijfers GGD Hollands Midden). De coronacrisis raakt een veel grotere groep mensen. Welzijn op recept kan huisartsen ontlasten en mensen sneller op het spoor zetten naar hulp bij de oorzaak van hun problemen.’

Positieve gezondheid

Ook de ontwikkelde aanpak van Positieve gezondheid in de regio sluit goed aan bij deze toename van psychosociale problemen. Bij Positieve gezondheid ligt het accent niet op ziekte maar op gezondheid en welzijn in veel bredere zin. Huisartsen, praktijkondersteuners, welzijnscoaches en praktijkverpleegkundigen voeren daarbij onder andere een ander type gesprek. Daarbij kijken ze niet alleen de naar de medische problemen of beperkingen waarmee mensen komen, maar brengen ze breder in kaart wat mensen belangrijk vinden, hun veerkracht en wat hebben ze nodig en kunnen ze zelf doen om welzijn en geluk te vergroten. 

Meer weten?

Meer weten over Welzijn op recept of Positieve gezondheid? Neem dan contact op met Judith Ruijs (Welzijn op recept) 06-18425544 of Eva van Steenbergen (Positieve gezondheid) 06-18425567.

Top