actueel

Welzijn op Recept: verwijzen naar welzijn nu ook in Zoeterwoude en Leiden Noord

Na Leiden Mors, Stevenshof, Noordwijk, Warmond, Hoofddorp, starten nu ook de gemeente Zoeterwoude en de wijk Leiden Noord met Welzijn op Recept om mensen met psychosociale klachten verder te helpen. Reos adviseur, Eva van Steenbergen adviseerde de gemeente Zoeterwoude bij de opstart van het project en het programma van de startbijeenkomst. In Leiden Noord organiseerde zij samen met hen de startbijeenkomst en adviseerde zij de projectgroep bij het maken van afspraken tussen de huisartsenpraktijk en het sociale wijkteam.

 

Actief aan de slag met Welzijn op Recept
Carla van Loon, projectleider en beleidsmedewerker van de gemeente Zoeterwoude is tevreden over de startbijeenkomst. “Met deze start van Welzijn op Recept geven wij onder andere huisartsen een extra verwijsmogelijkheid en nog belangrijker; inwoners kunnen weer meedoen in de maatschappij en krijgen weer plezier in activiteiten.” De aanwezige huisartsen, praktijkondersteuners of praktijkverpleegkundigen (POH’s), het sociale wijkteam en vrijwilligers uit Leiden vonden het waardevol om andere partijen betrokken bij zorg en welzijn te ontmoeten. De huisartsen en POH’s gaan actief Welzijn op Recept bespreken met de patiënt tijdens consulten en leggen foldermateriaal van Welzijn op Recept in de spreekkamer. Huisarts en projectgroeplid Jeannette Lindenhovius; “We zijn klaar voor de start, we hadden al even proefgedraaid en nu gaan we ervoor!”

Succesvolle samenwerking zorg, welzijn en gemeente
Welzijn op Recept is voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente. In meerdere wijken in Leiden en in diverse andere gemeenten, zoals Noordwijk, Warmond, Hoofddorp, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude verwijzen huisartsen mensen door naar de welzijnscoach, die samen met hen zoekt naar een zinvolle invulling van hun dagelijkse leven om hen te helpen hun eigen kracht weer te hervinden. Reos adviseert zorg, welzijn en gemeenten die Welzijn op Recept willen starten. Het resultaat is een koppeling van zorg met het sociale domein in diverse gemeenten.

Welzijn op Recept stimuleert participatie
De methode Welzijn op Recept werkt als volgt: een groot deel van de mensen die regelmatig bij de huisarts komt, kampt met psychosociale klachten. Bijvoorbeeld eenzaamheid, verveling of somberheid. Deze problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten. Als er geen medische of psychologische behandeling nodig is maar de klachten wel aanhouden helpt Welzijn op Recept. Deze preventieve aanpak is gericht op participatie; het stimuleren van mensen om weer sociaal actief te worden. 

Succesvolle bemiddeling
Huisarts en projectgroeplid Jeannette Lindenhovius heeft tijdens een proef met Welzijn op Recept een vrouw van 80+ met somberheid en onduidelijke lichamelijke klachten verwezen naar een welzijnscoach. Welzijnscoach Anja van Denzen bracht vervolgens een huisbezoek en ontdekte dat ook de dochter van de oudere vrouw (tevens mantelzorger) zich zorgen maakte. Na twee motiverende en onderzoekende gesprekken is deze vrouw samen met Anja van Denzen naar een bloemschikcursus gegaan bij buurthuis De Kooi. De hartelijke ontvangst aldaar maakt dat deze vrouw de volgende keer weer gaat bloemschikken en dat zij open staat voor meer sociale activiteiten. Ook haar dochter voelt zich ontlast en is blij met dit welzijnsrecept. 

Verwijzing naar welzijnscoach
In Leiden Noord bespreekt de huisarts, POH GGZ of POH Somatiek met de patiënt de mogelijkheid van verwijzing naar een consult met de welzijnscoach. In Zoeterwoude kan elke zorgverlener verwijzen. Als de patiënt interesse heeft neemt de zorgverlener contact op met de welzijnscoach in die gemeente/wijk. De welzijnscoach heeft een soort makelaarsfunctie. Hij of zij belt de patiënt en nodigt hem of haar uit voor een gesprek of gaat op huisbezoek. In gesprek met de welzijnscoach kijkt de persoon welke activiteit het beste bij hem aansluit. Dit kunnen verschillende activiteiten zijn, zoals; Samen dingen doen, Bewegen met plezier, Handje helpen, Leren en ontdekken of Bewust leven. Vervolgens geeft de welzijnscoach de verwijzer een terugkoppeling of de persoon een welzijnsactiviteit aangaat. 

Mensen voelen zich gezonder en hebben toekomstperspectief
Uit onderzoek in Nieuwegein, waar de methode is geïntroduceerd, blijkt dat mensen zich na tussenkomst van Welzijn op Recept zich gezonder voelen, meer zelfvertrouwen hebben, zichzelf beter kunnen redden en meer toekomstperspectief hebben (N=204)

Succesvolle verwijzingen Noordwijk
In Noordwijk zijn inmiddels 40 verwijzingen binnen gekomen van 21 verschillende verwijzers, 
27 keer heeft dit geleid tot een concrete activiteit of ander vervolg. Dit geeft aan dat de betrokkenheid en enthousiasme vanuit verwijzers in Noordwijk groot is. 

Lees ook het interview met toenmalige welzijnscoach Neline van Toor over Welzijn op Recept in Noordwijk die Reos in mei publiceerde. Inmiddels heeft Nikki van der Ven haar rol overgenomen.
 
Zorg en Zekerheid financierde het project vanuit gelden uit de beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling.

Top