actueel

Wijkgericht werken: ‘bottum up’ aanpak werkt

In Amstelland voeren thuiszorginstanties, huisartsen, praktijkondersteuners en ouderenadviseurs met elkaar overleg om kwetsbare ouderen beter te ondersteunen. Nu steeds meer ouderen met complexe multi-problematiek thuis blijven wonen, is het essentieel dat zorgprofessionals in elke wijk goed met elkaar samenwerken. 

Monica van Papendrecht adviseert de Alliantie, een platform op het thema ouderenzorg. Zij is lid van het organiserend team voor de bijeenkomsten van Wijkgericht werken Amstelland.

Niet de beleidsmakers of bestuurders van de organisaties leggen een blauwdruk op, de werkvloer bedenkt zelf een geschikte aanpak. Monica van Papendrecht, adviseur Reos: “We merken dat deze bottum-up aanpak werkt. Medewerkers zijn enthousiast, er is draagvlak en belangrijker nog; zij bedenken iets waar zij echt mee kunnen werken in hun wijk.”
 
Na de vierde bijeenkomst begin december zijn medewerkers in bijna alle wijken gestart met overleg over oudere patiënten over de grenzen van de organisaties heen. Dat doen zij per wijk. In dit overleg wordt een oudere patiënt, na zijn toestemming, besproken. De verschillende perspectieven samen leveren een completer beeld op van de patiënt. Daarna bespreken zij de aanpak en verdelen  de taken onder de professionals. Ook brengen zij elkaars adresgegevens in kaart zodat zij elkaar snel kunnen bereiken (sociale kaart). 
 
Jacobine van der Dussen, kaderhuisarts ouderengeneeskunde is adviserend betrokken bij dit initiatief. “Je merkt dat er vertrouwen ontstaat en dat professionals het waardevol vinden om te sparren. Ik heb de wens dat bestuurders de medewerkers de ruimte blijven geven om deze aanpak voort te zetten.” Praktijkondersteuner Christel van Moerkerk is tevreden: “Kijk eens naar het verschil. In het begin zat iedereen wat onwennig bij elkaar. Nu hebben we het over het inrichten van werkprocessen. Goed opgezet in korte tijd.”
 
Bij het initiatief Wijkgericht werken Amstelland zijn medewerkers betrokken van onder andere:
Amstelring, Stichting Brentano Amstelveen, GGZ InGeest, Huisartsen coöperatie Amstelland, Vita Welzijn en Advies, Ziekenhuis Amstelland, Zorgcentrum Aalsmeer, Zonnehuisgroep Amstelland.
 
De inzet van Monica van Papendrecht wordt deels uit gelden van de NZa-beleidsregel CU 7087 betaald door Zorg en Zekerheid en deels door de Alliantie.

Top