actueel

Zeven succesfactoren voor zelfmanagement

Wat zijn de succesfactoren om mensen met een chronische aandoening meer zelf te laten doen aan hun gezondheidssituatie? De afzonderlijke ROS’en, waar Reos deel van uitmaakt, bundelden hun krachten en bekeken de succesfactoren voor zelfmanagement. 

 

Deze kennis gerelateerd aan onderzoek van NIVEL over de invoering van zelfmanagement levert zeven succesfactoren op. Bent u een bestuurder of professional en bent u bezig met de invoering van zelfmanagement? Of gaat u ermee aan de slag? Dan herkent u zich vast in onderstaande succesfactoren of kunt u deze gebruiken ter inspiratie:

1.    Benut je inhoudelijke drive
Enthousiaste projectleiders, die geloven in de opbrengsten en meerwaarde van zelfmanagement maken verschil. De drive om met zelfmanagement aan de slag te gaan komt vanuit de inhoud en is niet financieel gedreven. Vanuit hun overtuiging dan het anders moet én kan slagen zij er in anderen mee te krijgen.

2.    Werk de winst van zelfmanagement uit
Persoonlijke drive van innovatoren is mooi, maar om zelfmanagement grootschalig te implementeren is meer nodig. Het vraagt om een cultuurverandering en een integrale benadering op de niveaus innovatie, professional, mens met een aandoening, de zorgorganisatie en het zorgsysteem.

3.    Maak de urgentie persoonlijk
De noodzaak en urgentie moet in de organisatie zelf gevoeld worden om te veranderen. Een van buitenaf of bovenaf opgelegde verandering als ‘zelfmanagement moet in de chronische zorg geïntegreerd worden’ zal niet leiden tot gedragsverandering.

4.    Zoek aansluiting bij de organisatiedoelen
Vanuit de zorgorganisatie moet een gestructureerde aanpak ontwikkeld worden vanuit het organisatiedoel en een doorleefde visie.

5.    Maak zelfmanagement concreet
Door zelfmanagement concreet te maken voor de professional en mensen met een aandoening gaat de abstracte term leven. In onderstaand e-book uitgegeven door het ROS-netwerk staan voorbeelden van hoe organisaties uit het hele land concreet aan de slag zijn gegaan met zelfmanagement als onderdeel van een Triple Aim aanpak. 

Download ebook Zelfmanagement (PDF)

Reos biedt Leertrajecten Zelfmanagement
Drie multidisciplinair werkende samenwerkingsverbanden in de zorg volgden een Leertraject Zelfmanagement begeleid door Reos adviseurs Ellen Binnema, Eva van Steenbergen en John Hoenen. Het leertraject bestaat uit een scholing, het opstellen van een plan van aanpak en evaluatiebijeenkomsten. Reos begeleidt deze stappen en helpt de teams met haar expertise  om een goed samenspel tussen visie, doelen en activiteiten te realiseren. Ook bij het invoeren van zelfmanagement in de dagelijkse praktijk begeleidt Reos. 

Zorggroepen kunnen vanaf eind 2015 gebruik maken van Scan & Plan van de het samenwerkingsverband Zelfzorg Ondersteund, samenwerkingspartner van het ROS-netwerk waar Reos onderdeel van is. De Scan & Plan bestaat uit enkele bijeenkomsten; daarin kunnen zorggroepen snel nagaan wat zij al gerealiseerd hebben op zelfmanagementgebied en wat er nodig is om samen de volgende stap te zetten. Als voor de uitvoering van de vervolgplannen extra middelen nodig zijn kan een beroep gedaan worden op gelden die zorgverzekeraars hebben samengebracht. 

Heeft u een vraag over hoe Reos u kan helpen met zelfmanagement? Neem contact op met John Hoenen of Ellen Binnema.

Lees ook het interview met fysiotherapeute Ingeborg Geerling over het ondersteunen bij zelfmanagement.

Samenwerkingsverband De Florijn volgt momenteel een Leertraject Zelfmanagement bij Reos. Lees het interview met praktijkverpleegkundige Elly Winkler en huisarts Frank Zuure.

Top