actueel

Bewoners en professionals samen aan de slag in de wijk Stevenshof

Bewoners en organisaties samen aan de slag voor een sociale en gezonde wijk. Dat is het programma Stevenshof Vitaal! in een notendop. De initiatiefnemers – de wijkvereniging, zorg- en welzijnsorganisaties, Zorg en Zekerheid en de gemeente Leiden – hebben met elkaar afgesproken dat ze zich de komende drie jaar met een speciaal programma intensief inzetten voor een gezonder, vitaler en socialer Stevenshof. Het is de bedoeling om in de wijk een serieuze beweging op gang te brengen die ook na afloop van deze periode wordt voortgezet door de bewoners en organisaties. Bewoners en professionals willen dat het programma aansluit op thema's zoals gezond(ere) voeding, meer bewegen, meedoen in de wijk en voor elkaar zorgen. Met als doel een leefomgeving te realiseren waarin iedereen – van jong tot oud –  prettig kan wonen, werken en verblijven.

Waarom is Stevenshof Vitaal gestart? 
De gemiddelde leeftijd van bewoners in de Stevenshof stijgt; de bewoners die in de jaren ‘80 in de toenmalige nieuwbouwwijk zijn komen wonen, worden nu gezamenlijk oud. Hierdoor krijgen meer inwoners te maken met chronische ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Ook thema’s zoals eenzaamheid en mantelzorg spelen een grotere rol. Het is belangrijk om op deze ontwikkelingen in te spelen. Tegelijkertijd maken signalen vanuit scholen, jeugdwerk en bewoners duidelijk dat er ook voldoende aandacht moet blijven voor de jeugd in de Stevenshof. Vitaal oud worden begint tenslotte bij een gezonde start. Zo zijn er signalen van zorgen over leefstijl en de sociale omgangsvormen in de wijk die binnen het programma nader verkend worden.
 
Wat gaat er gebeuren? 
Als start is er een wijkgezondheidsprofiel opgesteld, mede op basis van onderzoek van de GGD. Maar er is vooral gesproken met en geluisterd naar de bewoners zelf. Wat vinden zij belangrijk en welke mogelijkheden zien zij voor een socialere en gezondere wijk? 

In interviews en tijdens bijeenkomsten zijn bewoners en professionals met elkaar in gesprek gegaan over diverse thema's die in de wijk spelen. De uitkomsten van de gesprekken worden nu gebruikt om keuzes te maken voor concrete interventies in de wijk. Deze zijn bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van chronische ziektes zoals hartproblemen of het voorkomen van sociale problemen zoals eenzaamheid. De acties worden vervolgens door door bewoners en professionals in de Stevenshof samen in gang gezet en uitgevoerd.

Wie zijn de initiatiefnemenrs van Stevenshof Vitaal?
Stevenshof Vitaal! is een initiatief van: de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid, GGD Hollands Midden, Sociaal wijkteam, Libertas Leiden, Stichting Radius Leiden, Stichting Rijncoepel, Gezondheidscentrum Stevenshof, PHEG, LUMC, NELL, Hogeschool Leiden, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof en Reos. Inmiddels hebben zich nog meer partijen bij het programma aangesloten: Zorgbelang Inclusief, Activite, Thuis op straat, Centrum voor Jeugd en Gezin, iDOE Leiden, EVA-mantelzorgondersteuning, Vitality Club, Organ Balance en Fietsmaatjes.

Vragen over het programma?
Met vragen over Stevenshof Vitaal kunt u terecht bij Hanneke Zandbergen van Reos. Zij voert het programmamanagement. 

Neem contact op met Hanneke Zandbergen

 

Inspiratiebijeenkomst Stevenshof Vitaal!
Op 18 maart werd in het Huis van de Buurt een Inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor   wijkbewoners en mensen die in de Stevenshof werkzaam zijn, bijvoorbeeld als huisarts, welzijnswerker of winkelier. Een grote groep bij de wijk betrokken bewoners en professionals ging hier met elkaar in gesprek over leven in de Stevenshof. Zij bogen zich over allerlei vraagstukken en kwamen tot de volgende belangrijkste thema's voor bewoners (van jong tot oud) om prettig in de wijk te kunnen wonen: 
 
- Leefstijl (w.o. gezond eten en bewegen)
- Samen doen (w.o. eenzaamheid, mantelzorg, sociale contacten en vriendschap)

Daarnaast vinden bewoners en professionals het belangrijk dat er toegankelijke informatie wordt gegeven over activiteiten en voorzieningen in de wijk en dat er voldoende fysieke ontmoetingsplekken zijn.

Tijdens de volgende Inspiratiesessie op 20 juni worden (de prioriteiten van) de subthema’s getoetst bij de bewoners en professionals, wordt besproken wat er al is in de wijk dat mogelijk beter benut kan worden (zoals mooie bewonersinitiatieven) of wat aanvullend nodig is. Aan de hand daarvan worden concrete acties benoemd waar de bewoners en professionals in de wijk mee aan de slag gaan.

Top