actueel

Citizen Science Project Emovere- Fysieke Kick Off met consortium partners

Op zaterdag 9 Sep 2022 vond op het LUMC Campus Den Haag een fysieke kick off plaats op uitnodiging van Stichting Emovere. De reden aanzet van onderzoek naar SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Het doel een nieuwe weg van herstel door ervaringsdeskundigen en professionals.

 

SOLK

SOLK een belangrijk onderdeel van alle patiëntencontacten. Volgens onderzoek gaat ca. 40% van alle consulten in de eerste en tweede lijn over SOLK. De kosten zijn tot twee keer zo hoog als bij verklaarde aandoeningen en de kwaliteit van leven tot twee keer zo laag.

Verklaarbaar en oplosbaar

Wanneer vanuit een andere visie naar mensen met SOLK wordt gekeken, zijn deze medisch onverklaarde lichamelijke klachten wel verklaarbaar, en veelal ook oplosbaar. Mensen worden vaak écht beter.

De kern van deze visie is dat onbewuste, verdrongen emoties de belangrijkste oorzaak zijn van het ontstaan en in stand houden van medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Deze verdrongen emoties bewust maken, voelen en verwerken leidt tot herstel.

Recente inzichten

Dit gedachtegoed is gebaseerd op recente inzichten uit (neuro)wetenschappelijk onderzoek, veelal uit Amerika, kennis en ervaring van artsen en (zorg)professionals, en op talloze succesvolle herstelverhalen van ex-patiënten.

Lijn1 is partner in dit Citizen Science project

Stichting Emovere

Stichting Emovere is opgericht door ervaringsdeskundigen en professionals. Zij heeft tot doel een brede dialoog op gang te brengen en maatschappelijk draagvlak te creëren om dit nieuwe gedachtegoed te integreren in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij.

Top