actueel

Een oplossing voor onbegrepen (pijn)klachten is vaker mogelijk dan gedacht…

Als je anders kijkt... Herstelde patiënten geven aan dat een bredere aanpak van langdurige onbegrepen (pijn)klachten mensen kan helpen hiervan te herstellen, in plaats van te moeten ‘leren leven met’. Het gaat om een brede visie op ziekte en (positieve) gezondheid, waarin lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, met specifieke aandacht voor de impact van mogelijk (onbewust) onderliggende emoties op het ontstaan en in stand houden van dit soort klachten.

Onderzoeksproject

De komende twee jaar zal een consortium van 9 partijen, bestaande uit Lijn1, LUMC, iPH, Stichting Emovere, Menzis, CZ, Therapieland en twee huisartspraktijken een onderzoeksproject gaan uitvoeren in 3 wijken in Den Haag, in co-creatie met (ex)patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten zonder medische oorzaak (SOLK/ALK). Dit samenwerkingsproject is goedgekeurd door ZonMw en medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Wijkgerichte bewustwordingsactiviteiten 

Centraal in dit project staan de ontwikkeling van wijkgerichte bewustwordingsactiviteiten, een bijscholing voor (zorg)professionals, een eHealth programma en een groepsinterventie met individuele elementen. Dit met als doel burgers en professionals meer (handelings)perspectief te bieden voor herstel en preventie van onbegrepen lichamelijke klachten.

Meer informatie 

Voor meer informatie over dit gedachtegoed, gebaseerd op (neuro)wetenschappelijk onderzoek, klinische praktijkervaring van artsen/therapeuten en talloze succesvolle ervaringsverhalen, zie www.stichtingemovere.nl en www.depijnvoorbij.nl.

Interesse om mee te doen?

Heb je interesse om mee te doen in dit project, bijvoorbeeld als huisarts, zorgprofessional of vanuit sociaal domein? Of ben je behandelaar in Den Haag die open staat voor of werkt volgens het gedachtegoed van Stichting Emovere? Mail dan naar marjonoomens@stichtingemovere.nl

Top