actueel

Focusgroep Actieonderzoek Scheveningen Noord

Dinsdag 28 juni 2022 konden we dan eindelijk tijdens een focusgroep in gesprek over de uitkomsten van de interviews. 100 wijkbewoners zijn op diverse manieren betrokken geweest bij deze fase van het actieonderzoek.

 

 

Gezond & Vitaal Oud(er) worden

Zij hebben elkaar bevraagd over Gezond & Vitaal Oud(er) worden of hebben deelgenomen aan groepsgesprekken. Ook zijn interviews gehouden met professionals uit zorg en welzijn, geloofsgemeenschappen, de bibliotheek en ondernemers.

Tijdens de focusgroep kwamen alle bevindingen samen. Klik hier voor het uitgebereide verslag.

ROS Netwerk Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid staat bij de ROS’en hoog op de agenda. Om samen te werken en te bouwen aan onze gedeelde visie, organiseerde het ROS Netwerk Positieve Gezondheid maandag 4 juli jl. een digitale coalitiebijeenkomst over Positieve Gezondheid. Lijn1 deelde hierbij als mooi voorbeeld het actieonderzoek Gezond & Vitaal Oud(er) worden op Scheveningen Noord (zie verslag hierboven). Lees hier de 10 praktische voorbeelden vanuit het ROS-netwerk om Positieve Gezondheid te stimuleren in de regio. 

Top