actueel

Samen naar het gezondheidscentrum van de toekomst

Hoe ziet de toekomstige huisvesting voor eerstelijnszorg- en welzijnsvoorzieningen in Den Haag eruit? Het is een zeer actuele vraag in de stad. Natuurlijk voor wijken die op de schop gaan en waar nieuwe huisvesting nodig is. Maar ook in bestaande wijken is door intensievere samenwerking een ander soort gebouw nodig. Er is veel mogelijk! We lieten ons inspireren door twee mooie voorbeelden.

Reos creëert in eerste instantie bewustwording van deze vraag en betrekt de partijen die hier een stem in (zouden moeten) hebben. Ook dragen wij eraan bij om samen met deze betrokkenen de best passende vorm voor deze huisvesting te creëren. Laagdrempelig en op de juiste plek. Zo willen wij er met elkaar voor zorgen dat we toegankelijkheid en continuïteit van zorg kunnen borgen.

Eind vorig jaar gingen we met tientallen Haagse professionals uit zorg en welzijn, beleidsmakers, bewoners en corporatiemedewerkers op inspiratietour om hen te laten kennis maken met vernieuwende concepten. We bezochten het Dufayhuis in Amsterdam en de Roef in Harderwijk.

Beide initiatieven kwamen tot stand vanuit een intensieve samenwerking tussen professionals uit zorg en welzijn, bewoners en beleid, waarbij een gezamenlijk gedragen missie en visie van groot belang waren. Deze twee voorbeelden lieten zich inspireren door het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Gelijkwaardige samenwerking

We hoorden van de initiatiefnemers van de bezochte locaties hoe zij na intensieve, en transformerende trajecten, tot hun mooie en toekomstbestendige resultaat zijn gekomen. “Essentieel is dat de gemeente, bewoners en professionals uit zorg en welzijn op een gelijkwaardige manier hebben samengewerkt”, vertelt huisarts Meike Hylkema van het Dufayhuis. “Allemaal afzonderlijk had niemand hier terecht gekomen, maar samen hebben we dit kunnen realiseren.”

En zo stelt zij: “Transformeren is echt iets anders dan innoveren. Het vraagt om loslaten van het oude en creëren van het nieuwe.” Bewoner en voorzitter van bewonersorganisatie Vondeldorp Tjeerd Hulsman voegt toe: “Doordat ik het gevoel heb dat professionals ons als bewoners als een gelijkwaardige partij zien, hebben we echt vertrouwen in elkaar gekregen. Zo kun je de energie uit de buurt halen en inzetten, en faciliteren wij elkaar om energie te hebben in dit gebouw.”

Breed en multifunctioneel

Ook bij de Roef is juist die samenwerking, gedragen door Positieve Gezondheid, de kracht van het initiatief. Sabine Megens-de Meza van WIJKKR8CHT begeleidde dit proces. “De delegatie uit Den Haag wil ik meegeven om het niet te benaderen als een gezondheidscentrum, maar veel breder en multifunctioneler, als een plek waar mensen laagdrempelig binnen kunnen lopen. En kopieer niet wat we hier hebben gedaan, het is locatieafhankelijk wat er nodig is. Zorg daarom voor een goed gedachtegoed én commitment van zowel wijkbewoners als professionals.”

Bekijk de video van de inspiratietour

Komende periode volgt een bijeenkomst om met elkaar op dit onderwerp door te gaan. Wil je daar meer over weten? Neem contact op met Kim Herders of Patricia Scheepers.

Kon je niet bij de inspiratietour zijn, of wil je de tour nog eens terugkijken? Bekijk dan de video van ons bezoek.


Top