actueel

Gemeentepolis voor minima

Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de gemeentepolis. Zorgverzekeraars en gemeenten werken sinds 1997 samen en zetten de gemeentepolis in om mensen in een kwetsbare positie laagdrempelig toegang te bieden tot zorg en ondersteuning. Inmiddels gebruikt 98% van de gemeenten dit instrument.

De gemeentepolis is ontstaan uit het gemeentelijke armoedebeleid (bijzondere bijstand voor medische kosten), maar heeft zich ontwikkeld tot een instrument dat het bredere sociale domein ondersteunt. Zo zetten de meeste gemeenten de gemeentepolis ook in om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor hun meerkosten voor zorg. Daarnaast vervult de gemeentepolis een steeds grotere rol bij het voorkomen en tegengaan van schulden. 

Het kan voorkomen dat een verzekerde meer betaalt voor een gemeentepolis dan alleen voor een basisverzekering. Dat komt doordat de verzekering van de gemeente over het algemeen altijd uit een basisverzekering inclusief een aanvullende verzekering bestaat met extra dekking voor bijvoorbeeld kosten voor brillen, tandarts of fysiotherapie. 

Zowel Zorg en Zekerheid als VGZ  bieden een gemeentepolis aan.  

Zorg en Zekerheid heeft samen met GGD en gemeenten ‘Lekker in je Lijf’ ontwikkeld; een leefstijlprogramma speciaal voor minima. Dit programma is beschikbaar in meerdere gemeentepolissen. 

VGZ geeft aan dat binnen de afspraken over de gemeentepolis met gemeenten ruimte is voor een budgetafspraak waarmee per gemeente concrete projecten ingezet worden rondom preventie.

Mensen met een laag inkomen kunnen verwezen worden naar de site gezondverzekerd.nl.  Hier staan veel gestelde vragen over de gemeentepolis. 

Top