actueel

GEZOND SAMEN LEVEN IN LEIDSCHENDAM-ZUID

Een positief gezond(er) Leidschendam-Zuid voor en door de mensen die wonen en werken in de wijk. Dit hopen wijkbewoners, Gemeente Leidschendam-Voorburg en wijkpartners samen voor elkaar te krijgen. Want Leidschendam-Zuid is een mooie wijk maar wel een wijk waar mensen zich de laatste jaren minder gezond voelen.

 

Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid gaat verder dan alleen (lichamelijke en geestelijke) gezondheid. Dat gaat ook over de omgeving waarin je woont, het contact met elkaar en over de mogelijkheden die je met elkaar wilt en kunt ondernemen om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten. We kijken vanuit een brede blik naar gezondheid en samenleven, ook wel Positieve Gezondheid genoemd. Hierbij verleggen we de focus van ziekte en wat niet meer kan, naar focus op gezondheid, wat nog wél kan, kansen en mogelijkheden. Van mensen en van de wijk: Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid dus! Kijk voor meer informatie over Positieve Gezondheid op https://www.iph.nl/.

Met het actieonderzoek ‘Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid’ gaan we ideeën verzamelen & verbeteracties uitproberen hoe wijkbewoners samen met professionals kunnen werken aan een gezond en vitaal Leidschendam-Zuid. Alle informatie en ideeën uit de gesprekken met de wijkbewoners en partners brengen we weer bij elkaar en bepalen zo de vervolgacties. Het doel is om een blijvende samenwerking tussen wijkbewoners en wijkpartners te realiseren.

Reos is betrokken bij de opzet en de begeleiding van het actieonderzoek. Meer informatie? Neem contact op met Daphne Metaal dmetaal@reos.nl 

Top