actueel

GEZOND SAMEN LEVEN IN LEIDSCHENDAM-ZUID

Een positief gezond(er) Leidschendam-Zuid voor en door de mensen die wonen en werken in de wijk. Dit hopen wijkbewoners, Gemeente Leidschendam-Voorburg en wijkpartners samen voor elkaar te krijgen. Want Leidschendam-Zuid is een mooie wijk maar wel een wijk waar mensen zich de laatste jaren minder gezond voelen.


Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid gaat verder dan alleen (lichamelijke en geestelijke) gezondheid. Dat gaat ook over de omgeving waarin je woont, het contact met elkaar en over de mogelijkheden die je met elkaar wilt en kunt ondernemen om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten. We kijken vanuit een brede blik naar gezondheid en samenleven, ook wel Positieve Gezondheid genoemd. Hierbij verleggen we de focus van ziekte en wat niet meer kan, naar focus op gezondheid, wat nog wél kan, kansen en mogelijkheden. Van mensen en van de wijk: Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid dus! Kijk voor meer informatie over Positieve Gezondheid op https://www.iph.nl/.

U woont of werkt in Leidschendam-Zuid en u weet als geen ander hoe het is om in deze wijk te wonen en/of te werken. U heeft hier ongetwijfeld gedachten en ideeën over. Welke uitdagingen zijn er in de wijk en welke verbeteracties zijn mogelijk?

Met het actieonderzoek ‘Gezond Samen Leven in Leidschendam-Zuid’ gaan we ideeën verzamelen & verbeteracties uitproberen hoe wijkbewoners samen met professionals kunnen werken aan een gezond en vitaal Leidschendam-Zuid. Alle informatie en ideeën uit de gesprekken met de wijkbewoners en partners brengen we weer bij elkaar en bepalen zo de vervolgacties. Het doel is om een blijvende samenwerking tussen wijkbewoners en wijkpartners te realiseren.

Wilt u alvast meepraten over thema “Positieve gezondheid van, voor en door de wijk”? Kom dan op 23 september 2023 tijdens Burendag naar Ons Tolhuis (De Horre 1). U kunt dan tussen 11:00u-15:00 uur in gesprek met wijkpartners Ons Tolhuis, Gemeente Leidschendam-Voorburg, GGD Haaglanden, Woej, Vidomes, WoonInvest, SenW en wijkbewoners.

Wilt u meepraten of een actieve rol spelen in het actieonderzoek? Mail dan naar Daphne Metaal of Patricia Scheepers, adviseurs bij Reos en betrokken bij de begeleiding en uitvoering: dmetaal@reos.nl / pscheepers@reos.nl

Top