actueel

Gezonde zorg, Gezonde regio start fase 2 met nieuwe partner Zorggroep Katwijk

Het succesvolle programma Gezonde zorg, Gezonde regio voor kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg start een fase 2. Zorggroep Katwijk sluit aan als partner. Gezonde zorg, Gezonde regio focust op het implementeren en verder ontwikkelen van de al toegepaste kennistechnologie. Reos adviseur Hanneke Zandbergen is programmamanager.

Hoe kan in de toekomst goede zorg gegeven kan worden aan steeds meer ouderen met chronische aandoeningen, en daarmee de hogere zorgkosten? De oplossing volgens proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio: zorg persoonsgericht en proactief aanbieden. Het gebruik van kennistechnologie helpt daarbij. 

Multidisciplinaire data
Er wordt gebruik gemaakt van multidisciplinaire big data uit diverse zorgorganisaties. Hierdoor kan proactief worden ingespeeld op patiënten die mogelijk te maken krijgen met een chronische aandoening. Betrokken huisarts Hans van Selm : “The proof of concept werkt. In de vervolgpilots moeten we extra aandacht hebben voor de implementatie." De aandacht gaat hier naar uit de komende tijd. 

Zorggroep Katwijk
Naast Alphen op één Lijn, Rijncoepel, SCAL Medische Diagnostiek, Zorg en Zekerheid en Zorgbelang inclusief doet in fase 2 nu ook Zorggroep Katwijk mee. Jet Hueting, voorzitter zorggroep Katwijk: “Zorggroep Katwijk wil niet alleen meedoen aan, maar vooral ook meedenken over zinnige uitkomstmaten voor een betaalbare, toekomstbestendige eerstelijnszorg van hoge kwaliteit. Daarvoor lijkt Gezonde zorg, Gezonde regio een uitstekend instrument.”

Juiste zorg op juiste plek met kennistechnologie
De andere partners benadrukken de ingezette verbetering van de gezondheidszorg en zien de kennistechnologie als een goed middel om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. 

Hans van Selm, bestuurder Alphen op één Lijn: “We hebben bewezen dat de techniek toepasbaar is in de zorgpraktijk; nu vol inzetten op het verbreden van deze nuttige toepassing om te komen tot de doelstelling van “triple aim+2.”

Inge de Weerdt, bestuurder Rijncoepel: “Het is een mooie uitdaging om samen met regionale partners een uitwerking te geven aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Waarbij we zorgverlener en patiënt optimaal proberen te ondersteunen om zorg op maat te leveren.”

Gerard de Ruijter, directeur SCAL Medische Diagnostiek: “Wij vinden dat goede diagnostiek leidt tot gezonde keuzes in de zorg.”

Jan Kroes, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid: “Gezonde Zorg Gezonde Regio zal na de succesvolle pilots in de eerste fase, de komende jaren blijven inzetten op de ingezette verbetering van de gezondheidszorg. Zorg en Zekerheid ziet de ontwikkelde data infrastructuur als een kansrijke en belangrijke voorwaarde voor deze verbetering en de route richting triple aim en populatiemanagement. Wij blijven daarom actief betrokken bij de interventies.”

Eric Verkaar, directeur Zorgbelang inclusief: “Techniek dient de mens: door goede analyses te maken van gezondheidsgegevens die al bekend zijn, kunnen we de zorg beter en veel meer op maat maken. Slimme datatechnieken zijn goed voor de kwaliteit van zorg voor mensen en ook goed voor de beheersing van de kosten. Door deze techniek komt de patiënt nog meer centraal te staan.”

Meer informatie over Gezonde zorg, Gezonde regio .

Rol van Reos
Strategisch adviseur Hanneke Zandbergen over de rol van Reos bij deze innovatie in de zorg: 'Wij faciliteren de betrokkenen in het programma om hun doelen voor elkaar te krijgen. Reos adviseert partijen in de zorg bij het slimmer organiseren van de door hen gezamenlijk geboden zorg. Een gedeeld doel, prettige samenwerking en een resultaat gerichte aanpak zijn daarin belangrijke elementen. De beoogde resultaten: toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg. We geven advies en treden op als proces en/of projectbegeleider.

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Wilt u ook werk maken van slimmer georganiseerde zorg voor mensen met een chronische aandoening? En wilt u weten wat Reos voor u kan betekenen?

Neem contact op met Hanneke Zandbergen
 

Top