actueel

Hanneke vindt een mooie uitdaging bij Welzijn Noordwijk

Na ruim 15 jaar neemt strategisch adviseur en programmamanager Hanneke Zandbergen afscheid van Reos. Zij gaat aan de slag als directeur bij Welzijn Noordwijk. Deze organisatie geeft mensen de kans om zichzelf te ontwikkelen, projecten uit te denken en mensen in Noordwijk met elkaar te verbinden.

Met haar advieswerk bij Reos heeft Hanneke zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het adviseren van lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven in de zorg en het sociale domein. 

“Mooie stap voor Hanneke, passend bij haar ontwikkeling en mooie stap voor de verbinding tussen sociaal domein en zorg in onze regio! Ik ben blij dat Hanneke met haar kennis en ervaring, netwerken, competenties en kwaliteiten in deze regio werkzaam blijft.“ - Maurits Hesselmans (Directeur – bestuurder, Reos)

Voorbeelden zijn haar programmamanagement van Stevenshof Vitaal en (de voorheen VWS-proeftuin), Gezonde zorg, Gezonde regio, haar strategisch advies bij de oprichting en start van de regionale Stichting Knooppunt Ketenzorg en de uitbreiding van Stichting Achterstandsfonds Hollands-Midden Amstelland en Haarlemmermeer en haar advies en procesbegeleiding bij verschillende lokale geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden (GES).

“Hanneke heeft als één van de eerste pioniers binnen Reos de verbinding weten te realiseren tussen zorg, sociaal domein en de burgers in de wijk.”- Monica van Papendrecht (Programma adviseur en regiocoördinator) 

Wij streven ernaar om, rekening houdend met de coronamaatregelen, binnenkort een afscheid te organiseren. Meer informatie hierover volgt.

Reos is Hanneke dankbaar voor haar inzet en wenst haar veel succes in haar nieuwe rol bij Welzijn Noordwijk. De lopende projecten van Hanneke worden overgenomen door andere Reos adviseurs.

Wat externen over hun samenwerking met Hanneke vertellen:

“Als ik aan Hanneke denk, denk ik aan vernieuwing, gedreven, zorgvuldig en aanspreekbaar voor alle partijen in de regio. Ik wens haar alle succes toe in haar nieuwe functie waar ze zeker een succes van gaat maken.“ - Hans Brehler (Bestuurder, WSV Support) 

“Ik wens Hanneke veel succes met deze nieuwe stap. Wel ga ik de prettige en vaak gezellige samenwerking die ik de afgelopen 11 jaar met haar heb gehad, enorm missen. Ik heb Hanneke leren kennen als een kundig en zeer betrokken programma manager, die op elk niveau kan schakelen met partijen in zorg en welzijn. Zij laat een gat achter dat moeilijk te vullen zal zijn.” - Erik Kramer (Senior zorginkoper eerstelijn, Zorg en Zekerheid)
 

Top