Stevenshof Vitaal: naar een gezonde, vitale en sociale wijk

Reos slaat in Leidse woonwijk brug van zorg en welzijn naar bewoners

Hoe maken we de Leidse wijk Stevenshof gezonder? Deze vraag staat centraal in gezondheidsprogramma Stevenshof Vitaal, opgezet door diverse partijen in zorg en welzijn, de gemeente Leiden en bewoners. Reos-adviseur Hanneke Zandbergen is programmamanager. Zij en Karin Fahner van de gemeente Leiden vertellen erover.

Het aantal pensioengerechtigden in de Leidse wijk Stevenshof zal binnen vijftien jaar driemaal zo groot zijn als nu. Er wonen relatief veel bewoners die lijden aan chronische ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Het wijkplan uit 2016 heeft vitaliteit als speerpunt: de wijk is levensloop bestendig; met voldoende voorzieningen en aandacht voor vitaal wordende ouderen. Deze feiten vormden de aanleiding om het programma Stevenshof Vitaal te ontwerpen, met als doel: samen werken aan een gezonde, vitale en sociale toekomst voor de Stevenshof. Het ontwerpteam bestaat uit de gemeente Leiden, de zorgverzekeraar, eerstelijns zorgprofessionals, welzijnswerkers en de wijkraad, onder leiding van Reos-adviseur Hanneke Zandbergen.

Bewoners actief uitnodigen
Ron Derogee, voorzitter wijkraad Stevenshof: “Stevenshof Vitaal is zeer belangrijk voor alle bewoners in de Stevenshof. Daarom nodigen we iedereen uit ideeën aan te leveren. Ik hoop dat het zo lukt ook de mensen te bereiken die niet kunnen of willen aangeven dat ze een duwtje in de rug kunnen gebruiken.”

Karin Fahner, senior adviseur sport en gezondheid bij gemeente Leiden vult aan: “Dat we een vliegende start konden maken is mede te danken aan de betrokken bewoners en professionals in de wijk, maar ook aan Reos. Hanneke kreeg snel de juiste mensen om tafel, heeft een brede visie en hield met enthousiasme de vaart erin. Dankzij Reos heb ik veel meer kennis gekregen van wat er zoal speelt in een huisartsenpraktijk en welke rol huisartsen kunnen spelen in een wijk.”

“Hanneke weet abstracte lijnen naar concrete resultaten te brengen. Ze kreeg snel de juiste mensen om tafel en hield de vaart erin.”

 Aanhaken op gezonde en sociale initiatieven
Binnen het programma stelden de partners een gezamenlijke visie op en brachten in kaart wat er al was aan gezonde en sociale initiatieven. Zo liepen in de wijk al enkele gezondheidsprogramma’s (zoals Gezonde zorg, Gezonde regio en Welzijn op recept), waarop het gemakkelijker aanhaken was. Vervolgens keken de partijen waar aanvulling nodig was. Zandbergen: “Om de wijk daadwerkelijk gezonder, vitaler en socialer te maken kun je niet alleen vanuit de eerstelijns zorgprofessional handelen. Je moet het breder aanvliegen en bijvoorbeeld naast de welzijnssector ook ondernemers en onderwijs aanhaken.”

Dit alles leidde ertoe dat de partijen afgelopen najaar een programmaplan opleverden, waarin de nadruk ligt op samenwerking en uitwisseling. Professionals en bewoners gaan de komende periode samen kijken waarmee ze aan de slag gaan, zoals een gezonde leefstijl en sociale activiteiten.

Groter effect door samen te werken
Erik Kramer van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid: “Wij waren als zorgverzekeraar al actief in de Stevenshof onder meer via het programma Gezonde zorg, Gezonde regio. We zagen met eigen ogen hoeveel partijen zich inzetten voor de wijk. Door meer samen te werken zou het effect nog groter kunnen worden. Die kans kwam met Stevenshof Vitaal. Dat ondersteunen we van harte, vanuit onze overtuiging dat betere samenwerking en aandacht voor preventie de gezondheid en vitaliteit in de wijk bevordert.”

Stevenshof Vitaal loopt tot eind 2021. En daarna? Fahner: “Hopelijk kunnen we deze aanpak of delen daarvan ook in andere wijken gaan toepassen.” Zandbergen: “Het zou mooi zijn als we ook buiten Leiden met deze aanpak aan de slag kunnen.”

Resultaten

  • De domeinen zorg en welzijn werkten samen om een Gezonde Wijkaanpak te ontwikkelen voor de Leidse wijk Stevenshof. Vóór de zomer (2018) is een gedeelde visie ontwikkeld die na de zomer is vertaald in programmaplan Stevenshof Vitaal;
  • Op 4 december 2018 vond de aftrap plaats en op diezelfde avond sloten veel andere partijen binnen zorg en welzijn en bewoners zich aan bij Stevenshof Vitaal;
  • De innovatiekracht van de wijk met partners als LUMC, NeLL en de Hogeschool Leiden spreekt aan. Het initiatief trok de aandacht van staatssecretaris Blokhuis tijdens de e-healthweek.

 

Wat kan Reos voor u betekenen? 
Wilt u ook werk maken van een goede samenwerking en afstemming tussen zorg, welzijn en het sociaal domein? Als adviesbureau voor de zorg en het sociaal domein adviseert Reos u volledig bij het organiseren van samenwerking: van strategie tot inrichting van de nieuwe processen. U kunt ons ook inschakelen op deelgebieden. Dit hangt onder meer af van de aard, omvang en complexiteit van het project. We kunnen optreden als kwartiermaker of project- en procesleider. Als (strategisch) adviseur, coach of begeleider. Neem contact op met Hanneke Zandbergen voor meer informatie.

Lees ook de artikelen:

Top