actueel

Laatste subsidieronde coaching Welzijn op recept gestart

Bent u betrokken bij Welzijn op Recept? En wilt u daarin begeleid of gecoacht worden bij het starten met Welzijn op Recept of het verbeteren van uw huidige Welzijn op Recept project? Dan is de subsidieoproep van ZonMw wellicht iets voor u!

Op 1 september is de laatste ZonMw subsidieronde Implementatie- en opschalingscoaching geopend. Via de regeling wordt subsidie aangevraagd voor een coachingstraject van maximaal vier maanden, tot een bedrag van 5.000 euro. Met deze subsidie is het mogelijk om Welzijn op Recept te starten of op te schalen en kunt u de voucher bijvoorbeeld gebruiken voor advisering bij de implementatie, startbijeenkomsten Welzijn op Recept en trainingen of intervisie voor welzijnscoaches.

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept helpt de Juiste zorg op de Juiste plek te brengen. Een huisarts verwijst een patiënt bij Welzijn op Recept door naar een welzijnscoach. De welzijnscoach voert één of meerdere gesprekken met de patiënt en begeleidt de patiënt naar passende activiteiten of hulp. Welzijn op Recept draagt daarmee bij aan het verbeteren van de gezondheid van de patiënt – in de breedste zin van het woord, ofwel positieve gezondheid – en aan een betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.

Rol Reos

Reos heeft ruime ervaring in begeleiden en adviseren van gemeenten, eerstelijns zorgverleners en welzijnsorganisaties bij het werken met Welzijn op Recept. Wilt u meer informatie of hulp bij de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met Daphne de Leeuw - van den Hoven

Top