actueel

Actieonderzoek naar Juiste Zorg op de Juiste Plek gestart

Het actieonderzoek naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek met Zorgpad Pijn op de Borst gaat van start. Dit onderzoek gaat experimenteren met betere samenwerking en leren over verandering in bestaande zorgpaden en patiënt-empowerment bij pijn op de borst. 

Dat meldt ZonMw. ZonMw investeert in leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties en boort voor dit onderzoek gelden uit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg aan. Dit heeft als doel de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden. Reos is betrokken als mede-aanvrager.

Betere samenwerking

Ruim 700.000 patiënten per jaar hebben last van pijn op de borst. Vaak denken huisartsen en patiënten aan hartproblemen. De huisarts verwijst vaak patiënten met deze klachten naar het ziekenhuis. Echter is dit niet altijd de juiste zorg op de juiste plek. Dit geeft onrust aan patiënten. Er is daarom behoefte aan meer samenwerking voor deze zorg voor op de juiste plek. Hiervoor hebben de NVVC en NHG een leidraad zorgproces Pijn op de Borst ontwikkeld. 

Het actieonderzoek moet ook een betere organisatie van zorg voor mensen met pijn op de borst opleveren, alsmede een betere samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn. Op deze manier draagt het bij aan zorg op de juiste plek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twintig huisartsenpraktijken en vier ziekenhuizen in de regio Leiden - Den Haag. Er wordt samengewerkt met patiëntenvereniging Harteraad.

Top