actueel

Monitor NZa brengt contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in beeld

In juni publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit de Monitor Contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019. In de monitor wordt gekeken of de contractafspraken bijdragen aan de doelstellingen van bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022 en op welke punten nog extra inspanning nodig is. 

De NZa ziet geen brede koerswijziging als gevolg van het bestuurlijk akkoord in de afspraken die worden gemaakt met samenwerkingsverbanden over multidisciplinaire zorg. Die afspraken zijn wel maatwerk en lopen inhoudelijk sterk uiteen: sommige beperken zich tot standaardketenzorgafspraken, andere zijn veel bredere afspraken over ondersteuning van eerstelijnszorg. Er is één grote verzekeraar, die via de contracten de vorming van regionale samenwerkingsverbanden afdwingt, daar waar deze nog ontbreken. 

Naar de Monitor van de NZa
 

Top