actueel

'Omarm de chaos'

Onze wereld verandert. De manier waarop we onze zorg hebben georganiseerd, is niet houdbaar. Het kan anders. Passender. Menselijker. Met elkaar staan we voor de maatschappelijke opgave om die transitie te maken. Dat vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen. Wij geloven in de kracht van mensen zelf. We zien volop mogelijkheden om elkaars talenten beter te vinden en in te zetten. Deze beweging, die start bij Mens & Maatschappij, willen we vergroten en versnellen. Wat betekent dit voor onszelf en onze rol in de wijken?

Aan het woord is adviseur Daphne Metaal: 

Transities verlopen grillig, zijn complex en gaan gepaard met veel onzekerheid. Dit maakt mensen heel onrustig: waar doen we goed aan? Waar gaan we naartoe? Hoe doen we dat? De uitspraak van Jan Rotmans ‘Omarm de chaos’ gebruik ik zelf heel vaak, juist ook in mijn privéleven als de dingen niet zo lopen als gehoopt/verwacht. Ik merk dan gelijk dat de druk er een beetje af gaat.

Met een 1-eiïge meisjestweeling van 4 jaar en een dochter van 7 is het sowieso hectisch in deze (corona) tijden van zoveel mogelijk thuiswerken, een gezin runnen, geconfronteerd worden met quarantaines… Voor mij betekent het continu zoeken naar de balans tussen inspanning en ontspanning om zelf ook goed en gezond door de chaos heen te kunnen bewegen.

Keuzes maken

In tijden van crises wordt het voor mensen steeds meer zichtbaar en voelbaar dat hoe we dingen deden, misschien niet meer dienend is aan het welbevinden van mensen. Mensen gaan hier dan op verschillende manieren mee om. Ik probeer de chaos te omarmen en te kijken waar ik betekenis uithaal en voor wil gaan, en vooral waar de mogelijkheden liggen. Dat vraagt ook om keuzes maken en dingen durven loslaten. Niet altijd gemakkelijk! Als persoon ben ik heel nieuwsgiering en reislustig, ik durf op avontuur te gaan. Laat dit nou ook net binnen ons werk de mooie uitdaging zijn!

Op Scheveningen Noord mag ik zo’n avontuurlijk proces begeleiden. Middels actie-onderzoek met als focus ‘Gezond & Vitaal oud(er) worden’ en het begeleiden van het co-creatieproces dat gaat volgen, brengen we met elkaar in beeld hoe bewoners prettig ouder kunnen worden in de wijk: wat dragen zij zelf bij en hebben ze nodig van de wijk. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid vormt onze gezamenlijke taal. Met elkaar geven we uiteindelijk vorm aan acties om gezond samen leven in de wijk mogelijk te maken!

Transitiekunde geeft houvast in een grote maatschappelijke verandering. Hoewel een verandering als je er middenin zit altijd chaotisch aandoet, kent transitie een vast patroon. Kennis daarvan helpt om mee te bewegen.

Lees hier meer over transitiekunde en de x-curve van transitie, die laat zien uit welke fases een transitie bestaat. Daphne plaatst zichzelf niet op een plek, maar herkent zichzelf in de fase van opbouw na de chaos, waarbij het gaat over vergroten van eigen flexibiliteit en veerkracht. Ze herkent zich ook rechtsonder, waar het gaat over loslaten van controle over situaties waar je geen controle over hebt.

Top