actueel

Persoonsgerichte zorg met Gezonde zorg, Gezonde regio

Om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden mét behoud van kwaliteit, werken diverse samenwerkingspartners in de zorg in de regio Zuid-Holland Noord toe naar zorg-op-maat. Dit programma heet Gezonde zorg, Gezonde regio, met als doelen: betere kwaliteit van zorg, meer gezondheid in Zuid-Holland Noord, afname van de zorgkosten (Triple Aim), meer regie voor de patiënt en tevreden zorgverleners bij de uitvoering van hun werk. 

Reos adviseur Hanneke Zandbergen is programmaleider bij Gezonde zorg, Gezonde regio. Adviseer en faciliteer ons om dit programma tot een succes te maken, luidde de opdracht. En draag bij aan het leggen van de verbindingen naar relevante partijen of ontwikkelingen in de regio en daarbuiten.

Innovatie
Om daadwerkelijk innovatie te krijgen werd gekozen voor een opzet van het programma als een gecontroleerd experiment: werken binnen ruime kaders en in de eindfase toewerken naar harde feiten.

Het programma Gezonde zorg, Gezonde regio geeft zorgprofessionals actueel inzicht door gezondheidsinformatie vanuit verschillende zorgpartijen samen te brengen. Denk aan behandelinformatie over behandeldoelen, labwaarden en medicatiegebruik. Zorgprofessionals kunnen hierdoor gerichter de patiënten adviseren. Een patiëntenversie is in de maak, waardoor de patiënt zelf actueel inzicht heeft in zijn behandeling. 

Gepersonaliseerde zorg
Deze zorg-op-maat benadering maakt de zorg voor de individuele patiënt beter, veiliger en goedkoper. Kennistechnologie ondersteunt gepersonaliseerde zorg. Zo kan een patiënt bewuster keuzes maken, ondersteund door zijn zorgverlener. Zorgverleners in de regio Zuid-Holland Noord maken als eerste gebruik hiervan. 

Robert Boersma, directeur Zorgbelang

Robert Boersma, directeur van Zorgbelang Zuid-Holland en tevens voorzitter van de stuurgroep Gezonde zorg, Gezonde regio: “We weten dat Reos veel kennis over zorg heeft en een uitgebreid netwerk”, vertelt Boersma. “Daarvan wilden we graag gebruik maken voor dit programma.”

Reos-adviseur Hanneke Zandbergen vroeg collega’s met ervaring in zorgprogramma’s deel te nemen aan deelprojecten: “Dit zijn adviseurs die projecten rondom chronische ziektes als CVRM of COPD deden. Zij begrepen waar het over gaat en konden daarom over het proces adviseren.”

Verbindingen binnen en buiten de regio
Boersma: “Ook zorgden de Reos-adviseurs mede voor het leggen van verbindingen naar relevante partijen of ontwikkelingen binnen en buiten de regio. Momenteel denken we met hen na over de borging van de resultaten van onze deelprojecten en verdere uitrol.”

Samenwerkingspartners van het programma Gezonde zorg, Gezonde regio zijn Alrijne Zorggroep, Alphen op één Lijn, Rijncoepel, SCAL Medische diagnostiek, Zorgbelang Zuid-Holland en Zorg en Zekerheid

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Wilt u ook werk maken van slimmer georganiseerde zorg voor mensen met een chronische aandoening? En wilt u weten wat Reos voor u kan betekenen? Neem voor meer informatie contact op met Hanneke Zandbergen, strategisch adviseur en programmacoördinator van het programma Goed leven met een chronische aandoening. Telefoon: 06 132 394 29.

Top