actueel

Regionale Healthcare Potentials staan klaar voor elkaar

Professionals en toekomstige zorgbestuurders die het verschil gaan maken in de eerstelijnszorg helpen een innovatief antwoord te vinden op actuele zorgvraagstukken. Dat is het doel van het opleidingsprogramma Healthcare Potentials van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Reos, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland. De deelnemers van dit jaar mogen hierbij een beroep doen op de kennis en ervaring van de eerste groep Healthcare Potentials. 

De leergang Healthcare Potentials laat deelnemers samen op zoek gaan naar eigentijdse, vernieuwende antwoorden op de steeds complexere vraagstukken in de regionale eerstelijnszorg. “Deelnemers zijn kartrekkers in de regio die met passie en betrokkenheid samen de zorg willen verbeteren”, stelt programmamanager Maarten Janssen van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. 

Onlangs concludeerde Gupta Strategists dat zorgbestuurders onvoldoende in staat zijn om technologie te omarmen. De leergang Healthcare Potentials van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur bereidt potentiële zorgbestuurders hier nu al op voor op. “De eerste lichting heeft laten zien het lef te hebben om het oude los te laten en zich als leiders op te stellen. Ze hebben een visie ontwikkeld op de zorg van de toekomst, met ruimte voor technologie en weten de verbinding met anderen te maken.” 

Tweede lichting

Mede door het succes van de eerste lichting was de animo voor de tweede editie van de leergang groot: uit de bijna vijftig aanmeldingen heeft Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zeventien enthousiaste kandidaten, zowel mannen als vrouwen geselecteerd. De groep bestaat uit onder meer huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en managers van zorginstellingen. Zij hebben allen een sterke binding met de regio. 

Inhoud van de leergang

Het Healthcare potentials opleidingsprogramma combineert kennis van de gezondheidszorg met aandacht voor maatschappelijke trends. Waar de eerste leergang vooral inging op persoonlijk leiderschap en een eigen verbeteropdracht gaat de tweede lichting in kleine groepen samenwerken aan een gezamenlijke en sterk regionale opdracht.

Inmiddels hebben de deelnemers al een binnenlandse studiereis gemaakt langs goede voorbeelden van regionale samenwerking. In Utrecht, Oss en Heerlen zijn ervaringen uitgewisseld en lag de focus op de do's en don'ts van multidisciplinair samenwerken.
“De kern van de leergang is dan ook die samenwerking over je eigen (organisatie)grenzen heen en wat dit betekent voor het eigen (bestuurlijk) leiderschap”, licht Sonia Jennings van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur toe. “Aan de hand van een tien modules worden de deelnemers gevoed met inzichten, ontwikkelingen en mogelijke oplossingen om hun vraagstukken het hoofd te bieden.”

In de beslotenheid van een groep collega’s gaan de deelnemers aan de slag met de uitdagingen waarvoor de zorgsector staat en passen dat toe in hun eigen regionale situatie. Al doende vergroten zij hun professionele kwaliteiten, inhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap om vorm en inhoud te kunnen geven aan de toekomst van de zorg en ondersteuning in de regio.

Leren van elkaar

De nieuwe lichting deelnemers mag tijdens de leergang een beroep doen op de kennis en ervaring van de eerste groep deelnemers. “Als we patiënten echt de juiste zorg op de juiste plek willen bieden, hebben we elkaar hard nodig,” concludeerde een deelnemer uit de eerste groep Healthcare Potentials. “Wij zijn meer dan bereid onze ervaringen te delen en mee te denken over actuele zorgthema’s. En nodigen huidige en toekomstige zorgbestuurders uit met ons contact op te nemen.” 

Meer informatie op Erasmus MC en Zorg en Zekerheid

Top