actueel

Healthcare Potentials II

Het ‘Healthcare Potentials II’ opleidingsprogramma van Zorg en Zekerheid en Reos – uitgevoerd door Erasmus Centrum voor Zorgbestuur - helpt professionals en toekomstige zorgbestuurders een eigentijds, vernieuwend antwoord te vinden op actuele vraagstukken in de eerstelijns zorg. Het opleidingsprogramma is toegankelijk voor zorgprofessionals die de motivatie hebben om het verschil te maken in de eerstelijns zorg voor de regio en de bereidheid hebben hierin te investeren. Deelnemers gaan in de beslotenheid van een groep collega’s aan de slag met de uitdagingen waarvoor de zorgsector staat en passen dat toe in hun eigen regionale situatie. Al doende vergroten zij hun professionele kwaliteiten, inhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap.

Het opleidingsprogramma is toegankelijk voor professionals met de motivatie om het verschil te maken in de eerstelijns zorg. Ook beleidsmedewerkers, coördinatoren of managers in de zorg, medewerkers vanuit gemeenten, GGD, patiëntenverenigingen of zorgverzekeraars kunnen zich aanmelden.

De totale groep bestaat uit maximaal zestien deelnemers werkzaam in de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland.

De programmaleiding van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur besluit over definitieve deelname en let daarbij naast geschiktheid ook op een gevarieerde samenstelling van de groep wat betreft achtergrond en ervaring.

 

Programmaopzet

Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten van 24 uur (van woensdag 16 uur tot donderdag 16 uur inclusief de overnachting) en een tweedaagse binnenlandse studiereis. In het programma worden verschillende werkvormen gebruikt: interactieve colleges, presentaties, analyse-instrumenten van het eigen functioneren, intervisie en bijvoorbeeld literatuur. Voor meer informatie over het programma, zie de brochure.

 

Praktische informatie

  • Start 20 april 2022
  • Tijdsinvestering: Zeven bijeenkomsten van 24 uur en een tweedaagse binnenlandse studiereis. Deelnemers worden geacht alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, tijd te investeren in het werken aan opdrachten tussen de bijeenkomsten in en gedurende het programma te werken aan een veranderopgave in de eigen organisatie / praktijk.
  • Locatie: De onderwijsbijeenkomsten zullen plaatsvinden op een centrale locatie in Nederland.
  • Kosten: Voor deelname aan het programma geldt een eigen bijdrage van €2.500,- voor het gehele programma, inclusief verblijfskosten. Het programma wordt verder bekostigd uit de NZa-beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’ (BR/REG-18157). Hiermee kunnen zorgverzekeraars samenwerking binnen de eerstelijnszorg stimuleren. De gelden worden namens alle zorgverzekeraars ingezet en komen ten goede aan alle inwoners van de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland, ongeacht waar zij verzekerd zijn.
  • Overige kosten, zoals de reiskosten voor de bijeenkomsten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.
  • Voor deze opleiding is geen accreditatie aangevraagd. Deelnemers worden geadviseerd tijdig met de eigen beroepsvereniging contact op te nemen over de eventuele mogelijkheden voor het behalen van accreditatiepunten.

 

Data 

Module 1: 20 & 21 april 2022
Module 2: 18 & 19 mei 2022   
Module 3 (studiereis): 15 & 16 juni 2022 
Module 4: 21 & 22 september 2022
Module 5: 12 & 13 oktober 2022 
Module 6: 9 & 10 november 2022  
Module 7: 14 & 15 december 2022         
Module 8: Symposium: 'Toekomst van de zorg', datum nog niet bekend (begin 2023) 

 

Aanmelden

Aanmelden voor Healthcare Potentials II kan met het aanmeldingsformulier. Bij aanmelding wordt gevraagd om:

  • Een motivatie voor deelname aan het programma
  • De beschrijving van een concreet (verander)vraagstuk wat volgens u voor de regio van belang is en waar u graag gezamenlijk aan zou willen werken
  • Bij voorkeur een aanbevelingsbrief van één of twee relevante personen/partijen uit uw directe werkomgeving

 

Na aanmelding zal de programmaleiding uw aanmelding beoordelen waarna u al dan niet wordt uitgenodigd voor een persoonlijk face-to-face intakegesprek. Het intakegesprek zal worden gepland op een van de volgende dagen: 1, 3, 7 of 17 februari 2022 en heeft plaats in Leiden. Definitieve selectie vindt na deze gesprekken plaats door Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. 
Voor meer informatie over deelnamecriteria en aanmelden, zie de brochure. Heeft u vragen? Stel ze aan programmacoördinator Claire de Bruijn-Nefkens, nefkens@eshpm.eur.nl

 

NB. De aanmelding voor het opleidingsprogramma ‘Healthcare Potentials – II’ staat open tot 9 januari 2022.

 

Top