actueel

Stimuleringsregeling eHealth Thuis: 90 mln

De komende jaren is 90 miljoen euro beschikbaar via de stimuleringsregeling EHealth Thuis (SET). Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen samen met de inkoper van de zorgverzekeraar een aanvraag indienen. Reos helpt zorgaanbieders daarbij. 

Voor ouderen of chronisch zieken en hun mantelzorgers draagt EHealth bij aan meer regie en meer bewegingsvrijheid. Zo kunnen zij langer met goede kwaliteit van leven thuis wonen. Gebruik van technologie in de zorg en ondersteuning wordt steeds belangrijker. Door eHealth kan zorg beter en effectiever verleend worden en het kan de zorgmedewerkers ontlasten.  

Minister de Jonge wil met het programma Langer Thuis gebruik van eHealth op grote schaal stimuleren. Het kan bijvoorbeeld gaan om valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

De komende 3 jaar is er jaarlijks € 30 miljoen beschikbaar om eHealth oplossingen die nu op kleine schaal gebruikt worden structureel te gaan inzetten, bij ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking die thuis wonen. De stimuleringsregeling moet naar schatting voldoende zijn om  ongeveer 280 initiatieven te financieren.

Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz- zorg thuis kunnen samen met één (of meer) inkopers van ondersteuning en zorg een aanvraag indienen. Sinds 1 maart 2019 staat de regeling online open voor aanvragers. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toetst of de aanvragen aan de criteria voldoen en verdeelt dit bedrag op volgorde van binnenkomst. Grofweg de helft van de projectkosten kan uit deze subsidiepot komen; de hoofdaanvrager moet de andere helft financieren. Meer informatie over de regeling en de subsidievoorwaarden.  

Visie zorgverzekeraars
Zorg en Zekerheid en VGZ zijn voorstander van interventies die langer zelfstandig thuis wonen mogelijk  maken. Zij zien graag voorstellen die echt innovatief zijn.  

Quickscan
Wij raden u aan vooraf goed te kijken naar de criteria. Het is mogelijk met  een quickscan te onderzoeken of uw aanvraag aan de criteria voldoet.

Reos helpt bij een gezamenlijke aanvraag
Reos heeft zich verdiept in de voorwaarden van de regeling. We helpen zorgaanbieders die samen een aanvraag willen doen. In de regio Zuid-Holland Noord doen we dat samen met Sleutelnet. Wilt u sparren met ons, advies over een aanvraag of de mogelijkheid onderzoeken voor een gezamenlijke aanvraag?

Neem contact op met John Hoenen

 

Top